Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Ще бъдете „царство от свещеници“

Ще бъдете „царство от свещеници“

„Вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ“ (ИЗ. 19:6)

1, 2. От каква защита се нуждаело потомството на жената и защо?

ПЪРВОТО пророчество, записано в Библията, е от голямо значение за изпълнението на намерението на Йехова. Когато дал обещанието в Едем, истинският Бог заявил: „Ще причиня вражда между тебе [Сатана] и жената и между твоето потомство и нейното потомство.“ Колко силна щяла да бъде тази вражда? Йехова казал: „То [потомството на жената] ще ти смаже главата [на Сатана], ти ще му нараниш петата.“ (Бит. 3:15) Враждата между змията и жената щяла да бъде толкова свирепа, че Сатана щял да се опита на всяка цена да премахне нейното потомство.

2 Нищо чудно, че псалмистът се молел относно Божия избран народ: „Ето, сред враговете ти настъпи шумно вълнение, онези, които силно те мразят, надигнаха глава. Те кроят тайния си замисъл против твоя народ, заговорничат против онези, които ти си скрил. Те казват: ‘Елате да ги унищожим, за да не бъдат вече народ.’“ (Пс. 83:2–4) Родословната линия на потомството на жената трябвало да бъде защитена от унищожение и поквара. Затова Йехова сключил и други договори, с които потвърдил, че ще изпълни намерението си.

 ДОГОВОР, КОЙТО ЗАЩИТАВА ПОТОМСТВОТО

3, 4. а) Кога договорът на Закона влязъл в сила и какво се съгласил да прави народът на Израил? б) Каква защита осигурявал договорът на Закона?

3 Когато потомците на Авраам, Исаак и Яков започнали да наброяват милиони, Йехова сформирал от тях народ — древния Израил. Посредством Моисей Йехова сключил уникален договор с народа. Бог дал Закона, а израилтяните се съгласили да го спазват. В Библията се казва: „[Моисей] взе книгата на договора и я прочете пред народа. И хората казаха: ‘Готови сме да правим всичко, което казва Йехова, и да бъдем послушни!’ И като взе кръвта [от принесените в жертва бикове], Моисей поръси с нея народа и каза: ‘Това е кръвта на договора, който Йехова сключва с вас въз основа на всички тези думи.’“ (Из. 24:3–8)

4 Договорът на Закона влязъл в сила на Синайската планина през 1513 г. пр.н.е. Чрез този договор древният Израил бил отделен като Божия избран народ. Йехова станал техният ‘Съдия, Законодател и Цар’. (Иса. 33:22) От историята на Израил разбираме какъв е резултатът, когато някой се придържа към Божиите праведни стандарти или когато ги пренебрегва. Тъй като забранявал браковете с езичници и участието във фалшиво поклонение, Законът защитавал родословната линия на потомството на Авраам от поквара. (Из. 20:4–6; 34:12–16)

5. а) Каква възможност открил Законът за Израил? б) Защо Бог отхвърлил Израил?

5 Договорът на Закона също съдържал уредба за свещенство, която била „сянка“ на една по–велика уредба в бъдеще. (Евр. 7:11; 10:1) Посредством този договор израилтяните имали уникалната възможност и привилегия да станат „царство от свещеници“, при условие че спазват законите на Йехова. (Прочети Изход 19:5, 6.) Те обаче не отговорили на това изискване. Вместо да приемат Месията, главната част на Авраамовото потомство, те го отхвърлили. Затова Бог отхвърлил този народ.

Непослушанието на израилтяните не означавало, че договорът на Закона се е провалил (Виж 3–6 абзац)

6. Какво постигнал Законът?

6 Народът на Израил не бил верен на Йехова и затова не станал „царство от свещеници“, което обаче не означавало, че Законът се е провалил. Законът трябвало да защити потомството и да доведе хората до Месията. Когато Христос дошъл на земята и бил разпознат, Законът изпълнил целта си. Библията казва: „Христос е краят на Закона.“ (Рим. 10:4) Но остава въпросът: Коя група ще има възможността да стане  „царство от свещеници“? Йехова Бог сключил друго правно споразумение, за да създаде нов народ.

