Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Преобразил ли си се?

Преобразил ли си се?

„Преобразете се, като обновявате ума си“ (РИМ. 12:2)

1, 2. Как ни влияят възпитанието и средата, в която живеем?

ВСЕКИ от нас бива повлиян от възпитанието, което е получил, и от средата, в която живее. Ние харесваме определени храни, обличаме се и се държим по определен начин до известна степен поради влиянието на околните или поради обстоятелствата в живота ни.

2 Има обаче неща, които са много по–важни от избора ни на храна и облекло. Например всеки от нас е бил възпитан да гледа на някои неща като на правилни и приемливи и да отхвърля други като погрешни и неприемливи. Някои от тях може да са въпрос на личен избор и да се различават за всеки човек. Решенията, които вземаме, може да отразяват действието и на съвестта ни. Библията признава, че често „хората от народите, които нямат закон, по природа изпълняват нещата от закона“. (Рим. 2:14) Но дали това означава, че ако по даден въпрос няма конкретен закон от Бога, можем просто да следваме начина на постъпване и стандартите, с които сме израснали и които са възприети там, където живеем?

3. Поради какви две причини християните не следват общоприетия начин на постъпване?

3 Има поне две важни причини, поради които това не се отнася за християните. Първо, Библията ни напомня: „Има път, който се вижда прав на човека, но накрая води до смърт.“ (Пр. 16:25) Поради несъвършената си същност ние не сме в състояние да насочваме стъпките си съвършено. (Пр. 28:26; Йер. 10:23) Второ, Библията показва, че тенденциите и стандартите в света са под влиянието и контрола на самия Сатана, „бога на тази система“. (2 Кор. 4:4; 1 Йоан 5:19) Затова, ако искаме благословията и одобрението на Йехова, трябва да се вслушаме в подканата от Римляни 12:2. (Прочети.)

4. Какво ще разгледаме в тази статия?

4 Няколко важни мисли в Римляни 12:2 заслужават нашето сериозно внимание. (1) Защо  трябва да се „преобразим“? (2) Какво включва преобразяването и (3) как можем да се преобразим? Нека разгледаме тези въпроси.

ЗАЩО ДА СЕ ПРЕОБРАЗИМ?

5. Към кого били насочени думите на Павел в Римляни 12:2?

5 Думите на апостол Павел в писмото му до Римляните били насочени не към невярващите или към местното население, а към помазаните християни. (Рим. 1:7) Той ги насърчил да се преобразят и ‘вече да не се приспособяват към тази система’. За християните в Рим по онова време, около 56 г., „системата“ означавала стандартите, обичаите, поведението и стила на обличане, които били характерни за римския свят. Това, че Павел казал „недейте вече да се приспособявате“, показва, че някои от тях все още се влияели от тогавашната система. Какво влияние оказвала тя на нашите братя и сестри през първи век?

6, 7. Защо в дните на Павел социалните и религиозните условия в Рим създавали трудности за християните?

6 Днес туристите в Рим обикновено разглеждат руини на храмове, гробници, паметници, арени, театри и т.н. Някои от тях датират още от първи век. Тези следи от миналото разкриват подробности за социалния и религиозния живот в древен Рим. В историческите книги можем също да четем за гладиаторските битки и състезанията с колесници, както и за театралните представления на различни теми, някои от които били неприлични. Рим представлявал и проспериращ търговски център, така че имало множество възможности за забогатяване. (Рим. 6:21; 1 Пет. 4:3, 4)

7 Въпреки многото си храмове и пантеон от богове за римляните не било обичайно да развиват реални, близки взаимоотношения с боговете, на които се покланяли. За тях религията се състояла главно от ритуали — при раждане, брак и погребение, — които били част от ежедневието им. Можеш да си представиш с колко трудности се сблъсквали християните в Рим. Много от тях били израснали в тази среда и трябвало да се преобразят, за да станат истински християни, като преобразяването не приключвало в деня на покръстването им.

8. Защо светът е опасно място за християните?

8 Днешният свят също е опасно място за християните. Защо? Защото духът на света се проявява по различни начини. (Прочети Ефесяни 2:2, 3; 1 Йоан 2:16.) Тъй като непрекъснато сме изложени на желанията, мисленето, ценностите и морала на света, винаги съществува опасност да станем част от него. Затова има множество причини да се вслушаме в боговдъхновената подкана ‘вече да не се приспособяваме към тази система’, а да се „преобразим“. Какво трябва да правим?

