Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Исус е Всемогъщият Бог?

Дали Исус е Всемогъщият Бог?

 Дали Исус е Всемогъщият Бог?

Често срещани отговори:

▪ „Да, Исус е Всемогъщият Бог.“

▪ „Исус е Бог, приел човешки образ.“

Какво казал Исус?

▪ „Ако ме обичате истински, ще се радвате, че отивам при Бащата, защото Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28) Исус заявил, че той и неговият Баща не са равни.

▪ „Отивам при моя Баща и вашия Баща и при моя Бог и вашия Бог.“ (Йоан 20:17) Исус не твърдял, че е Бог, и говорел за Бога като за отделна личност.

▪ „Не говорих от себе си, но Бащата, който ме изпрати, ми даде заповед какво да казвам и какво да говоря.“ (Йоан 12:49) Ученията на Исус не били негови, а идвали от Бащата.

ИСУС казвал за себе си, че е Синът на Бога, а не Всемогъщият Бог. Ако Исус е Бог, към кого тогава отправял молитвите си, докато бил на земята? (Матей 14:23; 26:26–29) Със сигурност Исус не се преструвал, че говори на някого другиго!

Когато двама от учениците на Исус поискали от него да получат видни позиции в неговото Царство, той казал: „Това да седнете от дясната и от лявата ми страна не мога да ви дам, то принадлежи на онези, за които е приготвено от моя Баща.“ (Матей 20:23) Дали Исус ги излъгал, като им казал, че няма властта да удовлетвори тяхната молба? Разбира се, че не! Вместо това той смирено признал, че единствено Бог има властта да взема подобни решения. Исус дори обяснил, че има неща, които нито той, нито ангелите знаят, а само неговият Баща. (Марко 13:32)

Дали Исус бил подчинен на Бога само докато бил човек на земята? Не, защото дори след смъртта и възкресението на Исус Библията казва за него, че има по–ниска позиция от Бога. Апостол Павел ни напомня, че „глава на Христос е Бог“. (1 Коринтяни 11:3) Библията казва, че в бъдеще, „когато всичко му бъде подчинено, и сам Синът ще се подчини на онзи, който му подчини всичко, така че Бог да бъде всичко за всекиго“. (1 Коринтяни 15:28)

Ясно е, че Исус не е Всемогъщият Бог. Ето защо той наричал своя Баща „моя Бог“. (Откровение 3:2, 12; 2 Коринтяни 1:3, 4) *

[Бележка под линия]

^ абз. 12 За повече информация по този въпрос виж от 201 до 204 страница в книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Текст в блока на страница 7]

Исус казал, че има неща, които нито той, нито ангелите знаят, а само неговият Баща