Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Ролята на Мария в целта на Бога

Ролята на Мария в целта на Бога

 Ролята на Мария в целта на Бога

ВЕДНЪЖ по време на службата на Исус една жена извисила гласа си над шума на тълпата и извикала: „Щастлива е утробата, която те е носила, и гърдите, които си сукал!“ Ако Исус искал майка му да бъде почитана, това представлявало идеална възможност да го покаже. Вместо това обаче Исус отговорил: „Не! По–скоро, щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“ (Лука 11:27, 28)

Исус не оказвал на майка си някаква по–специална почит и никога не казал на последователите си да правят това. Как тогава това е в съгласие с поклонението, което множество искрени вярващи отдават на Мария? Нека разгледаме някои широко разпространени вярвания във връзка с майката на Исус и да ги сравним със записаното в Светото писание.

„Благодатна“ и „благословена ... измежду жените“

Ангел Гавриил съобщил на Мария каква щяла да бъде нейната роля в изпълнението на целта на Бога. Той я поздравил с думите: „Здравей, благословена жено! Йехова е с тебе!“ (Лука 1:28) Един друг превод на същия поздрав гласи: „Здравей, благодатна! Господ е с тебе.“ Скоро след това Елисавета посрещнала Мария с думите: „Благословена си ти измежду жените и благословен е плодът на утробата ти!“ (Лука 1:42) Нима тези изрази не показват, че Мария заслужава някаква по–специална почит?

Всъщност не. Въпреки че всички тези думи са част от една молитва, която католиците отправят към Мария, Библията по никакъв начин не показва, че трябва да насочваме молитвите си към нея. Гавриил и Елисавета  признали огромната чест, която имала Мария, да роди Месията, но мисълта за това да се молим на майката на Исус не се среща никъде в Писанието. Точно обратното, когато учениците на Исус искали от него да ги научи как да се молят, той им казал, че молитвите трябва да бъдат отправяни към неговия небесен Баща. Всъщност известната молитва образец, дадена от Исус, започва с думите: „Татко наш, който си на небесата.“ (Матей 6:9)

Една от владетелите

Друго често срещано учение във връзка с Мария е, че сега тя е „Небесната царица“. В Библията Мария никъде не е наречена с подобна титла. В Писанието обаче се показва, че тя заема важно място в небесната уредба на Бога. Каква е нейната роля?

Исус показал, че някои от неговите верни ученици щели да управляват заедно с него в Царството му. (Лука 22:28–30) Исус ще даде на тези избрани хора властта да служат като „свещеници за нашия Бог, и те ще царуват над земята“. (Откровение 5:10) Библията ни помага да направим логичното заключение, че Мария е сред онези, които ще получат тази възвишена привилегия. Защо можем да твърдим това?

Вероятно си спомняш, че след смъртта на Исус Мария ‘постоянствала в молитва’ заедно с учениците на Исус и неговите братя. Около 120 души се били събрали при един такъв случай, сред които били и „няколко жени“. (Деяния 1:12–15) В Библията се казва, че докато ‘течал денят на Петдесетница, всички те се били събрали на същото място’, когато светият дух на Бога бил излят върху тях, което им дало способността да говорят чужди езици. (Деяния 2:1–4)

Фактът, че Мария била сред онези, които се радвали на тази благословия, показва, че тя и останалите жени, които получили светия дух, били избрани да бъдат част от небесното Царство на Исус. Затова имаме всички основания да вярваме, че в момента Мария е заедно с Исус в небесна слава. (Римляни 8:14–17) Обърни внимание на някои от привилегиите, на които ще се радва тя, както и останалите съвладетели с Исус, при изпълняването на целите на Бога.

Изливане на чудесни благословии

Библейската книга Откровение разкрива, че 144 000 ще бъдат възкресени в небесна слава, за да служат редом с Исус като свещеници, съдии и царе. (Откровение 14:1, 4; 20:4, 6) Като свещеници, те ще участват в прилагането на стойността на Исусовата жертва върху всички хора от послушното човечество и така ще ги издигнат до духовно, морално и физическо съвършенство. (Откровение 21:1–4) Само каква привилегия ще бъде за всички верни поклонници на Йехова да бъдат свидетели на това чудесно време! *

Мария имала и продължава да има важна роля в изпълнението на целите на Йехова. Тя е достоен пример за подражание заради своето смирение, вяра, покорство и отдаденост като майка, а също и поради издръжливостта си по време на изпитания. Тя заслужава нашето дълбоко уважение, тъй като била използвана, за да роди Месията, и участва в изливането на вечни благословии върху човечеството.

Но най–важното нещо, което научаваме от Мария, е това, че тя заедно с останалите Божии служители, се покланя единствено на Йехова и на никой друг бог. В един глас с другите съвладетели на Христос в небесата Мария провъзгласява следното: „На Онзи, който седи на престола [Йехова Бог], и на Агнето [Исус Христос] да бъдат благословията, почитта, славата и мощта за вечни времена!“ (Откровение 5:13; 19:10)

[Бележка под линия]

^ абз. 13 За повече информация относно тези благословии виж осма глава на книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Текст в блока на страница 10]

Смирението, вярата и покорството на Мария са достойни за подражание