Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Можеш ли да намериш мир в този изпълнен с проблеми свят?

Можеш ли да намериш мир в този изпълнен с проблеми свят?

 Можеш ли да намериш мир в този изпълнен с проблеми свят?

ДАЛИ живееш в мир? Много хора категорично биха отговорили с „не“. Те живеят на места, засегнати от войни, политически размирици, етническо насилие или тероризъм. Дори това да не се отнася за тебе, може би и ти не се радваш на мир заради престъпления, някакъв вид тормоз или разногласия с бизнес съдружници или съседи. Често се оказва също, че вместо да е пристан на мира, семейството е като бойно поле.

Много хора копнеят за вътрешен мир. Те може да го търсят в религията, в медитацията или в йогата. Други се надяват да намерят мир сред природата, като отиват на екскурзии, тръгват на походи в планината или в ненаселени области или посещават места, където има минерални извори. Дори да изглежда, че намират известен вътрешен мир, тези хора бързо разбират, че мирът им е повърхностен и краткотраен.

Къде тогава можеш да намериш истински мир? Източникът на мира е нашият Създател Йехова Бог. Защо можем да кажем това? Той е „Богът, който дава мир“. (Римляни 15:33) Под управлението на неговото Царство, което скоро ще дойде, ще има ‘изобилие от мир’. (Псалм 72:7; Матей 6:9, 10) Този мир далеч превъзхожда мира, постиган чрез мирните споразумения на хората. Такива договори за мир често водят само до временно прекратяване на военните действия. Но когато настъпи Божият мир, ще бъдат премахнати всички причини за войните и конфликтите. Всъщност никой вече няма да се учи на война. (Псалм 46:8, 9) Тогава най–накрая ще се радваме на истински мир!

Колкото и прекрасна да е тази надежда, навярно искаш да се радваш на известен мир още  днес. Възможно ли е да намериш вътрешен мир, който да ти помага в тези трудни времена? Да, възможно е и за щастие Библията ни показва как може да стане това. Обърни внимание на някои съвети, съдържащи се в 4 глава на писмото на апостол Павел до филипяните. Прочети от четвърти до тринайсети стих на тази глава в собствената си Библия.

„Мирът от Бога“

В седми стих четем: „Мирът от Бога, който превъзхожда всички мисли, ще пази сърцата ви и мисловните ви способности посредством Христос Исус.“ Този мир не се постига чрез медитация или усъвършенстване на личността. Той идва от Бога и влиянието му е толкова силно, че „превъзхожда всички мисли“. Божият мир несъмнено може да измести всички наши безпокойства и превъзхожда знанието и мисленето ни. Дори и да не намираме изход от нашите проблеми, мирът от Бога може да ни донесе сигурна надежда, че един ден всички наши проблеми ще изчезнат.

Дали това е възможно? За хората е невъзможно, но „за Бога всичко е възможно“. (Марко 10:27) Вярата и доверието в Бога ни помагат да не се безпокоим прекалено. Да вземем например едно малко дете, което се е изгубило в голям магазин. То е сигурно, че само трябва да намери своята майка и всичко отново ще бъде наред. Когато накрая то я открие, майката го взема на ръце и го утешава. Ние също можем да сме сигурни, че Йехова, образно казано, ще ни вземе в обятията си. Той ще ни утеши и ще ни помогне да се справим с всичките си тревоги.

Много служители на Йехова изпитват мира от Бога дори и по време на най–тежки изпитания. Обърни внимание например какво споделя Надин, която загубила нероденото си бебе: „Трудно ми е да говоря за чувствата си и винаги се опитвам да се държа така, сякаш всичко е наред. Но вътрешно бях напълно съкрушена. Почти всеки ден изливах сърцето си пред Йехова в молитва и го умолявах да ми помогне. Почувствах силата на молитвата. Винаги в най–тежките моменти, когато си мислех, че не мога повече, изпитвах вътрешно спокойствие и мир, а също така и сигурност.“

Защита за сърцето и ума ти

Нека отново насочим вниманието си към Филипяни 4:7. В този стих се казва, че мирът от Бога ще пази сърцата ни и мисловните ни способности. Подобно на страж Божият мир пази сърцата ни от материализъм, ненужни тревоги и желания, които не са угодни на Бога. Да разгледаме следния пример.

Много хора в този изпълнен с проблеми свят смятат, че за да изпитват щастие и сигурност, е необходимо да притежават материално богатство. Следвайки съветите на специалистите, те може да влагат спестяванията си в акции. Дали тези хора наистина изпитват мир? Не непременно. Те може би всеки ден с безпокойство проверяват стойността на своите акции, обмисляйки дали да купуват, продават или задържат акции. Когато се отбележи спад на фондовата борса, те изпадат в паника. Разбира се, Библията не осъжда правенето на инвестиции, но тя ясно посочва следната истина: „Който обича среброто, не ще се насити от сребро, нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета. Сънят на работника е сладък, малко ли е ял, или много; а пресищането на богатия не го оставя да спи.“ (Еклисиаст 5:10, 12)

В края на стиха от Филипяни 4:7 се казва, че мирът от Бога пази сърцата ни и мисловните ни способности „посредством Христос Исус“. Каква е връзката между Христос Исус и Божия мир? Исус играе главна роля в изпълнението на Божието намерение. Той дал живота си, за да бъдем освободени от греха и смъртта. (Йоан 3:16) Исус също така е цар на Божието Царство. Това да разбираме ролята на Исус може да допринесе много за вътрешния ни мир. По какъв начин?