ПОЯВЯВА СЕ НОВ НАРОД

7. Какво предсказал Йехова чрез Йеремия?

7 Много преди договорът на Закона да бъде отменен, Йехова предсказал чрез пророк Йеремия, че ще сключи „нов договор“ с народа на Израил. (Прочети Йеремия 31:31–33.) За разлика от договора на Закона този договор нямало да изисква животински жертви, за да бъдат простени греховете. Как щяло да бъде възможно това?

8, 9. а) Какво е възможно посредством Исусовата пролята кръв? б) Каква възможност била открита за участниците в новия договор? (Виж илюстрацията в началото.)

8 Векове по–късно, на 14 нисан 33 г., Исус установил Вечерята на Господаря. Относно чашата с вино той казал на единайсетте си верни апостоли: „Тази чаша представя новия договор въз основа на моята кръв, която трябва да се пролее за вас.“ (Лука 22:20) Както е записано в Евангелието според Матей, Исус заявил: „Това представя моята ‘кръв на договора’, която трябва да се пролее в полза на мнозина, за прощаване на греховете.“ (Мат. 26:27, 28)

9 Исусовата пролята кръв потвърждава новия договор. Също така посредством тази кръв греховете могат да бъдат простени веднъж завинаги. Исус не участва в новия договор. Тъй като е безгрешен, той не се нуждае от прошка. Но Бог можел да приложи стойността на Исусовата пролята кръв спрямо потомците на Адам. Освен това можел да осинови отделни отдадени на него хора, като ги помаже със свети дух. (Прочети Римляни 8:14–17.) Тъй като в Божиите очи са без грях, те в известен смисъл ще бъдат като Исус, безгрешния Син на Бога. Помазаните ще станат „сънаследници с Христос“ и ще имат възможността да бъдат „царство от свещеници“. Тази привилегия можел да има народът на Израил по време на Закона. Относно „сънаследниците с Христос“ апостол Петър казал: „Вие обаче сте ‘избран род, царско свещенство, свят народ, хора, определени за Божие притежание, за да известявате навред превъзходните качества’ на онзи, който ви извика от тъмнината в своята чудесна светлина.“ (1 Пет. 2:9) Колко важен е новият договор! Той позволява учениците на Исус да бъдат вторичната част на Авраамовото потомство.

НОВИЯТ ДОГОВОР ВЛИЗА В СИЛА

10. Кога влязъл в сила новият договор и защо това не станало по–рано?

10 Кога влязъл в сила новият договор? Това не станало, когато Исус говорел за него през последната нощ от живота си на земята. Трябвало да бъде пролята Исусовата кръв и стойността ѝ да бъде представена пред Йехова в небесата. Нещо повече, светият дух трябвало да бъде излят върху онези, които щели да бъдат „сънаследници с Христос“. Следователно новият договор влязъл в сила на Петдесетница през 33 г., когато верните ученици на Исус били помазани със свети дух.

11. Как новият договор дал възможност на юдеи и езичници да станат част от духовния Израил и колко са участниците в новия договор?

11 Предишният договор на Закона в известен смисъл бил отживял, когато Йехова съобщил чрез Йеремия, че ще сключи нов договор с Израил, но всъщност той не бил прекратен,  докато новият договор не влязъл в сила. (Евр. 8:13) Когато това станало, Бог можел да гледа по един и същи начин на вярващите юдеи и необрязани езичници, защото тяхното „обрязване е обрязване на сърцето според духа, а не според записан закон“. (Рим. 2:29) Като сключи новия договор с тях, Бог щял да ‘вложи законите си в умовете им и щял да ги напише в сърцата им’. (Евр. 8:10) Пълният брой на участниците в новия договор е 144 000, съставящи един нов народ — „Божия Израил“, или духовния Израил. (Гал. 6:16; Откр. 14:1, 4)

12. Каква е разликата между договора на Закона и новия договор?

