Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

„Аз, Господ, вашият Бог, съм свет“

„Аз, Господ, вашият Бог, съм свет“

 Приближи се до Бога

„Аз, Господ, вашият Бог, съм свет“

Левит, 19 глава

„СВЯТ, свят, свят е Йехова Бог!“ (Откровение 4:8) С тези думи Библията показва, че Йехова притежава святост, или чистота в най–висша степен. Бог е напълно отделен от греха и по никакъв начин не може да бъде опетнен от него. Дали това означава, че не е възможно несъвършените хора да имат взаимоотношения с Бога, който притежава изключителна святост? Съвсем не! Нека разгледаме вдъхващите надежда думи, записани в 19 глава на книгата Левит.

Йехова наредил на Моисей: „Кажи на цялото общество израилтяни.“ Думите, които Бог казал след това, се отнасяли за всички от народа. Какво трябвало да им предаде Моисей? Йехова продължил: „Като им речеш: Свети бъдете, защото Аз, Господ, вашият Бог, съм свет.“ (2 стих) Всеки израилтянин трябвало да бъде свят. Думата „бъдете“ показва, че това не било препоръка, а заповед. Дали Бог очаквал нещо невъзможно от израилтяните?

Обърни внимание, че в този стих Йехова споменал собствената си святост не като стандарт, на който те трябвало да отговарят, а като причина за своята заповед. С други думи, Бог не казал на несъвършените си служители да бъдат толкова свети, колкото е той. Това би било невъзможно. „Всесветият“ Бог Йехова е най–святата личност във вселената. (Притчи 30:3) Тъй като е свят обаче, Йехова очаква и служителите му да бъдат свети, доколкото е възможно за несъвършените хора. По какви начини израилтяните можели да покажат, че са свети?

След като им заповядал да бъдат свети, чрез Моисей Йехова посочил изисквания във връзка с това, които засягали всеки аспект от живота. От всеки израилтянин се очаквало да отговаря на определени стандарти, като например да показва подходящо уважение към родителите си и към възрастните (3, 32 стих); да проявява загриженост към глухите, слепите и към онези, които изпитват други затруднения (9, 10, 14 стих); да бъде честен и безпристрастен в отношенията си с другите (11–13, 15, 35, 36 стих) и да обича ближния си както себе си. (18 стих) Като се придържал към тези и останалите споменати в 19 глава стандарти, един израилтянин щял наистина ‘да бъде свят’ пред своя Бог. (Числа 15:40)

Заповедта относно светостта ни помага да разберем нещо важно относно начина, по който Йехова Бог мисли и постъпва. Например научаваме, че за да имаме близки взаимоотношения с Бога, трябва да правим всичко според силите си да живеем в хармония с неговите стандарти за свято поведение. (1 Петър 1:15, 16) Като се придържаме към тези стандарти, можем да живеем по най–добрия възможен начин. (Исаия 48:17)

Заповедта относно светостта също разкрива, че Йехова има доверие на служителите си. Той не очаква от нас повече, отколкото можем да направим. (Псалм 103:13, 14) Йехова знае, че като хора, създадени по неговия образ, ние можем да бъдем свети поне до известна степен. (Битие 1:26) Дали искаш да научиш повече относно това как да се приближиш до светия Бог Йехова?

[Снимка на страница 9]

Ние можем да бъдем свети