Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали всички чудодейни изцеления са от Бога?

Дали всички чудодейни изцеления са от Бога?

 Въпроси на нашите читатели

Дали всички чудодейни изцеления са от Бога?

Йехова Бог несъмнено притежава силата да изцелява. Освен това той безспорно може да дава тази сила и на своите поклонници. Например по времето на апостолите чудодейните изцеления били част от специалните дарове на светия дух на Бога. Апостол Павел пише: „Духът обаче се проявява във всеки един, като това носи полза. Така чрез духа на един се дават думи на мъдрост, ... на друг — дар да лекува чрез същия дух, ... на друг — да пророкува, ... на друг — да говори различни езици.“ (1 Коринтяни 12:4–11)

В същото писмо до коринтяните обаче Павел писал и че чудодейните дарове на Божия свети дух щели да престанат. Той казал: „Що се отнася обаче до даровете на пророкуване, езиците или получаването на познание, те ще бъдат премахнати.“ (1 Коринтяни 13:8)

През първи век Исус Христос и неговите апостоли извършвали чудодейни изцеления. В това време от историята на християнството даровете на духа, които включвали извършването на изцеления, били за прослава на Бога и представлявали доказателство, че той одобрява новосформирания християнски сбор и излива благословията си върху него. Но щом сборът станел стабилен и здраво установен, доказателство за Божието одобрение вече нямало да бъдат специалните дарове на духа, а проявата на непоклатима вяра, надежда и любов от страна на християните. (Йоан 13:35; 1 Коринтяни 13:13) Затова около 100 г. чудодейните изцеления, служещи като белег за Божието одобрение, престанали. *

Но може би се питаш: „Защо тогава продължават да се чуват сведения за чудодейни изцеления?“ Например в един вестник се разказва за един мъж, за когото се твърди, че бил болен от рак. Той имал тумори в главата, бъбреците и дори в костите си. Изглеждало, че няма да живее дълго, до деня, в който Бог му „проговорил“. Според записаното във вестника само няколко дни след това от рака нямало и следа.

Когато чуеш подобна история, защо не се запиташ: „Дали това наистина се е случило? Съществуват ли документирани клинични доказателства, които подкрепят разказа? И дори да изглежда, че човекът наистина е бил излекуван, дали в Библията се казва, че Бог стои зад всички случаи на чудодейни изцеления?“

Отговорът на последния въпрос е особено важен. Исус предупредил последователите си: „Бъдете нащрек относно лъжливите пророци ... В онзи ден мнозина ще ми кажат: ‘Господарю, господарю, нима не пророкувахме в твоето име, нима не изгонвахме демони в твоето име и нима не вършехме много могъщи дела в твоето име?’ Но тогава ще им заявя: ‘Никога не съм ви познавал! Махнете се от мене, вие, които вършите зло!’“ (Матей 7:15, 21–23)

От този стих става ясно, че така наречените чудодейни изцеления може да произлизат от друг източник, а не от Бога. За да не позволим да бъдем измамени от онези, които твърдят, че вършат чудеса в Божието име, трябва да придобием точно познание за Бога, да използваме дадената ни от него способност да разсъждаваме и да можем да разберем кои са хората, които вършат волята му. (Матей 7:16–19; Йоан 17:3; Римляни 12:1, 2)

[Бележка под линия]

^ абз. 5 Очевидно със смъртта на апостолите и на онези, които били получили от даровете на духа, тези чудодейни дарове изчезнали окончателно.