Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Съдия, който винаги постъпва справедливо

Съдия, който винаги постъпва справедливо

 Приближи се до Бога

Съдия, който винаги постъпва справедливо

Битие 18:22–32

СПРАВЕДЛИВОСТ. Честност. Безпристрастност. Вероятно и ти цениш тези достойни качества. Ние хората имаме вродена потребност другите да се отнасят към нас по справедлив начин. Но за съжаление в днешния свят има толкова много несправедливост. Съществува обаче един Съдия, който заслужава нашето доверие. Това е Йехова Бог. Той винаги постъпва справедливо. Този факт се вижда ясно от един разговор между Йехова и Авраам, записан за нас в Битие 18:22–32. *

Когато Йехова казал на Авраам за намерението си да обърне внимание на положението в Содом и Гомор, Авраам се безпокоял за безопасността на праведните хора в тези градове, включително и за племенника си Лот. Авраам умолявал Йехова с думите: „Ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има петдесет праведника в града; ... не ще ли го пощадиш, заради петдесетте праведника, които са в него?“ (23, 24 стих) Бог казал, че ще пощади градовете, ако в тях има петдесет души, които са праведни. Авраам се обърнал към Йехова още пет пъти, като постепенно намалил броя на праведните хора до десет. Всеки път Бог казвал, че няма да унищожи градовете, ако в тях има съответния брой „праведници“.

Дали Авраам спорел с Бога? В никакъв случай! Това би било огромна дързост от негова страна. Начинът, по който Авраам говорел, отразявал подходяща почит и смирение. Той казал за себе си, че е просто „прах и пепел“. (27 стих) Освен това думите на Авраам разкриват доверието му в справедливостта на Йехова. Авраам казал, и то не веднъж, а два пъти, че мисълта за това Бог да унищожи праведния заедно с нечестивия е ‘далеч от Него’, тоест, че Йехова никога не би постъпил така. Верният патриарх изразил убеждението си, че „Съдията на цялата земя“ ще „върши правда“, или ще постъпва справедливо. (25 стих)

Дали Авраам бил прав за нещата, които казал? И да, и не. Той грешал в предположението си, че в Содом и Гомор имало поне десет души, които били праведни. Но той несъмнено бил прав, като казал, че Бог никога не би ‘погубил праведния с нечестивия’. Когато по–късно Бог унищожил тези покварени градове, праведният Лот и двете му дъщери успели да избягат с помощта на двама ангели. (2 Петър 2:7–9)

Какво научаваме за Йехова от този разказ? Съобщавайки на Авраам за своето намерение да насочи вниманието си към Содом и Гомор, Йехова всъщност сам подканил Авраам да изрази какво мисли по въпроса. След това Бог търпеливо слушал, докато неговият приятел Авраам споделял тревогите си. (Исаия 41:8) По какъв прекрасен начин този разговор ни учи, че Йехова е смирен Бог, който се отнася с достойнство и уважение към своите земни служители! Ясно е, че имаме всички основания да окажем пълно доверие на Йехова, Съдията, който винаги постъпва справедливо.

[Бележка под линия]

^ абз. 1 В този случай Йехова бил представян от един ангел, който говорел вместо него. За друг подобен пример виж Битие 16:7–11, 13.

[Снимка на страница 24]

Авраам умолявал Йехова относно Содом и Гомор