Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Как да постигнеш семейно щастие

Запазване на обвързаността в брака

Запазване на обвързаността в брака

Тя: „Забелязах, че от известно време съпругът ми Майкъл вече не беше толкова привързан към мене и че се държеше студено с децата ни. * Неговото поведение се промени скоро след като започнахме да използваме Интернет вкъщи и затова предположих, че той гледа порнография на компютъра. Една вечер, след като децата си бяха легнали, настоях да говорим сериозно и той ми призна, че е гледал порнографски уебстраници. Бях съсипана. Не можех да повярвам, че ми се случва такова нещо. Изгубих напълно доверието си в него. На всичкото отгоре напоследък един колега беше започнал да проявява романтичен интерес към мене.“

Той: „Преди известно време съпругата ми Мария откри една снимка, запазена на компютъра ни, и ме попита какво става. Когато ѝ признах, че редовно съм отварял порнографски уебстраници, тя побесня. Почувствах се ужасно засрамен и много виновен. Помислих си, че това е краят на нашия брак.“

КАКВО мислиш, че станало с взаимоотношенията на Майкъл и Мария? Вероятно смяташ, че гледането на порнография било главният проблем на Майкъл. Но както самият той осъзнал, тази слабост всъщност била симптом на нещо много по–сериозно — липсата на обвързаност в брака. * Когато се оженили, Майкъл и Мария се надявали, че ще се радват на съвместен живот, изпълнен с много любов и радостни преживявания. Но както е при много семейни двойки, след време обвързаността в брака им отслабнала и те вече не били толкова близки един с друг.

Според тебе дали връзката между тебе и твоя брачен партньор вече не е толкова силна, колкото преди години? Би ли искал да промениш това? Ако е така, е важно да разбереш отговорите на три въпроса: Какво представлява обвързаността в брака? Какви трудности могат да я отслабят? И какво можеш да направиш, за да укрепиш връзката си със своя брачен партньор?

Какво е обвързаност?

Какво според тебе представлява обвързаността в брака? Мнозина ще кажат, че тя произлиза от чувството за дълг. Например двама души могат да запазят обвързаността   в брака си заради децата или поради чувството за дълг, което изпитват към Бога, Създателят на брака. (Битие 2:22–24) Това определено са хубави причини, които могат да запазят брака във време на трудности. Но за да бъдат щастливи, брачните партньори трябва да изпитват нещо повече от чувство за дълг един спрямо друг.

Йехова Бог имал за цел бракът да носи голяма радост и задоволство. Той искал мъжът ‘да се весели с жена си’, а жената да обича съпруга си и да чувства, че съпругът ѝ я обича както собственото си тяло. (Притчи 5:18; Ефесяни 5:28) За да създадат такава близост помежду си, двамата брачни партньори трябва да се научат да проявяват взаимно доверие. Също толкова важно е те да развият приятелство за цял живот. Когато мъжът и жената си имат доверие и станат много близки приятели, обвързаността им в брака ще бъде укрепена. Двамата ще изградят толкова силна връзка помежду си, че както казва Библията, те ще бъдат като „една плът“. (Матей 19:5)

Затова обвързаността може да бъде сравнена с хоросана, който свързва тухлите на една здрава къща. Той е направен от различни съставки, като например пясък, цимент и вода. Подобно на него, и обвързаността е изградена от различни неща, като чувство за дълг, доверие и приятелство. Какво може да отслаби тази връзка?

Какви са предизвикателствата?

Обвързаността изисква сериозни усилия и самопожертвувателност. Тя означава да си готов да се откажеш от личните си предпочитания, за да угодиш на брачния си партньор. Но нагласата да постъпваш според желанията на другия, без да очакваш някаква лична изгода, не е много разпространена днес и дори може да бъде неприемлива за някои. Запитай се обаче: „Колко от моите познати, които проявяват егоистична нагласа, имат щастлив брак?“ Най–вероятно не са много, ако изобщо има такива. Защо? Защото човек, който е егоист, едва ли ще запази обвързаността си в брака, когато са необходими жертви от негова страна, особено когато не забелязва незабавна полза от малките отстъпки, които той или тя може да направи. Без обвързаност взаимоотношенията ще се вгорчат, независимо от това колко сладки са били романтичните чувства в началото.

Библията реалистично признава, че запазването на брака изисква усилия. В нея се казва, че „жененият [мъж] ... е загрижен за нещата от света, за това как да получи одобрението на жена си“, и че „женената [жена] ... е загрижена за нещата от света, за това как да получи одобрението на мъжа си“. (1 Коринтяни 7:33, 34) За съжаление дори брачните партньори, които обикновено не са егоисти, не винаги знаят от какво се безпокои другият, нито пък оценяват жертвите, които той е направил. Когато не изразяват признателността си един към друг, техният брак по–скоро ще им носи „затруднения, свързани с плътта“, отколкото нещо друго. (1 Коринтяни 7:28)

Ако искаш бракът ти да оцелее в трудните моменти и да процъфтява, когато нещата са наред, трябва да възприемеш възгледа, че това са взаимоотношения, които продължават за цял живот. Как можеш да развиеш подобна нагласа и да помагаш на партньора си да продължава да цени брачната ви връзка?

Как да укрепим брачната си връзка?

Основно изискване е смиреното прилагане на съветите, които дава Божието Слово, Библията. Това ще бъде от полза както за тебе, така и за партньора ти. (Исаия 48:17) Разгледай следните две практични стъпки, които можеш да предприемеш.

