Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Роден отново — колко важно е това?

Роден отново — колко важно е това?

 Роден отново — колко важно е това?

В РАЗГОВОРА си с Никодим Исус подчертал колко е важно човек да бъде роден отново. Как показал това?

Обърни внимание как в разговора с Никодим Исус наблегнал на важността на това човек да бъде роден отново. Исус казал: „Ако човек не бъде роден отново, не може да види царството на Бога.“ (Йоан 3:3) Думите „ако“ и „не може“ подчертават необходимостта от раждането отново. Да поясним с пример: Ако някой каже „Не може да стане светло, ако слънцето не изгрее“, той има предвид, че слънцето е абсолютно необходимо, за да има светлина. По същия начин Исус заявил, че това човек да бъде роден отново е абсолютно необходимо, за да „може да види царството на Бога“.

И накрая, сякаш за да премахне всички съмнения по въпроса, Исус казал: „Вие трябва да се родите отново.“ (Йоан 3:7) Ясно е, че според Исус това човек да бъде роден отново е изискване, или условие, за да може „да влезе в царството на Бога“. (Йоан 3:5)

Тъй като Исус гледал на раждането отново като на нещо изключително важно, християните трябва да бъдат сигурни, че разбират този въпрос точно. Например смяташ ли, че човек може сам да реши да бъде роден отново?

[Текст в блока на страница 5]

„Не може да стане светло, ако слънцето не изгрее“