Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Страхуваш ли се от мъртвите?

Страхуваш ли се от мъртвите?

 Страхуваш ли се от мъртвите?

МНОЗИНА отговарят на този въпрос с думите: „Не, защо да се страхувам от тях?“ Тези хора вярват, че онези, които са починали, наистина са мъртви. Милиони други обаче са убедени, че мъртвите продължават да живеят като духове.

В Бенин (Западна Африка) мнозина вярват, че мъртвите могат да се върнат, за да убият и други членове на своето семейство. Хората продават притежанията си или изпадат в дългове, за да платят за принасянето на животински жертви, както и за церемонии, чиято цел е да умилостивят починалите близки. Някои се занимават със спиритизъм, в който се включва представата, че някаква духовна част от човека преживява смъртта и може да общува с живите. Други са имали ужасни преживявания, които според тях се дължат на влиянието на духовете на мъртвите.

Един такъв човек е Агбула, който живее близо до границата на Бенин с Нигерия. Той казва: „Спиритизмът е съществена част от живота тук. Има обичай церемониално да се измиват труповете, за да бъдат подготвени за духовната област. Аз често събирах останалия сапун и го смесвах с определени листа. После, докато намазвах ловджийската си пушка с получилата се смес, казвах силно какво животно искам да застрелям. Обичаи като този са нещо нормално и изглеждат доста резултатни. Някои аспекти на спиритизма обаче бяха плашещи.

Когато двама от синовете ми умряха по загадъчен начин, предположих, че някой използва спиритизъм, с цел да ми навреди. За да разбера дали това е така, отидох при един старец, който беше прочут със своите спиритически способности. Той потвърди опасенията ми. И още по–лошо, той ми каза, че моите синове сега са в духовния свят и ще станат служители на своя убиец, когато той умре. Старецът добави, че същата участ ще сполети и третия ми син. Няколко дни по–късно той също беше мъртъв.“

След това Агбула срещнал Джон, един Свидетел на Йехова от Нигерия. Обяснението на Джон относно състоянието на мъртвите било основано на Библията. Това обяснение променило живота на Агбула. То може да промени и твоя живот.

Дали мъртвите продължават да живеят?

Кой може най–добре да отговори на този въпрос? Никой човек не може да направи това, колкото и прочут да е той. Но Йехова, Създателят на всичко живо „на небесата и на земята, [на] видимите и [на] невидимите неща“, знае отговора. (Колосяни 1:16) Той създал ангели, които трябвало да живеят в духовната област, и хората и животните, които трябвало да живеят на земята. (Псалм 104:4, 23, 24) Животът на всички създания е зависим от него. (Откровение 4:11) Нека тогава да видим какво казва Божието Слово, Библията, относно смъртта.

Йехова бил първият, който говорил за смъртта. Той предупредил Адам и Ева, че ще умрат, ако не са му послушни. (Битие 2:17) Какво означавало това? Йехова обяснил: „[Ти] си пръст и в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3:19) При смъртта тялото се разлага, връща се в пръстта. Животът спира.

Адам и Ева съзнателно решили да не се подчинят на Бога и затова били осъдени на смърт. Те обаче не били първите, които умрели. Преди тях умрял синът им Авел. Неговият по–голям брат Каин го убил. (Битие 4:8) Каин не се страхувал, че мъртвият му брат можел да си отмъсти. Вместо това Каин се безпокоял за онова,  което можело да му причинят живите хора. (Битие 4:10–16)

Векове по–късно цар Ирод бил разтревожен, когато астролозите му казали, че в неговите владения се е родил „цар на юдеите“. Решен да отстрани този потенциален съперник, Ирод измислил план, според който всички момчета във Витлеем на възраст под две години трябвало да бъдат убити. Но един ангел предупредил Йосиф да вземе Исус и Мария и ‘да бяга в Египет’. (Матей 2:1–16)

Когато Ирод умрял, ангелът казал на Йосиф да се върне в Израил, ‘защото онези, които искали да убият детенцето, били мъртви’. (Матей 2:19, 20) Ангелът, който всъщност бил духовна личност, знаел, че Ирод вече не можел да навреди на Исус. Йосиф не изпитвал страх от мъртвия цар Ирод, но се страхувал от това, което можел да направи неговият тираничен син Архелай. Затова Йосиф и семейството му се заселили в Галилея, извън областта, която била под управлението на Архелай. (Матей 2:22)

Тези примери ни помагат да разберем, че мъртвите не могат да направят нищо. Как тогава да си обясним онова, което преживели Агбула и някои други хора?

„Демони“, или нечисти духове

Когато бил на зряла възраст, Исус разговарял със зли духовни създания. Те го познавали и го наричали „Божи Син“. От своя страна Исус също знаел кои били тези създания. Това не били духове на мъртви хора. Напротив, той ги наричал „демони“, или нечисти духове. (Матей 8:29–31; 10:8; Марко 5:8)

Библията говори за духовни личности, които били лоялни на Бога, и за духовни личности, които се разбунтували срещу него. В книгата Битие се казва, че когато изгонил непокорните Адам и Ева от градината Едем, Йехова поставил херувими, или ангели, на изток от градината, които не позволявали на никого да влиза в нея. (Битие 3:24) Изглежда, че това бил първият път, когато духовни създания станали видими за хората.

