Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

4 Преодолей своите съмнения

4 Преодолей своите съмнения

 4 Преодолей своите съмнения

„Ти, който имаш толкова малко вяра, защо започна да се съмняваш?“ (Матей 14:31)

КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПРЕЧИ? Дори учениците на Исус понякога изпитвали съмнения. (Матей 14:30; Лука 24:36–39; Йоан 20:24, 25) Библията обаче определя липсата на вяра като „грях, който лесно ни впримчва“. (Евреи 12:1) Апостол Павел писал: „Не всички хора притежават вяра.“ (2 Солунци 3:2) Това не означава, че някои хора не са способни да проявяват вяра, а по–скоро, че мнозина не се стремят да изградят вяра. Бог ще благослови онези, които полагат усилия да правят това.

КАКВО МОЖЕ ДА ТИ ПОМОГНЕ? Разбери какво поражда съмнения у тебе. Например ученикът Тома се съмнявал, че Исус бил възкресен, макар другите ученици да му казвали, че са видели своя Господар. Тома искал  да получи доказателство. Какво станало? Исус му осигурил доказателството, което му било необходимо, за да има силна вяра. (Йоан 20:24–29)

Посредством Библията Йехова Бог отговаря на нашите въпроси и така ни помага да разсеем своите съмнения. Например много хора губят вярата си в Бога, защото смятат, че той е пряко или косвено отговорен за войните, насилието и страданията, които сполитат човечеството. Какво казва Библията във връзка с това?

Бог не управлява посредством човешки правителства. Исус нарекъл невидимото духовно създание на име Сатана „владетеля на този свят“. (Йоан 14:30) Сатана предложил на Исус властта над всички царства на земята, при условие че му се поклони само веднъж. Дяволът казал: „Ще ти дам цялата власт над тях, а също и тяхната слава, защото е предоставена на мене и аз я давам на когото поискам.“ Исус не отрекъл, че Сатана има такава власт. Вместо това казал: „Записано е: ‘На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.’“ (Лука 4:5–8) Не Бог, а Сатана и човешките правителства са виновни за страданията по света. (Откровение 12:9, 12)

Скоро Йехова Бог ще премахне причините за страданията. Той вече е установил едно царство, или правителство, под управлението на своя син, Христос Исус, което да владее над хората. (Матей 6:9, 10; 1 Коринтяни 15:20–28) В изпълнение на предсказаното в Библията добрата новина за това Царство понастоящем се проповядва по цялата земя. (Матей 24:14) Скоро Царството на Бога ще унищожи всички, които му се противопоставят, и ще премахне причините за човешките страдания. (Даниил 2:44; Матей 25:31–33, 46; Откровение 21:3, 4)

КАКВА ПОЛЗА ЩЕ ИМАШ? Онези, които се поддават на съмнения, са като вълни, тласкани насам–натам „от всеки вятър на учение, чрез човешка измама“. (Ефесяни 4:14; 2 Петър 2:1) За разлика от тях хората, които намират удовлетворяващи отговори на своите въпроси, могат да ‘стоят непоколебимо във вярата’. (1 Коринтяни 16:13)

Свидетелите на Йехова, които издават това списание, искат да ти помогнат да намериш отговорите на въпросите си и да разсееш съмненията, които ти пречат да проявяваш вяра. Ти си поканен да се събираш заедно с тях и лично да изследваш ученията, в които вярват. Така ще укрепиш още повече своята вяра в Бога.

За повече информация виж осма глава, „Какво представлява Божието Царство?“, и единайсета глава, „Защо Бог допуска страданията?“, от книгата „Какво в действителност учи Библията?“ *

[Бележка под линия]

^ абз. 10 Издадена от Свидетелите на Йехова.

[Снимка на страница 9]

Хората, които намират удовлетворяващи отговори на въпросите си, имат солидни основания за своята вяра