Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Бруклинският Бетел — стогодишна история

Бруклинският Бетел — стогодишна история

Дом Бетел „Кълъмбия Хайтс“ № 122–124

„Хикс Стрийт“ № 13–17 (1909–1918 г.)

ЗА ГРАД Ню Йорк 1909 г. била паметна година. Тогава бил открит мостът Куинсбъро, свързващ района Куинс с Манхатън, както и Манхатънският мост между Манхатън и Бруклин.

Тази година била паметна също и за Свидетелите на Йехова. Още преди време Чарлс Тейз Ръсел, президентът на Библейското и трактатно дружество „Стражева кула“, което юридически представя Свидетелите на Йехова, видял възможност за разрастване на дейността по проповядване на добрата новина за Божието Царство. (Матей 24:14) Той смятал, че важна стъпка в тази посока ще е преместването на централата на Дружеството от Питсбърг (Пенсилвания) в Бруклин (Ню Йорк). Подготовката за преместването започнала през 1908 г., а в началото на следващата година централата вече се помещавала на новото си място.

Защо се наложило преместването в Бруклин

Онези, които били начело на проповедната дейност по онова време, знаели, че публикуването на проповеди във вестници е резултатен метод за разпространяване на  библейската истина. Всъщност до 1908 г. библейски проповеди на Ръсел вече били помествани всяка седмица в 11 вестника с общ тираж от 402 000 броя.

Ръсел обаче писал: „Някои братя, които са запознати с вестникарската дейност, ... ни уверяват, че ако седмичните проповеди се изпращат от [по–голям град], те ще достигат до всички краища на Съединените щати и че след една година редовно ще бъдат публикувани вероятно в стотици вестници.“ Затова братята от Дружеството започнали усилено да търсят място за централата, което най–много би допринесло за разширяването на проповедната дейност.

Някои от проповедите на Ръсел

Защо изборът се спрял на Бруклин? Ръсел казал: „След като потърсихме Божественото ръководство, всички ние стигнахме до заключението, че именно Бруклин (Ню Йорк) със своето голямо население ... и известен като ‘Града на църквите’, ще е най–подходящото място, откъдето да бъде ръководена жетвата.“ Постигнатите с времето резултати показват, че това било мъдро решение. Не след дълго проповедите на Ръсел се публикували в 2000 вестника.

Град Ню Йорк се оказал добър избор и поради още една причина. През 1909 г. централата вече имала клонове във Великобритания, Германия и Австралия, като скоро предстояло откриването на клонове и в други страни. Затова било от полза световната централа да се намира в пристанищен град, който е важен шосеен и железопътен възел.

Защо било избрано името Бетел

„Конкорд Стрийт“ № 18 (1922–1927 г.)

„Адамс Стрийт“ № 117 (от 1927 г. до днес)

Първоначално, през 80–те години на XIX век, централата на Библейското и трактатно дружество „Стражева кула“ била в Алегени (днес част от Питсбърг), щата Пенсилвания. По онова време сградата, в която тя се помещавала, се наричала Библейска къща и през 1896 г. там работели 12 души.

След преместването в Бруклин през 1909 г. новото място, където живеели и работели  служителите от централата, било наречено Бетел *. Защо именно Бетел? Сградата на „Хикс Стрийт“ № 13–17, която Дружество „Стражева кула“ закупило, била собственост на видния духовник Хенри Уорд Бийчър и била известна като „Бетела на Бийчър“. Бил купен и домът на Бийчър на улица „Кълъмбия Хайтс“ № 124. В броя на „Стражева кула“ от 1 март 1909 г. се казвало: „Несъмнено е забележително, че купихме бившия Бетел на Бийчър и след това по стечение на обстоятелствата и неговото жилище. ... Ще наричаме новия дом ‘Бетел’, а сградата с офисите и залата — ‘Бруклинската скиния’, като тези имена ще заменят наименованието ‘Библейска къща’.“

Днес името Бетел носят не само сградите в Бруклин, понастоящем повече на брой, но също и другите сгради в щата Ню Йорк, в Уолкил и Патерсън, които включват жилища, офиси и печатница. Всъщност сега има домове Бетел в 113 страни по целия свят и в тях работят повече от 19 000 служители, които подкрепят разпространяването на библейското послание.

„Мъртъл Авеню“ № 35 (1920–1922 г.)

Посетителите са сърдечно добре дошли

Официалното откриване на сградите на бруклинския Бетел било на 31 януари 1909 г. Те били отворени за посетители в понеделник, 6 септември 1909 г., и стотици Изследователи на Библията, както по онова време били познати Свидетелите на Йехова, имали възможността да ги разгледат. Много от тях пристигнали направо от християнския конгрес, проведен в Саратога Спрингс на около 320 километра северно от град Ню Йорк. Чарлс Тейз Ръсел лично приветствал посетителите. *

И до днес посетителите на Бетел са добре дошли. Всяка година повече от 40 000 души разглеждат сградите в Бруклин. Бруклинският Бетел продължава да допринася за разрастването на дейността в полза на интересите на Царството на Йехова, което носи благословии на милиони хора по света.

Печатницата в Уолкил

Образователният център в Патерсън

^ абз. 11 Еврейската дума „бетел“ означава „дом на Бога“. От Библията разбираме, че Ветил (Бетел) бил известен израилски град. В Писанието единствено град Йерусалим се споменава по–често от него.

^ абз. 14 За повече историческа информация виж от 718 до 723 страница от книгата „Свидетелите на Йехова — възвестители на Божието Царство“ (англ.), издадена от Свидетелите на Йехова.