СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) януари 2014 г.

Този брой потвърждава факта, че Йехова винаги е бил Цар. Също така засилва признателността ни за месианското Царство и онова, което то постига.

Те се предоставиха с готовност — Западна Африка

Какво е подбудило някои европейци да се преместят в Западна Африка и какъв е резултатът?

Покланяй се на Йехова, Царя на вечността

Научи какво прави Йехова като наш Баща и как упражнява властта си. Това ще те подбуди да се приближиш до него.

100 години управление на Царството — от какво значение е за тебе?

Как можем да извлечем полза от управлението на Царството? Разгледай как месианският Цар пречиства, обучава и организира поданиците си.

Вземай мъдри решения в младостта си

Много покръстени млади християни се радват на вълнуващи случки, докато помагат на другите. Как можеш да имаш по–удовлетворяващо участие в службата за Йехова?

Служи на Йехова, преди да дойдат бедствените дни

С какви уникални възможности разполагат възрастните християни да разширят службата си?

„Нека дойде твоето царство“ — кога ще стане това?

Защо можем да бъдем уверени, че помазаният от Бога Цар ще предприеме допълнителни стъпки изцяло да извърши Божията воля на земята?

Решение, което взех още като дете

Едно малко момче от Кълъмбъс (Охайо, САЩ) решило да научи кхмерски език. Защо? Как това решение повлияло на живота му?