Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да ценим привилегията да сме сътрудници на Йехова!

Да ценим привилегията да сме сътрудници на Йехова!

„Ние сме сътрудници на Бога“ (1 КОР. 3:9)

1. Какво изпитва Йехова, когато работи, и към какво го подбужда това?

ЙЕХОВА изпитва радост от работата, която върши. (Пс. 135:6; Йоан 5:17) За да могат неговите разумни създания да изпитват подобна радост, Йехова им възлага приятни и удовлетворяващи задачи. Например той включил първородния си Син в работата по сътворението. (Прочети Колосяни 1:15, 16.) От Библията разбираме, че в предчовешкото си съществуване Исус бил до Бога в небето „като умел работник“. (Пр. 8:30)

2. Какво показва, че духовните създания винаги са имали важна и удовлетворяваща работа?

2 От началото до края Библията съдържа примери, показващи, че Йехова винаги е възлагал задачи на духовните си синове. След като Адам и Ева съгрешили и били изгонени от райския си дом, Бог поставил „в източната част на Едемската градина херувимите и въртящия се меч с огненото острие, за да пазят пътя към дървото на живота“. (Бит. 3:24) А в Откровение 22:6 се казва, че Йехова изпратил „своя ангел, за да покаже на робите си какво трябва да стане скоро“.

 ЗАДАЧИ ЗА ХОРАТА

3. Как Исус следвал примера на Баща си, докато бил на земята?

3 Докато бил на земята като съвършен човек, Исус с радост вършел работата, възложена му от Йехова. Следвайки примера на Баща си, Исус също дал важна задача на учениците си. Той събудил очакване в тях с думите: „Казвам ви самата истина, който вярва в мене, ще върши и делата, които аз върша, и дори ще върши по–големи от тези дела, защото аз отивам при Бащата.“ (Йоан 14:12) За да подчертае неотложността на тази задача, Исус обяснил: „Трябва да вършим делата на онзи, който ме е изпратил, докато е още ден, защото идва нощта, когато никой няма да може да работи.“ (Йоан 9:4)

4–6. а) Защо можем да сме благодарни, че Ной и Моисей изпълнили задачите, които Йехова им дал? б) Какво е общото между всички задачи, които Бог възлага на хората?

4 Още преди Исус да дойде на земята, хората имали удовлетворяваща работа. Макар че Адам и Ева не изпълнили онова, което Бог им възложил, други следвали неговите напътствия. (Бит. 1:28) Ной получил конкретни указания как да построи ковчег, за да запази живота на семейството си по време на Потопа. Той направил всичко, което Йехова му казал. Благодарение на това, че съвестно следвал Божиите напътствия, всички ние сме живи днес! (Бит. 6:14–16, 22; 2 Пет. 2:5)

5 На Моисей били дадени конкретни напътствия как да построи светия шатър и да установи уредбата за свещенството и той ги следвал стриктно. (Из. 39:32; 40:12–16) Днес ние извличаме полза от послушанието на Моисей. Как? Апостол Павел обяснил, че тези аспекти на Закона били нагледен пример на „бъдещите благословии“. (Евр. 9:1–5, 9; 10:1)

6 Понякога Бог дава различни задачи на служителите си в съгласие с постепенното изпълнение на намерението си. Но тяхната работа винаги прославя Йехова и носи благословии на хората. Това несъмнено се отнася за онова, което направил Исус както в предчовешкото си съществуване, така и по–късно, когато бил на земята. (Йоан 4:34; 17:4) По подобен начин работата, която вършим днес, прославя Йехова. (Мат. 5:16; прочети 1 Коринтяни 15:58) Защо можем да кажем това?

ГЛЕДАЙ ПОЛОЖИТЕЛНО НА НАЗНАЧЕНИЕТО СИ

7, 8. а) Обясни каква работа имат честта да вършат християните днес. б) Как трябва да откликваме на напътствията от Йехова?

