Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Използвай силата на контрастите

Използвай силата на контрастите

Сигурно ще се съгласиш, че Исус е най–великият Учител, живял някога. Може би си се опитвал да използваш някои от неговите методи на поучаване като въпроси и примери. Замислял ли си се обаче колко често той си служел с контрасти?

Много хора също ги използват в речта си. Вероятно и ти често правиш това дори несъзнателно. Например може да кажеш „Казаха, че всички плодове са узрели, но тези са още много твърди“ или „Тя беше доста срамежливо дете, а сега е станала много общителна“.

В такива случаи първо споменаваш някакъв факт или мисъл, след което ги съпоставяш с нещо друго, използвайки думи или изрази като но, а, обаче, по–скоро или от друга страна. Може да подсилиш контраста и като дадеш допълнителна информация. Това звучи естествено и помага на другите да разберат какво имаш предвид.

Макар този похват да не е съвсем типичен за някои езици или народи, добре е да разбираме ползата от него. Защо? Защото той се среща много пъти в Божието вдъхновено Слово. Исус често използвал контрасти. Припомни си следните: „Не запалваш светилник, за да го сложиш под коша, а върху поставка.“ „Дойдох не да ги отхвърля [Закона или Пророците], а да ги изпълня.“ „Чували сте, че било казано: ‘Не прелюбодействай.’ Но аз ви казвам, че всеки, който гледа една жена...“ „Чували сте, че било казано: ‘Око за око и зъб за зъб.’ Но аз ви казвам: не се противопоставяй на онзи, който е зъл, но като те удари някой по дясната буза, обърни към него и другата.“ (Мат. 5:15, 17, 27, 28, 38, 39)

В други библейски книги има подобни контрасти. Те могат да ти помогнат да разбереш дадена мисъл или да наблегнат на по–добрия начин да се направи нещо. Ако си родител, помисли върху следния пример: „Вие, бащи, не дразнете децата си, но ги възпитавайте чрез поправянето и наставленията от Йехова.“ (Еф. 6:4) Ако апостол Павел беше написал просто, че бащата (или майката) трябва да възпитава детето си чрез поправянето от Бога, това пак щеше да е мъдро и вярно. Все пак обаче мисълта става много по–ясна с противопоставянето ‘не ги дразнете, но ги възпитавайте чрез наставленията от Йехова’.

По–нататък в главата Павел писал: „Водим борба не срещу кръв и плът, но срещу ... злите духовни сили в небесните места.“ (Еф. 6:12) Този контраст вероятно ти помага да разбереш, че борбата, която водиш, е много сериозна. Тя не е срещу обикновени хора, а по–скоро срещу злите духовни сили.

 ПОЛЗАТА ОТ КОНТРАСТИТЕ

В същата библейска книга, Ефесяни, ще намериш много други стихове, в които Павел използва този похват. Размисълът върху тях ще ни помогне да разберем по–добре какво иска да каже апостолът и какво трябва да правим.

Вероятно ще установиш, че е приятно и ползотворно да разгледаш таблицата към тази статия, съдържаща някои контрасти от 4 и 5 глава на Ефесяни. Докато четеш отделните примери, мисли за себе си. Запитай се: „Каква е нагласата ми в действителност? Как реагирам в такава или подобна ситуация? От коя страна на контраста съм аз в очите на другите?“ Ако разбереш, че някой от случаите разкрива област, върху която трябва да работиш, опитай се да го направиш. Позволи на контраста да ти помогне.

Тази таблица е подходяща и за семейното поклонение. Първо нека всеки от семейството да си я прочете. После един може да казва първата част на контраста, а другите да се опитват да си спомнят мисълта, на която се набляга във втората му част. Така вероятно ще се получи приятно семейно обсъждане на начините, по които може да се приложи по–пълно втората част. Наистина, такъв анализ ще помогне и на младите, и на възрастните да се стремят да постъпват като християни в семейството и навсякъде другаде.

Спомняш ли си втората част на контраста?

Колкото по–добре разбираш ползата от контрастите, толкова по–лесно ще ги забелязваш в Библията, и може да установиш, че са полезни в проповедната служба. Например би могъл да кажеш на домакина: „Много хора смятат, че човек има безсмъртна душа. Вижте обаче какво казва Божието Слово тук.“ Или по време на библейско изучаване може да попиташ: „Повечето хора в района вярват, че Бог и Исус са една личност, но какво видяхме, че казва Библията? А в какво вярваш ти?“

Писанието ни предоставя много поучителни контрасти, които ни помагат да ходим в Божиите пътища. А ние можем да използваме този похват, за да помагаме на другите да научат библейската истина.