Прескочи към материала

 Учи децата си

Защо Давид не се страхувал

Защо Давид не се страхувал

ДАЛИ някога си се страхувал от нещо? — * Повечето от нас понякога се страхуват. Какво можеш да направиш, когато се страхуваш? — Можеш да се обърнеш към някого, който е по–голям и по–силен от тебе. Вероятно баща ти или майка ти ще могат да ти помогнат. Можем да научим много от Давид относно това къде бихме могли да потърсим помощ. Той пял на Бога: „На Тебе ще уповавам. ... На Бога уповавам; няма да се боя.“ (Псалм 56:3, 4)

Кой според тебе научил Давид да не се страхува? Дали това били неговите родители? — Най–вероятно е така. Неговият баща, Йесей, бил верен предшественик на Исус Христос, обещаният от Бога „Княз на мира“. (Исаия 9:6; 11:1–3, 10) Бащата на Йесей — дядото на Давид — бил Овид. Една от книгите в Библията носи името на майката на Овид. Знаеш ли как се казвала тя? — Нейното име било Рут, една лоялна жена, чийто съпруг се казвал Вооз. (Рут 4:21, 22)

Разбира се, Рут и Вооз умрели много преди Давид да бъде роден. Може би знаеш как се казвала и майката на Вооз, прапрабабата на Давид. Тя живеела в Йерихон и помогнала на двама израилски съгледвачи да избягат. Поради това, че закачила едно червено въже на прозореца си, тази жена и нейното семейство били спасени, когато паднали стените на Йерихон. Какво е нейното име? — Името ѝ е Раав. Тя станала поклонничка на Йехова и е пример за смелост, на който християните могат да подражават. (Исус Навиев 2:1–21; 6:22–25; Евреи 11:30, 31)

Можем да бъдем сигурни, че бащата и майката на Давид са го учили на всичко, свързано с тези верни служители на Йехова, защото на родителите им било заповядано да учат децата си на подобни неща. (Второзаконие 6:4–9) След време Божият пророк Самуил получил напътствия да избере Давид, най–малкият син на Йесей, за бъдещия цар на Израил. (1 Царе 16:4–13)

Един ден Йесей изпратил Давид да занесе храна на тримата си по–големи братя, които воювали с Божиите врагове, филистимците. Когато пристигнал при братята си, Давид изтичал на бойното поле и чул как великанът Голиат се надсмива над „войските на живия Бог“. Никой не посмял  да приеме предизвикателството на Голиат и да излезе да се бие с него. Цар Саул чул, че Давид иска да направи това, и го повикал. Но когато го видял, Саул казал: „Ти си [още] дете.“

Давид обяснил на Саул, че бил убил един лъв и една мечка, които се опитали да отмъкнат някоя от овцете на семейството му. Давид казал, че с Голиат щяло да стане същото. Саул отговорил: „Иди, и Господ да бъде с тебе.“ Давид намерил пет гладки камъка, сложил ги в пастирската си торбичка, взел прашката си и излязъл да се бие с великана. Когато Голиат видял, че Давид, който бил още момче, идва към него, извикал: „Дойди при мене, и ще дам месата ти на [птиците].“ Давид отвърнал: „Аз ида против тебе в името на Господа [Йехова — НС].“ После извикал със силен глас на Голиат, че ще го убие.

Тогава Давид се втурнал към Голиат, взел един камък от торбичката си, сложил го в прашката си и като го хвърлил, уцелил Голиат право в челото. Когато видели, че великанът е мъртъв, филистимците били обзети от ужас и започнали да бягат. Израилтяните тръгнали след тях да ги преследват и спечелили битката. Моля, прочети заедно със семейството си целия този разказ, който е записан в 1 Царе 17:12–54.

Като млад човек, понякога може да се страхуваш да живееш според Божиите заповеди. Така било и с младия Йеремия, който в началото се страхувал, но Бог му казал: „Да се не боиш ..., защото Аз съм с тебе.“ Йеремия събрал смелост и проповядвал, както Бог му бил наредил. Подобно на Давид и Йеремия, ако разчиташ на Йехова, ти също няма да се страхуваш. (Йеремия 1:6–8)

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне да направиш пауза и да отправиш въпроса към детето.