СТРАЖЕВА КУЛА февруари 2008 г.

УЧИ ДЕЦАТА СИ

Марко не се отказал

С какви трудности се сблъскал Марко, и какви благословии получил той заради това, че не се отказал?

КАК ДА ПОСТИГНЕШ СЕМЕЙНО ЩАСТИЕ

Преодоляване на конфликтите

Защо възникват конфликти и какво можеш да направиш за да не доведат до разрушаването на брака ти?

Защо да се молим в името на Исус?

През последната си вечер на земята, Исус посочил един нов път за достъп до Бог.