 КАКВО ТРЯБВА ДА ПРЕОБРАЗИМ?

9. Какви промени правят мнозина, за да отговорят на изискванията за покръстване?

9 Докато изучава и прилага библейската истина, човек започва да постига духовен напредък. Като резултат той прави промени в живота си в хармония с онова, което научава — отхвърля фалшивите религиозни практики и лошите качества на старата личност и развива личност като тази на Христос. (Еф. 4:22–24) Радваме се да видим как всяка година стотици хиляди хора постигат такъв напредък и отговарят на изискванията да се покръстят в символ на отдаването си на Йехова Бог. Това несъмнено радва сърцето му. (Пр. 27:11) Ще бъде добре обаче да помислим дали тези промени са достатъчни.

Мнозина трябва да излязат от света на Сатана и да се преобразят (Виж 9 абзац)

10. Как преобразяването се различава от подобряването?

10 Всъщност, за да се преобразим, е нужно нещо повече от това да постигнем някакъв напредък или да се подобрим. Даден продукт може да бъде означен или рекламиран като подобрен, но това в крайна сметка да е същият продукт. Той може да има нова съставка или опаковката да е по–привлекателна. Относно израза „преобразете се“ една бележка в „Тълковен речник на Вайн“ обяснява: „В Римляни 12:2 външното приспособяване към нещата от тази епоха [или система] е противопоставено с вътрешното преобразяване (или промяна) чрез обновяването на мислите посредством силата на светия дух.“ Следователно преобразяването, което един християнин трябва да постигне, не включва само премахване на лошите навици, неприличната реч и неморалното поведение. Някои хора, които нямат познание за Библията, до известна степен също избягват подобни неща. Какво тогава се включва в преобразяването на християните?

11. Какво казал Павел, че е нужно, за да може човек да се преобрази?

11 Павел писал „преобразете се, като обновявате ума си“. „Умът“ се отнася за способността ни да разсъждаваме. Когато се споменава в Библията, с него се имат предвид умствената ни нагласа и мисловните ни способности. В началото на писмото си до римляните Павел говорел за хора, които имали „извратен ум“. Те се били отдали на „неправедност, зло, алчност, злоба“ и били „пълни със завист, убийства, кавги, измама“ и други зли неща. (Рим. 1:28–31) Можем да разберем защо Павел подканил онези, които били израснали в подобна среда и станали Божии служители, „да се преобразят“ и „да обновяват ума си“.

‘Нека се махнат от вас гняв, ярост, крясъци и нагрубяващи думи’ (Еф. 4:31)

12. Как разсъждават хората като цяло, и как това може да е опасно за християните?

12 За съжаление в света сме заобиколени от хора, които отговарят на описанието на Павел. Те вероятно смятат, че е старомодно и нетолерантно човек да отстоява някакви стандарти и принципи. Много учители и родители използват позволяващ всичко подход и  насърчават към „освободен“ начин на мислене. За тях всичко е относително и няма нищо абсолютно. Дори мнозина, които твърдят, че са религиозни, мислят, че имат свободата да вършат каквото смятат за правилно, без да са задължени да се подчиняват на Бога и неговите заповеди. (Пс. 14:1) Подобна нагласа може да представлява реална опасност за истинските християни. Ако не сме внимателни, може да възприемем подобен възглед за теократичните назначения. Възможно е да престанем да сътрудничим с уредбите в сбора и дори да се оплакваме от всичко, което не ни харесва. Или може да сме резервирани относно библейските съвети във връзка с развлеченията, използването на интернет и стремежа към висше образование.

13. Защо трябва да си направим честен самоанализ?

13 Следователно, за да не се приспособяваме към света, или да не бъдем оформяни от него, трябва честно да анализираме най–съкровените си мисли и нагласа, целите и ценностите си. Те може да остават скрити за останалите. Другите може да ни казват, че се справяме добре, но само ние знаем дали наистина позволяваме на онова, което сме научили от Библията, да ни преобразява. (Прочети Яков 1:23–25.)

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО?

14. Какво може да ни помогне да направим необходимите промени?

14 Преобразяването включва вътрешната ни личност, следователно, за да го постигнем, имаме нужда от нещо, което да проникне под повърхността, дълбоко в нас. Какво може да ни помогне? Когато научаваме какво изисква Йехова от нас в хармония с намерението си, изразено в Библията, откликът ни спрямо онова, което четем, разкрива какво е в сърцето ни и какви промени трябва да направим, за да постъпваме в съгласие със „съвършената воля на Бога“. (Рим. 12:2; Евр. 4:12)

15. В какво отношение се преобразяваме, когато Йехова ни оформя?

