Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Дали Йерусалим наистина бил заобиколен от островърхи колове, както предсказал Исус?

В пророчеството си относно унищожението на Йерусалим Исус казал за града: „Ще те сполетят дни, когато враговете ти ще построят около тебе укрепление от островърхи колове и ще те обкръжат и притиснат отвсякъде.“ (Лука 19:43) Думите на Исус се изпълнили през 70 г., когато римляните под командването на Тит издигнали около Йерусалим обсадна стена, или палисада. Целта на Тит била да попречи на юдеите да избягат, да ги накара да се предадат или да ги принуди да му се подчинят поради липсата на храна в града.

Според историка от първи век Йосиф Флавий веднага щом било взето решението да се направи палисадата, отделните легиони и по–малките дивизии в римската армия започнали да се състезават помежду си кой пръв ще завърши построяването на своята част от обсадната стена. Областта около града на разстояние от шестнайсет километра била напълно обезлесена и седем километровата стена била завършена едва за три дни. Йосиф Флавий казва, че тогава „юдеите загубили всякаква възможност за бягство“. Поради глада и ожесточените сблъсъци между различните въоръжени фракции в Йерусалим след пет месеца градът бил завладян от римляните.

Дали цар Езекия наистина прокарал тунел до Йерусалим?

Езекия бил цар на Юда в края на VIII век пр.н.е., когато двуплеменното царство било заплашено от могъщата асирийска империя. Библията ни разкрива, че Езекия направил много, за да защити Йерусалим и да подсигури източник на вода за жителите на града във време на война. Сред начинанията, които предприел царят, било прокарването на тунел, или водопровод, дълъг 533 метра, който да отвежда изворна вода до Йерусалим. (4 Царе 20:20; 2 Летописи 32:1–7, 30)

През XIX век бил открит точно такъв тунел, който станал известен като тунела на Езекия или Силоамският тунел. Вътре в него бил намерен надпис, който описвал последните етапи от прокопаването му. Формата и начинът на изписване на буквите от надписа карат повечето учени да смятат, че той датира от времето на Езекия. Преди около десет години обаче някои учени изказаха мнението, че тунелът може да е бил построен близо 500 години по–късно от предполагаемото време. През 2003 г. екип от израелски учени публикува резултатите от едно тяхно изследване, целящо да установи кога точно бил прокопан тунелът. Какво било крайното им заключение?

Доктор Еймъс Фръмкин от Еврейския университет в Йерусалим казва: „Радиовъглеродният метод за анализ, който приложихме върху органичния материал от мазилката в Силоамския тунел, както и изследването с уран–торий на сталактитите в тунела недвусмислено показват, че той е бил построен по времето на Езекия.“ Една статия от научното списание „Нейчър“ добавя: „Три независими едно от друго доказателства — радиометричното датиране, палеографията и историческите сведения — единодушно посочват, че Силоамският тунел е бил построен около 700 г. пр.н.е., което го прави най–точно датираната структура от желязната епоха, позната досега, за която се говори в Библията.“