Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Бог одобрява полигамията?

Дали Бог одобрява полигамията?

 Въпроси на нашите читатели

Дали Бог одобрява полигамията?

Не. Стандартът, който Бог постановил в Едем, когато съчетал първата човешка двойка в брак, бил моногамията. След време Исус Христос потвърдил този стандарт за последователите си. (Битие 2:18–24; Матей 19:4–6)

Но нима мъже като Авраам, Яков, Давид и Соломон, живели в предхристиянски времена, нямали повече от една жена? Да, това било така. Какво обаче разкрива Библията относно полигамните бракове? От Писанието научаваме за разногласията и споровете, които възниквали в семействата на Авраам и Яков поради това, че тези патриарси имали повече от една съпруга. (Битие 16:1–4; 29:18 — 30:24) По–късно в Божия закон била включена следната заповед, отнасяща се за всеки цар: „Да [не] си взема той много жени, за да се не отклони сърцето му.“ (Второзаконие 17:15, 17) Соломон пренебрегнал тази заповед, като си взел повече от 700 жени! За съжаление, неговото сърце наистина ‘се отклонило’ от Йехова поради лошото влияние, което му оказвали многото му съпруги. (3 Царе 11:1–4) Ясно е, че Библията представя многоженството в отрицателна светлина.

Все пак някои хора може да се питат защо Бог допускал служителите му да имат повече от една съпруга. Помисли за следното. Дали си имал някаква мебел, която е трябвало да бъде подменена, но си решил да не я изхвърляш веднага, защото може би си смятал, че това би било непрактично или би причинило повече проблеми? Разбира се, Божиите пътища и мисли са по–възвишени от нашите. (Исаия 55:8, 9) Но можем да открием някои основателни причини, поради които Бог допускал полигамията за известно време.

Да си припомним, че в Едем Йехова обещал едно „потомство“, което в крайна сметка ще унищожи Сатана. По–късно на Авраам било казано, че ще бъде баща на голям народ и че предсказаното Потомство ще произлезе от неговата родословна линия. (Битие 3:15; 22:18) Сатана бил решен да попречи на това Потомство да се появи. Затова искал да унищожи древния израилски народ. Сатана многократно подмамвал израилтяните да вършат грях, за да загубят като народ Божието одобрение и защита.

За да помогне на израилтяните да не попаднат в капаните на Сатана, Йехова много пъти изпращал пророците си да ги предупреждават, когато не спазвали праведните стандарти. Бог обаче предварително знаел, че хората от неговия народ често ще нарушават дори най–основните заповеди, като например заповедта, забраняваща идолопоклонството. (Изход 32:9) Ако за тях било трудно да се подчиняват на един основен закон, как щели да се подчиняват на закон, забраняващ полигамията? Тъй като съвършено познава човешката природа, Йехова разбирал, че все още не било дошло времето да забрани полигамията, която вече била нещо обичайно в онези дни. Ако той беше направил това, Сатана много лесно щял да подмами израилтяните да вършат грях.

Това, че Бог за известно време допускал полигамията, имало и други предимства. Поради многоженството броят на израилтяните нараснал бързо и така народът бил запазен до времето на Месията. Вероятно полигамията също осигурявала известна защита и за някои жени, защото те имали дом и семейство в несигурни времена.

Нека си припомним обаче, че полигамията не била установена от Йехова. Той я допускал за известно време, но също така давал конкретни напътствия, за да предпази служителите си от несправедливо отношение. (Изход 21:10, 11; Второзаконие 21:15–17) Когато решил да забрани на служителите си да имат повече от една жена, Йехова използвал собствения си Син, за да потвърди стандарта за брака, постановен в Едем. Исус забранил полигамията сред последователите си. (Марко 10:8) Така станало съвсем ясно, че Моисеевият закон бил подходящ за времето си, но „законът на Христос“ го превъзхожда. (Галатяни 6:2)