Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Смелостта на един младеж

Смелостта на един младеж

 За нашите млади читатели

Смелостта на един младеж

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че участваш в описаното събитие. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват главните герои. Позволи на случилото се да оживее пред тебе.

АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ 1 ЦАРЕ 17:1–11, 26, 32–51.)

Опиши Голиат и неговия глас така, както си ги представяш.

․․․․․

Макар че Давид не бил част от войските на Израил, какво го подтикнало да се изправи срещу Голиат? (Виж 26 стих.)

․․․․․

Какви основания имал Давид да вярва, че Йехова ще му помогне? (Прочети отново 34–37 стих.)

․․․․․

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Като използваш и други помагала за изследване, с каквито разполагаш, се опитай да определиш:

(1) Височината на Голиат. (1 Царе 17:4)

Шест лакътя и една педя = ․․․․․.

(2) Теглото на люспестата броня на Голиат. (1 Царе 17:5)

5000 сикли мед = ․․․․․.

(3) Теглото на острието на копието, което имал Голиат. (1 Царе 17:7)

600 сикли желязо = ․․․․․.

ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Смелостта.

․․․․․

Това да разчиташ на Йехова вместо на собствената си сила.

․․․․․

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.

С какви подобни на Голиат пречки се сблъскваш ти?

․․․․․

Какви случки (твои или на други хора) те убеждават, че Йехова няма да те изостави?

․․․․․

КАКВО ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

․․․․․