Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на нашите читатели

Защо Бог не отговаря на някои молитви?

Защо Бог не отговаря на някои молитви?

Бог е достъпна личност. Точно както един любещ баща изпитва радост, когато неговите деца говорят с него, без да се притесняват, така и Йехова Бог се радва да слуша нашите молитви. Същевременно обаче, подобно на всеки мъдър баща, Бог има основателни причини да не отговаря на някои молби. Дали той пази в тайна тези причини, или е разкрил някои от тях в Библията?

Апостол Йоан обяснява: „Ние имаме доверие в Бога, че каквото и да поискаме според волята му, той ни слуша.“ (1 Йоан 5:14) Нашите молби трябва да бъдат в хармония с Божията воля. Някои хора се молят за неща, които е ясно, че не са според волята на Бога, като например да спечелят някакъв облог или от лотарията. Други се молят с неправилни подбуди. Ученикът Яков отправя следното предупреждение относно такива неподходящи молитви: „Искате, но не получавате, понеже искате с погрешна цел, та да използвате поисканото за своите силни желания за чувствени удоволствия.“ (Яков 4:3)

Представи си например, че два противникови отбора се молят за победа във футболен мач. Едва ли ще очакваме Бог да отговори на молитвите и на двата отбора. Същото може да се каже и за войните днес, в които хората и от двете страни на фронта се молят за победа.

Онези, които пренебрегват законите на Бога, не могат да очакват, че ще получат отговор на молитвите си. При един случай Йехова сметнал за необходимо да каже на хората, които лицемерно му се покланяли: „Даже когато принасяте много молитви, не ща да слушам; ръцете ви са пълни с кръв.“ (Исаия 1:15) Библията казва: „Който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост.“ (Притчи 28:9)

От друга страна, Йехова винаги слуша искрените молитви на своите поклонници, които правят всичко по силите си, за да му служат според неговата воля. Дали това означава обаче, че Бог удовлетворява всяка тяхна молба? Не, той не прави това. Нека разгледаме някои примери от Писанието.

Моисей се радвал на изключително близки взаимоотношения с Бога, но неговите молитви също трябвало да бъдат „според волята [на Бога]“. В противоречие с Божията заявена цел Моисей се молел да му бъде позволено да влезе в ханаанската земя: „Нека премина, моля Ти се, и видя добрата земя оттатък Йордан.“ Но преди време Моисей бил извършил грях и Бог му бил казал, че няма да влезе в тази земя. Затова, вместо да удовлетвори молбата на Моисей, Йехова заявил: „Стига ти; да Ми не продумаш вече за това.“ (Второзаконие 3:25, 26; 32:51)

Апостол Павел се молел за облекчение от нещо, което нарекъл „трън в плътта“. (2 Коринтяни 12:7) Този „трън“ може да е бил някакво хронично заболяване на очите или постоянни тревоги, причинявани от противници и „лъжливи братя“. (2 Коринтяни 11:26; Галатяни 4:14, 15) Павел писал: „Три пъти горещо се молих на Господаря да го махне от мене.“ Но Йехова знаел, че ако Павел продължава да проповядва въпреки своя мъчителен „трън в плътта“, това щяло да бъде ясно доказателство, че е получил сила от Бога и че изцяло разчита на Него. Затова, вместо да удовлетвори молбата на Павел, Бог му казал: „Когато си слаб, получаваш в пълна мярка моята сила.“ (2 Коринтяни 12:8, 9)

Наистина, Бог може да прецени по–добре от самите нас дали удовлетворяването на определени наши молби е за наша полза, или не. Йехова винаги прави онова, което е най–доброто за нас, като постъпва в хармония с любещите си цели, записани в Библията.