7 Колко чудесно е, че Йехова удостоява несъвършените хора с честта да му служат като негови сътрудници! (1 Кор. 3:9) Онези, които помагат в строежи на конгресни зали, Зали на Царството и сгради на клона, участват в строителни програми подобно на Ной и Моисей. Независимо дали работиш при ремонта на Зала на Царството, или на строежа на световната централа в Уоруик (Ню Йорк), цени привилегията си. (Виж илюстрацията в началото.) Това е свята служба. Но християните като цяло участват в духовна строителна програма. Тя също носи слава на Йехова и полза на послушните хора. (Деян. 13:47–49) Божията организация ни осигурява подходящи напътствия как да извършваме тази дейност по най–добрия начин. Затова понякога може да получим ново назначение.

8 Верните служители на Йехова винаги са били готови да се подчиняват на теократичните напътствия. (Прочети Евреи 13:7, 17.) Възможно е първоначално  да не разбираме напълно защо трябва да вършим нещата по определен начин. Въпреки това сме уверени, че ще извлечем полза, ако сътрудничим на Йехова и приемаме промените, които той смята за необходими.

9. Какъв хубав пример дават старейшините на сбора?

9 Старейшините показват силно желание да вършат волята на Йехова, като поемат ръководството в сбора. (2 Кор. 1:24; 1 Сол. 5:12, 13) Те са готови да се трудят усърдно и са в крак с промените. Старейшините бързо прилагат новите методи, по които се извършва проповедната дейност. Макар че в началото някои може да се колебаят да организират свидетелстване по телефона, на пристанища и на обществени места, скоро виждат добрите резултати. Например четирима пионери в Германия решили да проповядват в търговски район, който дълго време не бил обработван. Михаел разказва: „Не бяхме участвали в този вид служба няколко години, затова стомасите ни се бяха свили на топка. Йехова трябва да е знаел това, тъй като ни подари прекрасна и незабравима служба. Колко се радвахме, че приложихме напътствията в „Нашата служба на Царството“ и разчитахме на подкрепата на Йехова!“ Готов ли си да изпробваш новите методи на свидетелстване в своя район?

10. Какви организационни промени бяха направени през последните години?

10 Понякога се налага да бъдат направени организационни промени. През последните години няколко клона бяха обединени. Макар че братята и сестрите, служещи в тези клонове, трябваше да се приспособяват към промените, много скоро всички те видяха добрите резултати. (Екл. 7:8) Каква радост изпитват тези послушни работници да имат дял в съвременната история на народа на Йехова!

11–13. С какви предизвикателства се сблъскват някои вследствие на организационните промени?

11 Можем да научим ценни поуки от онези, които бяха пряко засегнати от обединяването на клонове. Някои служеха в съответните домове Бетел в продължение на десетилетия. Една двойка, която служела в малко бетелово семейство в Централна Америка, била помолена да се присъедини към бетеловото семейство в Мексико, което е почти 30 пъти по–голямо. Рохелио казва: „Беше ни много трудно да оставим семейството и приятелите си.“ Хуан, който също бил помолен да се премести в Мексико, споделя: „Сякаш животът ти започва отначало. Трябва да си създадеш нови приятелства. Нужно е да свикнеш с нови обичаи и манталитет.“

12 Бетеловите служители, които се преместиха от други европейски страни в клона в Германия, се сблъскаха с подобни предизвикателства. Всеки, който обича планински гледки, може да разбере, че на братята от Швейцария не им беше лесно да се разделят с величествените Алпи. От друга страна, на братята от Австрия в началото им липсваше спокойната обстановка в по–малкото бетелово семейство.

13 Онези, които се преместиха в друга страна, трябваше да се приспособят към новия си дом, да работят с братя и сестри, които не познаваха, и вероятно да се научат да вършат нова работа. Също така трябваше да свикват с нов сбор и да проповядват в нов район, понякога дори на друг език. Макар че подобни промени може да са трудни, много бетелови служители са приели предизвикателството. Какво ги е подбудило?

14, 15. а) Как мнозина показват, че ценят привилегията да са сътрудници на Йехова независимо от назначението си? б) В какво отношение те са чудесен пример за всички нас?