12 Каква е разликата между договора на Закона и новия договор? Договорът на Закона бил между Йехова и физическия Израил, а новият договор е между Йехова и духовния Израил. Моисей бил посредникът в предишния договор, а Исус е в новия. Договорът на Закона бил потвърден чрез кръвта от животни, а новият договор — чрез пролятата кръв на Исус. Под властта на договора на Закона предводителят на израилския народ бил Моисей, а предводителят на участниците в новия договор е Исус, Главата на сбора. (Еф. 1:22)

13, 14. а) Как новият договор е свързан с Царството? б) Какво е необходимо духовният Израил да управлява с Христос в небето?

13 Новият договор е свързан с Царството, в смисъл че създава свят народ от хора, които имат привилегията да служат като царе и свещеници в небесното Царство. Този народ представлява вторичната част на потомството на Авраам. (Гал. 3:29) Така че новият договор потвърждава Авраамовия договор.

14 Остава да бъде законно установен още един елемент от Царството. Новият договор създава духовния Израил и дава възможност на участниците в него да станат „сънаследници с Христос“. Нужна е обаче законна уредба, която да им позволи да управляват с Исус като царе и свещеници в небето.

ДОГОВОР, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА И ДРУГИ ДА УПРАВЛЯВАТ С ХРИСТОС

15. Какъв договор Исус лично сключил с верните си апостоли?

15 След като установил Вечерята на Господаря, Исус сключил договор с верните си ученици, известен като договора за Царството. (Прочети Лука 22:28–30.) За разлика от другите договори, в които Йехова е едната от страните, този договор е лично между Исус и неговите помазани последователи. Когато казал „както и Баща ми сключи договор с мене“, Исус явно имал предвид договора, който Йехова сключил с него да бъде „свещеник завинаги подобно на Мелхиседек“. (Евр. 5:5, 6)

16. Каква възможност дава на помазаните християни договорът за Царството?

16 Единайсетте верни апостоли били ‘останали с Исус в изпитанията му’. Договорът за Царството ги уверил, че ще бъдат с Исус в небето и ще седят на престоли, за да управляват като царе и да служат като свещеници. Но тези 11 ученици нямало да бъдат единствените, които имат тази чест. Прославеният Исус се явил във видение на апостол Йоан и му казал: „На онзи, който победи, ще позволя да седне с мене на престола ми, както и аз победих и седнах с моя Баща на неговия престол.“ (Откр. 3:21) Така че договорът за Царството е сключен със 144 000 помазани християни. (Откр. 5:9, 10; 7:4)  Този договор дава законна основа те да управляват с Исус в небето. Това е подобно на една невяста от почетно семейство, която се омъжва за цар и получава възможността да управлява заедно с него. Всъщност в Библията помазаните християни са наречени „невяста“ на Христос, „чиста девица“, ‘обещана на него за женитба’. (Откр. 19:7, 8; 21:9; 2 Кор. 11:2)

ИЗГРАЖДАЙ НЕПОКЛАТИМА ВЯРА В БОЖИЕТО ЦАРСТВО

17, 18. а) Обясни накратко шестте договора, свързани с Царството, които разгледахме. б) Защо можем да имаме непоклатима вяра в Царството?

17 Всички договори, които разгледахме в тези две статии, са свързани с един или повече елементи на Царството. (Виж блока „Как Бог ще изпълни намерението си“ в предишната статия.) Този факт ясно показва, че уредбата за Царството се основава върху правни споразумения. Следователно имаме солидни основания да окажем пълно доверие на месианското Царство като средството, чрез което Бог ще изпълни първоначалното си намерение за земята и за хората. (Откр. 11:15)

Посредством месианското Царство Йехова ще осъществи намерението си за земята (Виж 15–18 абзац)

18 Има ли причини да се съмняваме, че Царството ще донесе вечни благословии за човечеството? С пълна увереност можем да заявим, че Божието Царство е единственото трайно решение на всички човешки проблеми. Нека пламенно споделяме тази истина с другите! (Мат. 24:14)