Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Исус устоява на изкушения

Исус устоява на изкушения

 За нашите млади читатели

Исус устоява на изкушения

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че участваш в описаното събитие. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват главните герои.

АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ МАТЕЙ 4:1–11.)

Опиши пустинята, в която Исус прекарал 40 дни.

․․․․․

Как според тебе звучал гласът на изкусителя? А на Исус?

․․․․․

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Какво показва, че Сатана се възползва от всяка ситуация, за да постигне целите си? (Прочети отново 2 стих.)

․․․․․

Защо Дяволът показал на Исус не само всички царства на света, но също и „тяхната слава“? (Прочети отново 8 стих.)

․․․․․

Защо според тебе Сатана решил да изкуши Исус, като му предложи да управлява света?

․․․․․

(а) Какво разкрива всяко едно от изкушенията на Сатана относно неговия начин на мислене? ․․․․․

(б) От друга страна, какво разкрива всеки един от отговорите на Исус? ․․․․․

ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Кога е най–вероятно да се появят изкушения?

․․․․․

Различните методи, които Сатана използва, за да ни изкушава.

․․․․․

Как да устояваме на изкушенията?

․․․․․

КОЯ ЧАСТ ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

․․․․․