 14 Гретел споделя: „Приех поканата, защото така можех да покажа на Йехова, че любовта ми към него няма връзка с дадена страна, сграда или привилегия.“ Даиска казва: „Като помнех, че поканата е от Йехова, я приех с радост.“ Андре и Габриела са на същото мнение: „За нас това беше допълнителна възможност да служим на Йехова, като оставим личните си желания на заден план. Казахме си: ‘Когато задухат ветровете на промяната от Йехова, е по–добре да опънем платната, отколкото да издигаме бариери.’“

Нашата най–голяма привилегия е да сме сътрудници на Йехова!

15 Поради сливането на клонове някои бетелови служители получават ново назначение като пионери. Такъв беше случаят с няколко бетелови служители, когато клоновете в Дания, Норвегия и Швеция бяха обединени в клон Скандинавия. Едни от тях са Флориан и Аня, които казват: „Гледаме на новото си назначение като на вълнуващо предизвикателство. Радваме се да бъдем използвани от Йехова където и да служим. Можем искрено да кажем, че се чувстваме богато благословени!“ Макар че на повечето от нас вероятно няма да се наложи да направят подобни промени, можем да подражаваме на готовността на тези братя и сестри да поставят Царството на първо място. (Иса. 6:8) Йехова винаги благославя онези, които ценят привилегията да са негови сътрудници независимо къде служат.

РАДВАЙ СЕ НА СВОЯТА ПРИВИЛЕГИЯ ДА СИ СЪТРУДНИК НА ЙЕХОВА

16. а) Какво трябва да правим според Галатяни 6:4? б) Коя е най–голямата привилегия, която всички имаме?

16 Тъй като сме несъвършени, сме склонни да се сравняваме помежду си, но Божието Слово ни казва да се съсредоточаваме върху това, което самите ние можем да правим. (Прочети Галатяни 6:4.) По–голямата част от нас нямат отговорни позиции в организацията. Също така не всички можем да  служим като пионери, мисионери или в Бетел. Няма съмнение, че това са чудесни привилегии! Но не бива да забравяме, че всички ние имаме най–голямата привилегия — да сме сътрудници на Йехова в проповедната дейност. Това е привилегия, която трябва да ценим!

17. С какво ще трябва да се борим, докато съществува светът на Сатана, но защо това не бива да ни обезсърчава?

17 Докато съществува светът на Сатана, възможностите ни да служим на Йехова може да са ограничени. Вероятно някои фактори са извън нашия контрол, като семейни отговорности, здравословни проблеми или други обстоятелства. Не бива обаче да се обезсърчаваме. Никога не забравяй, че можеш да си сътрудник на Бога, като даваш свидетелство за неговото име и Царството му при всяка възможност. Важното е, че даваш най–доброто от себе си и че се молиш на Бога да благославя твоите братя, които са в състояние да правят повече от тебе. Помни — всеки, който възхвалява името на Йехова, е скъпоценен в неговите очи!

18. От какво трябва да сме готови да се откажем и защо?

18 Въпреки слабостите ни Йехова се радва да ни използва като свои сътрудници. Колко много ценим привилегията си да служим на Бога през тези последни дни! Затова трябва да сме готови да се откажем от някои лични стремежи, като знаем, че в новия свят ще се радваме на „истинския живот“, вечен живот в щастие и мир. (1 Тим. 6:18, 19)

Цениш ли привилегията си да служиш на Йехова? (Виж 16–18 абзац)

19. Какво бъдеще ни е обещал Йехова?

19 Тъй като сме на прага на новия свят, нека помним какво казал Моисей на израилтяните малко преди да влязат в Обетованата земя: „Йехова, твоят Бог, ще те благослови с изобилие във всяко дело на ръцете ти.“ (Втор. 30:9) След Армагедон онези, които са били усърдни сътрудници на Бога, ще наследят земята точно както е обещал. След това ще съсредоточим вниманието си върху нова задача — да превърнем земята в прекрасен рай.