СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) декември 2013 г.

В този брой са разгледани начини да не позволим вярата ни да отслабне. Освен това научаваме кога трябва да отбелязваме Вечерята на Господаря и какво значение има тя за нас.

Йехова ги закрилял в сенките на планините

Как стигала библейската литература до Свидетелите на Йехова в Германия по време на нацисткия режим? С какви опасности се сблъсквали?

‘Да не се объркваме лесно в мисленето си’!

Какви навременни предупреждения съдържа второто писмо на Павел до солунците? Какво може да ни помогне да не бъдем измамени?

Правиш ли жертви за Царството?

Научи как можем да използваме времето, парите, силите и способностите си, за да подкрепяме Божието Царство.

Спомняш ли си?

Прочете ли внимателно последните броеве на „Стражева кула“? Провери какво си запомнил.

„Нека този ден служи като напомняне за вас“

Какво трябва да знаят християните за Пасхата? От какво значение е Вечерята на Господаря за всекиго от нас?

„Правете това като възпоменание за мене“

Откъде знаем кога трябва да се проведе Вечерята на Господаря? Какво представят хлябът и виното?

Как да се справиш със загубата на партньора си

Болката от загубата на брачен партньор е жестока и продължителна. Виж как надеждата за възкресението в Библията може да е източник на утеха и надежда.

Тематичен показалец за „Стражева кула“ — 2013 г.

Направи справка в показалеца на всички статии на „Стражева кула“ за 2013 г.