Прескочи към материала

 Учи децата си

Случвало ли ти се е да завиждаш на някого?

Случвало ли ти се е да завиждаш на някого?

НЕКА обсъдим какво означава да завиждаш. Дали някога ти е било трудно да харесваш някого, тъй като другите казват за него, че е добър, хубав или умен? * — Това може да се случи, когато завиждаш на някого.

В семейството може да се появи завист, ако родителите обръщат повече внимание на някое от децата си. Библията ни разказва за едно семейство, в което завистта причинила голям проблем. Нека разгледаме какъв бил този проблем и какво можем да научим от онова, което се случило.

Йосиф бил единайсетият син на Яков и природените братя на Йосиф му завиждали. Знаеш ли защо? — Защото баща им обръщал повече внимание на Йосиф. Например Яков направил за сина си красива пъстра дреха. Яков обичал най–много Йосиф, тъй като бил „син на старостта му“ и първото дете от любимата му съпруга Рахил.

Библията ни казва, че ‘братята на Йосиф, като гледали, че баща им го обича повече от всичките му братя, намразили Йосиф’. Веднъж Йосиф им разказал как в един сън всички те му се поклонили, включително и собственият му баща. В Библията се разкрива, че тогава ‘братята на Йосиф му завидели’ и дори баща му го смъмрил за това, че бил разказал подобен сън. (Битие 37:1–11)

Известно време след това, когато Йосиф бил на седемнайсет години, братята му били много далече от дома, за да се грижат за овцете и козите, които имали. Затова Яков изпратил Йосиф да види как са братята му. Знаеш  ли какво искали да направят повечето от тях, когато го видели да идва? — Те искали да го убият! Но двама от братята му, Рувим и Юда, не искали това.

Когато покрай тях минали търговци на път за Египет, Юда казал: „Елате да го продадем.“ Така и направили. След това те убили един козел и потопили дрехата на Йосиф в кръвта му. Когато показали дрехата на баща си, той възкликнал: „Лют [свиреп — Ве] звяр го е изял.“ (Битие 37:12–36)

След време Йосиф спечелил благоволението на фараона, владетелят на Египет. Това станало, тъй като с помощта на Бога Йосиф могъл да обясни значението на два съня на фараона. В първия сън той видял седем здрави крави, след които се появили седем болни крави. Във втория сън имало седем здрави класа жито и след това седем класа, които били изсъхнали и прегорели. Йосиф казал, че и двата съня означават, че ще има седем години с добра реколта, последвани от седем години глад. Фараонът поверил на Йосиф отговорността да събира храна през годините на изобилие, за да има достатъчно храна по време на глада.

Когато гладът настъпил, семейството на Йосиф, което живеело много далече от Египет, се нуждаело от храна. Затова Яков изпратил десетте по–големи братя на Йосиф до Египет да купят храна. Те застанали пред Йосиф, но не го познали. Без да им разкрива кой е, Йосиф изпитал братята си и разбрал колко много те съжалявали, че били постъпили лошо с него. Тогава Йосиф им казал кой е. Те се прегърнали и много се зарадвали, че отново са заедно. (Битие, 40–45 глава)

Какво научи за завистта от този библейски разказ? — Завистта може да доведе до големи проблеми и дори да накара човек да нарани собствения си брат! Нека прочетем Деяния 5:17, 18 и Деяния 7:54–59, за да видим какво причинили хората на Исусовите ученици, подбуждани от завист. — След като прочете това, разбираш ли защо трябва да бъдем внимателни относно проявата на завист? —

Йосиф живял 110 години. Той имал деца и успял да види своите внуци и дори правнуци. Можем да бъдем уверени, че Йосиф често ги учел да се обичат един друг и да не си завиждат. (Битие 50:22, 23, 26)

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.