Прескочи към материала

 Учи децата си

Тимотей бил готов и имал желание да служи на другите

Тимотей бил готов и имал желание да служи на другите

„ГОТОВ ли си?“ Дали някога са ти задавали този въпрос? — Човекът, който ти е задал въпроса, е искал да знае дали си подготвен. Например той може да е имал предвид: „Взе ли си учебниците? Научи ли си уроците?“ Както ще видим, Тимотей бил подготвен, или готов.

Тимотей имал също желание да служи. Знаеш ли какво означава това? — Когато бил поканен да служи на Бога, Тимотей проявил същата нагласа като тази на един друг Божи служител, който казал: „Ето ме, изпрати мене.“ (Исаия 6:8) Тъй като бил готов и имал желание да служи, Тимотей се радвал на един вълнуващ живот. Искаш ли да научиш нещо повече за това? —

Тимотей бил роден на стотици километри разстояние от Йерусалим, в град Листра. Неговата баба Лоида и майка му Евникия старателно изучавали Писанието. Те започнали да учат Тимотей на Божието Слово още докато бил бебе. (2 Тимотей 1:5; 3:15)

Какво се е случило?

Вероятно Тимотей бил все още на юношеска възраст, когато апостол Павел заедно с Варнава посетил Листра по време на първата си проповедна обиколка. Може би именно тогава майката и бабата на Тимотей станали християнки. Искаш ли да научиш с какви трудности се сблъскали Павел и Варнава? — Някои хора, които не харесвали християните, започнали да хвърлят камъни по Павел, повалили го на земята и го извлекли извън града, мислейки го за мъртъв.

Онези, които вярвали в онова, което Павел поучавал, се събрали около него и той се изправил. На следващия ден Павел и Варнава напуснали Листра, но малко след това се върнали обратно. Тогава Павел говорил пред учениците на Христос и им казал: „През много трудности трябва да преминем, за да влезем в Божието царство.“ (Деяния 14:8–22) Знаеш ли какво имал предвид Павел? — Той имал предвид, че някои хора щели да причиняват трудности на онези, които служат на Бога. По–късно Павел писал на Тимотей: „Всички, които искат да живеят  с преданост към Бога, ... ще бъдат преследвани.“ (2 Тимотей 3:12; Йоан 15:20)

След като напуснали Листра, Павел и Варнава се прибрали у дома. Няколко месеца по–късно Павел взел със себе си Сила и заедно отишли да насърчат новите ученици по местата, които Павел бил посетил. Колко ли радостен трябва да е бил Тимотей, когато Павел и Сила пристигнали в Листра! Сигурно Тимотей се зарадвал дори още повече, когато бил поканен да пътува заедно с тях. Той приел поканата. Тимотей бил готов и имал желание да служи на другите. (Деяния 15:40 — 16:5)

Тримата пътували заедно и изминали много километри, след което се качили на един кораб. Когато слезли на брега, се отправили към Солун. Много хора в този град станали християни. Но имало и други, които били разгневени и се събрали в тълпа. Тъй като животът на Павел, Сила и Тимотей бил в опасност, те тръгнали за Берия. (Деяния 17:1–10)

Павел се безпокоял за новите ученици в Солун и затова изпратил Тимотей да ги посети. Знаеш ли защо? — По–късно Павел обяснил на християните в Солун: ‘Да ви укрепи и утеши, така че никой от вас да не бъде обезсърчен.’ Знаеш ли защо Павел дал на Тимотей такава опасна задача? — Противниците не познавали толкова добре Тимотей и освен това той имал желание да посети братята. Тази задача изисквала от него голяма смелост! Как минало посещението му в Солун? Когато се върнал при Павел, Тимотей му разказал за верността на братята там. Затова Павел им писал: „Бяхме утешени относно вас.“ (1 Солунци 3:2–7)

Тимотей служел с Павел през следващите десет години. След това Павел бил хвърлен в затвора в Рим и Тимотей, който наскоро бил освободен от затвора, отишъл при него, за да му помага. Докато бил в затвора, Павел написал писмо до филипяните, като може би използвал Тимотей за секретар. Павел казал: ‘Надявам се да изпратя скоро Тимотей при вас, защото при мене няма никого другиго, който да е толкова верен и който ще ви служи по–добре от него.’ (Филипяни 2:19–22; Евреи 13:23)

Колко ли приятно се е почувствал Тимотей от тези думи! Павел силно го обикнал, защото Тимотей бил готов и имал желание да служи на другите. Надяваме се, че и ти ще бъдеш като него.