Ако искрено се разкайваме за греховете си и се молим за прошка въз основа на жертвата на Исус, Бог ще прости греховете ни, което от своя страна ще допринесе за вътрешния ни мир. (Деяния 3:19) Ние  съзнаваме, че не можем да се наслаждаваме на живота в пълна степен преди идването на Царството на Христос, и затова не живеем така, сякаш този живот е всичко. (1 Тимотей 6:19) Разбира се, не сме предпазени от всички проблеми, но можем да намерим утеха в сигурната надежда, че истинският живот предстои.

Как можеш да намериш Божият мир

Как тогава можеш да придобиеш мира от Бога? Някои съвети във връзка с това се намират във Филипяни 4:4, 5, където четем: „Радвайте се винаги заради Господаря. Ще повторя: Радвайте се! Нека вашата разумност стане известна на всички. Господарят е близо.“ Когато писал тези думи, Павел незаслужено бил държан в затвор в Рим. (Филипяни 1:13) Вместо да се оплаква от тази несправедливост, той насърчил събратята си по вяра винаги да се радват заради Господаря. Неговата радост очевидно не зависела от обстоятелствата, в които се намирал, а от взаимоотношенията му с Бога. Ние също трябва да се научим да изпитваме радост в службата за Бога независимо от обстоятелствата си. Колкото по–добре познаваме Йехова и изпълняваме волята му, толкова повече радост ще имаме в неговата служба. Това, от своя страна, ще ни донесе удовлетворение и вътрешен мир.

Ние сме насърчени също да бъдем разумни. Ако се стремим да сме разумни, няма да очакваме твърде много от себе си. Знаем, че не сме съвършени и че не можем да бъдем най–добрите във всяко едно отношение. Нужно ли е тогава постоянно да мислим как да правим нещата по най–добрия начин или поне по–добре от останалите? Не бива да очакваме съвършенство и от другите. Затова ще запазваме спокойствие, когато те не се отнасят добре към нас. Гръцката дума от оригинала, предадена като „разумност“, може да се преведе и като „отстъпчивост“. Ако сме отстъпчиви относно нещата, които са въпрос на лично предпочитание, няма да влизаме в спорове, които често не носят никаква полза, а по–скоро временно навреждат на мирните ни взаимоотношения с другите и отнемат вътрешния ни мир.

Следващият израз във Филипяни 4:5, „Господарят е близо“, изглежда така, сякаш няма връзка с контекста. Бог скоро ще замени тази стара система с една нова система под управлението на своето Царство. Но още днес той може да бъде близо до всеки, който се приближава до него. (Деяния 17:27; Яков 4:8) Това да знаем, че той е близо до нас, ни помага да имаме радост, да бъдем разумни и както се казва в шести стих, да не се безпокоим прекалено за днешните проблеми или за бъдещето.

От шести и седми стих разбираме, че мирът от Бога е пряко свързан с молитвата. Някои хора гледат на молитвата като на вид медитация, смятайки, че всяка молитва може да им донесе вътрешно спокойствие. Библията обаче говори за искрено общуване с Йехова, подобно на открит разговор, в който едно дете споделя с любещия си родител своята радост и притеснения. Колко утешаващо е да знаем, че можем да се обърнем към Бога за „всичко“! Можем да споделяме с небесния си Баща всичко, което е в нашия ум или което пазим дълбоко в сърцето си.

В осми стих сме насърчени да съсредоточаваме мислите си върху положителни неща. Това обаче не е достатъчно. Както се обяснява в девети стих, ние също трябва да прилагаме добрите съвети от Библията на практика. Така ще имаме чиста съвест. Само колко вярна е поговорката „който има чиста съвест, може да спи спокойно“!

Наистина, ти можеш да намериш вътрешен мир. Той идва от Йехова Бог, който го дава на онези, които се приближават до него и които искат да следват ръководството му. Като изследваш Словото на Бога, Библията, можеш да разбереш как мисли той. Не винаги ще ти е лесно да прилагаш Божиите напътствия. Но всички твои усилия ще си заслужават, защото „Богът на мира ще бъде“ с тебе. (Филипяни 4:9)

[Текст в блока на страница 10]

„Мирът от Бога ... ще пази сърцата ви.“ — ФИЛИПЯНИ 4:7

[Текст в блока на страница 12]

Колко утешаващо е да знаем, че можем да се обърнем към Бога за „всичко“