Известно време след това някои ангели дошли на земята и приели човешки тела. Йехова не им бил възложил никаква задача тук на земята. По–скоро те ‘напуснали правилното си местоживеене’ в духовната област. (Юда 6) Техните подбуди били егоистични. Тези ангели си взели жени, които родили хибридно потомство, т.нар. нефилими. Нефилимите и техните бунтовни бащи изпълнили земята с насилие и всякакви злини. (Битие 6:1–5) Йехова се справил с това положение, като нанесъл целосветския Потоп по времето на Ной. Злите мъже и жени, както и нефилимите, загинали във водите на Потопа. Но какво станало с ангелите?

Потопът ги принудил да се върнат в духовната област. Йехова обаче не им позволил да заемат „първоначалното си място“. (Юда 6) В Библията се казва: „Бог не се въздържа да накаже ангелите, които съгрешиха, но като ги хвърли в тартар, ги предаде на ровове от непрогледен мрак, за да бъдат пазени за съд.“ (2 Петър 2:4)

Тартар не е някакво конкретно място, а е подобно на затвор, принизено състояние, което ограничава дейността на тези отхвърлени от Бога ангели. Демоните не могат повече да се материализират, но все още притежават огромна сила и оказват  влияние върху умовете и живота на другите. Те могат да обладават хора и животни. (Матей 12:43–45; Лука 8:27–33) Демоните също така заблуждават хората, като се представят за духовете на мъртвите. Защо правят това? За да пречат на хората да се покланят на Йехова по приемлив за него начин и за да объркат тяхната представа относно истинското състояние на мъртвите.

Как да преодолееш страха

Агбула видял колко е разумно обяснението на Библията относно смъртта и духовните личности. Той разбрал, че се нуждае от повече познание. Започнал да чете Библията и основаните на нея издания заедно с Джон. За Агбула било утешително да научи, че синовете му спят в гроба, а не са в духовната област, очаквайки да станат служители на своя убиец. (Йоан 11:11–13)

Агбула осъзнал също, че трябва да престане напълно да се занимава със спиритизъм. Той изгорил всичките си притежания, свързани с окултизма. (Деяния 19:19) Някои от неговите съседи го предупреждавали, че това щяло да предизвика гнева на духовете. Но Агбула не се страхувал. Той се вслушал в съвета, намиращ се в Ефесяни 6:11, 12: „Сложете си пълните бойни доспехи от Бога, ... защото водим борба ... срещу злите духовни сили.“ Тези духовни бойни доспехи включват истината, праведността, добрата новина на мира, вярата и меча на духа, Божието Слово. Те произлизат от Бога и имат голяма сила!

Някои от приятелите и роднините на Агбула престанали да общуват с него, когато отказал да участва в обичаите, свързани със спиритизма. Но в местната Зала на Царството на Свидетелите на Йехова той намерил нови приятели, които вярват в онова, което учи Библията.

Сега Агбула знае, че Йехова скоро ще изчисти земята от злото и ще премахне влиянието на демоните. В крайна сметка той ще ги унищожи. (Откровение 20:1, 2, 10) Бог ще възкреси тук на земята „всички, които са в паметните гробници“. (Йоан 5:28, 29) Сред тях ще бъдат Авел, невинните деца, убити от цар Ирод, и милиони други хора. Агбула вярва, че тримата му синове също ще бъдат възкресени. Напълно е възможно и твоите близки, които са починали, да бъдат сред тях. Всички тези възкресени хора ще потвърдят, че от смъртта до възкресението си не са съзнавали абсолютно нищо и че не знаят какви церемонии са били извършвани за тях.

Няма причина да се страхуваш от мъртвите. Вместо това можеш с нетърпение да очакваш времето, когато ще бъдеш отново със своите починали близки. Междувременно защо не започнеш да изучаваш Библията, с цел да укрепиш вярата си? Събирай се с онези, които вярват в онова, което учи Библията. Ако се занимаваш със спиритизъм, спри незабавно. Защити се от демоните, като си сложиш „пълните бойни доспехи от Бога“. (Ефесяни 6:11) Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат. Те предлагат безплатно домашно изучаване на Библията, като използват книгата „Какво в действителност учи Библията?“ *.

Агбула вече не се страхува от мъртвите и се е научил как да се противопоставя на демоните. Той казва: „Не знам кой причини смъртта на тримата ми синове. Но откакто започнах да служа на Йехова, ми се родиха още седем деца. Досега никой от духовната област не им е навредил.“

[Бележка под линия]

^ абз. 25 Издадена от Свидетелите на Йехова.

[Текст в блока на страница 13]

Агбула вече не се страхува от мъртвите и се е научил как да се противопоставя на демоните

[Снимка на страница 12]

Каин не се страхувал, че мъртвият му брат можел да си отмъсти