Отделяй време за партньора си

1. Постави брака си на преден план.

Апостол Павел писал: ‘Уверявайте се в това кои са по–важните неща.’ (Филипяни 1:10) В Божиите очи начинът, по който съпругът и съпругата се отнасят един към друг, е много важен. На мъжа, който оказва почит на съпругата си, ще му бъде оказана почит от Бога. А жената, която уважава съпруга си, ‘е много ценна в очите на Бога’. (1 Петър 3:1–4, 7)

Колко е важен твоят брак за тебе? Обикновено колкото повече ценим дадено нещо, толкова повече време отделяме за него.   Запитай се: „Колко време отделих през изминалия месец, за да бъда заедно с брачния си партньор? Какви конкретни неща направих, за да го уверя, че все още сме добри приятели?“ Ако си отделил съвсем малко време, за да се грижиш за брачния си партньор, на него може да му бъде трудно да повярва, че за тебе този съюз е нещо важно.

Дали твоят съпруг или съпруга смята, че цениш вашия брак? Как можеш да разбереш това?

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: На един лист напиши следните пет неща: пари, работа, брак, развлечения и приятели. После номерирай тези неща според степента, в която смяташ, че те са важни за твоя съпруг или съпруга. Помоли партньора си да направи същото и за тебе. Когато свършите, си разменете листовете. Ако партньорът ти чувства, че не му отделяш достатъчно време или че не полагаш достатъчно усилия, за да запазиш брака, обсъдете какви промени може да е необходимо да направите, за да укрепите брачната си връзка. Също така се запитай: „Какво мога да направя, за да проявявам по–голям интерес към нещата, които са важни за партньора ми?“

Изневярата започва в сърцето

2. Избягвай всяка форма на изневяра.

Исус Христос казал: „Всеки, който продължава да гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Матей 5:28) Когато човек има сексуални отношения извън рамките на брака, той или тя нанася върху този съюз унищожителен удар, за който Библията дори казва, че представлява основание за развод. (Матей 5:32) Но думите на Исус, цитирани по–горе, показват, че погрешното желание може да съществува в сърцето много преди човек да извърши физическия акт на прелюбодейство. Подхранването на това погрешно желание само по себе си е вид изневяра.

За да запазиш обвързаността в брака си, вземи твърдото решение да не гледаш порнография. Независимо от това, което казват мнозина, порнографията е отрова за брака. Обърни внимание на чувствата, които изпитвала една съпруга във връзка с навиците на съпруга си: „Моят съпруг казва, че гледането на порнография освежава нашите романтични отношения. Но това всъщност ме кара да се чувствам без никаква стойност, кара ме да мисля, че не съм достатъчна за него. Когато той гледа порнография, аз заспивам със сълзи на очи.“ Според тебе дали този мъж укрепва обвързаността в брака си, или по–скоро я руши? Мислиш ли, че това, което прави той, помага  на съпругата му да цени тяхната връзка? Дали той се отнася към нея като към най–близък приятел?

Верният човек Йов показал, че е привързан към съпругата си и към своя Бог, като ‘сключил договор с очите си’. Той бил решен да не ‘заглежда девица’. (Йов 31:1, НС) Как можеш да подражаваш на неговия пример?

В допълнение на това, че трябва да избягваш порнографията, е важно също така да пазиш сърцето си от развиването на неподходяща привързаност към друг представител на противоположния пол. Вярно е, че според много хора флиртуването не вреди на брака. Но Божието Слово ни предупреждава: „Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой може да го познае?“ (Йеремия 17:9) Дали сърцето ти вече те е измамило? Запитай се: „Към кого се отнасям по–внимателно — към своя брачен партньор или към друг представител на противоположния пол? С кого споделям най–напред хубавите новини — с партньора си или с някого другиго? Ако партньорът ми ме помоли да огранича общуването си с някого от противоположния пол, как бих реагирал? Дали щях да се разсърдя, или щях с радост да направя това, за което ме моли?“

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Ако се чувстваш привлечен към някого от противоположния пол, който не е твоят брачен партньор, сведи общуването си с него до минимум и говори само за неща, които са на чисто професионално ниво. Не се съсредоточавай върху онова, с което смяташ, че този човек превъзхожда партньора ти. Вместо това мисли за положителните качества на съпруга или съпругата си. (Притчи 31:29) Припомняй си причините, поради които се влюби в партньора си. Задай си въпроса: „Дали партньорът ми наистина вече не притежава тези качества, или по–скоро съм престанал да ги забелязвам?“

Поеми инициативата

Майкъл и Мария, цитирани в началото на статията, решили да потърсят съвет, за да успеят да разрешат проблемите си. Разбира се, търсенето на съвет е само началото. Но имайки желание да се изправят срещу проблемите си и да поискат помощ, и двамата показали ясно, че ценят брака си и че са готови да положат сериозни усилия, за да го направят успешен.

Независимо дали бракът ти е стабилен или е изпълнен с проблеми, партньорът ти има нужда да знае, че си готов да полагаш усилия за постигането на успех. Направи всичко, каквото е подходящо и необходимо, за да увериш съпруга или съпругата си, че цениш вашите отношения. Готов ли си да направиш това?

^ абз. 3 Имената са променени.

^ абз. 5 Макар че в посочения пример този, който е гледал порнография, е мъжът, жена, която постъпва по същия начин, също би показала, че не цени брачната си връзка.

ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

  • От кои дейности мога да се откажа, за да отделям повече време за партньора си?
  • Какво мога да направя, за да уверя партньора си, че ценя нашия брак?