15 Прочети Исаия 64:8. Словесната илюстрация, която използва пророк Исаия, съдържа важна поука. Как Йехова — Грънчарят, оформя нас — глината? Несъмнено той не ни променя физически, придавайки ни по–привлекателен външен вид или физика. Йехова осигурява не физическо, а духовно обучение. Ако му позволяваме да ни оформя, ще бъдем преобразени отвътре, в духовно отношение. Точно от това се нуждаем, за да се борим с влиянието на света. Как ни оформя Йехова?

16, 17. (а) Опиши какво прави един грънчар с глината, която използва за изработката на хубави съдове. (б) Как Божието Слово ни помага да се преобразим в нещо ценно за Йехова?

16 За да изработи хубави керамични съдове, грънчарят използва висококачествена глина. Той обаче трябва да направи две неща. Първо, глината трябва да бъде изчистена от всякакви излишни примеси. След това към нея трябва да се добави подходящо количество вода и да се омеси, за да може да запази формата си, след като бъде оформена.

17 Обърни внимание, че глината трябва да бъде изчистена и е нужна вода за постигането на подходяща консистенция и пластичност, за да бъде превърната в съд, който може дори да бъде фин и изящен. Разбираш ли как Божието Слово може да въздейства по подобен начин в живота ни? То може да ни помогне да премахнем стария начин на мислене от времето, когато не сме познавали Бога, и да се преобразим в нещо ценно в очите му. (Еф. 5:26) Помисли  колко пъти ни се напомня да четем Библията всеки ден и редовно да посещаваме християнските събрания, на които се разглежда Божието Слово. Защо сме насърчавани да правим тези неща? Защото по този начин се подчиняваме на оформянето от Йехова. (Пс. 1:2; Деян. 17:11; Евр. 10:24, 25)

Преобразяването ще ти помага да разрешаваш проблемите по–добре, отколкото в миналото (Виж 18 абзац)

18. (а) Защо размисълът е важен, ако искаме Божието Слово да ни оказва влияние и да ни преобразява? (б) Какви въпроси могат да ни бъдат от полза?

18 За да може Божието Слово да ни преобрази, трябва да правим нещо повече от това само да четем Библията и да се учим от нея. Мнозина четат Библията от време на време и са добре запознати какво казва тя. Може би си срещал такива хора в проповедната служба. Някои дори помнят цели откъси от Библията наизуст. * Но често това не оказва почти никакво влияние върху мисленето и начина им на живот. Какво им липсва? За да може Божието Слово да окаже влияние върху някого и да го преобрази, той трябва да му позволи да проникне дълбоко в сърцето му. Затова трябва да отделяме време да размишляваме върху онова, което научаваме. Ще бъде добре да се запитаме: „Уверен ли съм, че това не е просто едно религиозно учение? Убедил ли съм се от личен опит, че е истина? Разбирам ли как мога да приложа в собствения си живот онова, което научавам, като не само уча другите на него? Вярвам ли, че Йехова говори лично на мене?“ Размисълът върху подобни въпроси може да ни помогне да задълбочим чувствата си към Йехова. Любовта ни към него ще расте. Когато сърцето ни е повлияно по този начин, ще постигаме положителни промени. (Пр. 4:23; Лука 6:45)

19, 20. Прилагането на кой библейски съвет може да ни донесе истинска полза?

19 Редовното четене на Божието Слово и размисълът върху него ще ни подбуждат да продължаваме да вършим онова, което вероятно вече сме постигнали в известна степен: „Съблечете старата личност и нейните постъпки и облечете новата личност, която чрез точно познание се обновява.“ (Кол. 3:9, 10) Ако наистина разбираме значението на Божието Слово и прилагаме наученото в живота си, ще бъдем подтикнати да облечем новата личност, което ще ни предпазва от коварствата на Сатана.

20 Апостол Петър ни напомня: „Като послушни деца, престанете да се водите по желанията, които изпитвахте преди в своето невежество, но станете свети в цялото си поведение.“ (1 Пет. 1:14, 15) Ако правим всичко възможно, за да отхвърлим мисленето и нагласата на старата личност, и позволяваме да бъдем преобразени, ще се радваме на много благословии, както ще разберем от следващата статия.

^ абз. 18 Виж примера в „Брошура със статии за изучаване“ (br-3), стр. 40, абз. 7.