Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Роден отново — дали човек сам решава това?

Роден отново — дали човек сам решава това?

 Роден отново — дали човек сам решава това?

КОЙ прави така, че някой да бъде роден отново? Когато подканят слушателите си да се родят отново като християни, някои проповедници цитират думите на Исус: „Вие трябва да се родите отново.“ (Йоан 3:7) Тези проповедници използват казаното от Исус като заповед и с това сякаш подканят слушателите си: „Родете се отново!“ Така те поучават, че от всеки вярващ зависи дали ще се покорява на Исус и дали ще предприеме необходимите стъпки, за да бъде роден отново. От този начин на разсъждаване следва изводът, че раждането отново е въпрос на личен избор. Но дали това е в хармония с думите на Исус към Никодим?

Едно по–внимателно разглеждане на казаното от Исус показва, че той не учел, че човек може сам да реши дали да бъде роден отново, или не. Защо можем да твърдим това? Гръцкият израз преведен като ‘да бъде роден отново’ може да бъде предаден и като „да се роди от горе“. * Следователно според този алтернативен превод  раждането отново произхожда „от горе“, тоест от небесата, или „от Бащата“. (Йоан 19:11; Яков 1:17) Да, то бива извършено от Бога. (1 Йоан 3:9)

Като имаме предвид израза „от горе“, не е трудно да разберем защо човек не може сам да направи така, че да бъде роден отново. Помисли за физическото си раждане. Дали е зависело от тебе да решиш дали да се родиш, или не? Разбира се, че не! По подобен начин един вярващ не може сам да реши да бъде роден отново. Това е възможно единствено ако Бог, нашият небесен Баща, направи така, че да бъдем родени отново. (Йоан 1:13) Затова апостол Петър с основание казва: „Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия господар Исус Христос, защото според огромната си милост той ни роди отново.“ (1 Петър 1:3)

Дали това е заповед?

Някои обаче може да се питат: „Щом като човек не може сам да реши да бъде роден отново, тогава защо Исус дал заповедта ‘Вие трябва да се родите отново’?“ Това е основателен въпрос. Всъщност, ако думите на Исус били изречени като заповед, той ни е казал да правим нещо, което е извън нашия контрол. Това не би било логично. Тогава как трябва да разбираме думите „вие трябва да се родите отново“?

Едно по–внимателно разглеждане на този израз на езика на оригинала показва, че той не е предаден в повелително наклонение, тоест като заповед. По–скоро за тези думи е използвано изявително наклонение. С други думи, когато Исус казал „вие трябва да се родите отново“, той съобщил един факт, а не дал заповед. Той казал: „За вас е нужно да бъдете родени отгоре.“ (Йоан 3:7, „Съвременен буквален превод на Йънг“)

За да разберем разликата между даването на заповед и съобщаването на някакъв факт, нека помислим за следния пример. Представи си един град, в който има няколко училища. В едно от тези училища учат само деца от определена група от местното население. Един ден един младеж, който не принадлежи към тази група, казва на директора на училището, че иска да учи там. Директорът му казва, че за да учи в това училище, трябва да принадлежи към съответната група от населението. Думите на директора, разбира се, не са заповед. Той не нарежда на младежа да стане част от тази група, а просто му съобщава фактите, казва му какви са условията, за да учи в това училище. По подобен начин, когато Исус казал „Вие трябва да се родите отново“, той просто отбелязал един факт и обяснил какво било изискването, за да може човек „да влезе в царството на Бога“.

Последната мисъл за царството на Бога има връзка с още един аспект на това човек да бъде роден отново, а именно каква е целта на подобно раждане. Отговорът на този въпрос е ключът към точното разбиране на израза „роден отново“.

[Бележка под линия]

^ абз. 3 Някои библейски преводи предават Йоан 3:3 по този начин. Например в „Ревизирано издание на Библията“ от 1938 г., се казва: „Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.“

[Снимка на страница 6]

Каква прилика съществува между това човек да бъде роден отново и физическото раждане?