Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Родители, учете децата си от най–ранно детство

Родители, учете децата си от най–ранно детство

„ЕТО, децата са наследство от Йехова, плодът на утробата е награда“ — се казва в Библията. (Пс. 127:3) Не е учудващо тогава, че раждането на едно дете е източник на голяма радост за християнските родители.

Но освен радост то носи сериозни отговорности. За да расте здраво, детето се нуждае редовно от питателна храна. А за да развие близки взаимоотношения с Йехова, се нуждае от духовна храна и ръководство от родителите си. Важно е то да бъде учено на библейските принципи. (Пр. 1:8) Кога трябва да започне това обучение и какво трябва да включва?

 РОДИТЕЛИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ НАПЪТСТВИЯ

Да разгледаме случилото се с Маное, един мъж от племето на Дан, който живеел в Цора в древния Израил. Ангел от Йехова съобщил на безплодната жена на Маное, че ще роди син. (Съд. 13:2, 3) Несъмнено верният Маное и жена му били извън себе си от радост поради новината. Но те изпитвали и известно притеснение. Затова Маное се помолил на Бога с думите: „Прости ми, Йехова! Моля те, нека Божият човек, когото ти изпрати, дойде още веднъж при нас, за да ни научи какво трябва да правим с детето, което ще се роди!“ (Съд. 13:8) Маное и жена му били загрижени за възпитанието на своя син Самсон. Те несъмнено го учели на Божия закон и усилията им били възнаградени. В Библията четем: „След време духът на Йехова започна да действа върху [Самсон].“ В резултат той извършил много могъщи дела като съдия в Израил. (Съд. 13:25; 14:5, 6; 15:14, 15)

Маное молел Бога за напътствия как да възпитава детето, което щяло да му се роди

На каква възраст трябва да започне обучението на детето? Тимотей бил учен на „свещените писания“ от майка си Евникия и баба си Лоида „от най–ранно детство“. (2 Тим. 1:5; 3:15) Следователно духовното обучение на Тимотей започнало още когато бил съвсем малък.

Важно е християнските родители да се молят за Божието ръководство и да си направят план, така че да започнат да учат детето си „от най–ранно детство“. Библията потвърждава това с думите: „Плановете на прилежните носят полза.“ (Пр. 21:5, бел. под линия) Вероятно родителите внимателно се подготвят за раждането на детето. Те дори може да имат списък с нещата, които ще са необходими за него. Също толкова важно е да планират духовното обучение на детето, като целта им трябва да е да започнат най–скоро, след като детето се роди.

В една книга за грижите за децата в ранна възраст се казва: „Месеците непосредствено след раждането са изключително важни по отношение на развитието на мозъка. Тогава броят на синапсите — връзките, които способстват процеса на учене — се увеличава двайсетократно.“ Само колко важно е родителите да се възползват от този кратък период от умственото развитие на детето си и да започнат да внедряват в ума му библейските принципи!

Една редовна пионерка, която има малка дъщеричка, споделя: „Вземах я с мене в проповедната служба още когато беше на един месец. Въпреки че не разбираше много, съм убедена, че това ѝ оказа положително влияние. Когато стана на две годинки, тя уверено предлагаше трактати на хората, които срещахме в службата.“

Обучението на детето от най–ранно детство дава добри плодове. Но много родители установяват, че осигуряването на духовни напътствия не винаги е лесно.

„ИЗКУПУВАЙТЕ СИ ВРЕМЕ“

За много родители най–голямо предизвикателство е, че децата не могат да стоят дълго на едно място и лесно се разсейват. Но все пак децата са любопитни и искат да опознаят света около себе си. Как родителите могат да помогнат на детето си да съсредоточи вниманието си върху онова, на което го учат?

Обърни внимание какво казал Моисей според записаното във Второзаконие 6:6, 7: „Всички тези думи, които ти заповядвам днес, нека да бъдат в сърцето ти. Постоянно учи децата си на тях и им говори за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.“ Изразът „постоянно уча“ носи смисъла на „поучавам чрез редовно повторение“. Малкото дете е като фиданка, която трябва редовно да бъде напоявана. Щом повторението помага на възрастните да запомнят важни неща, несъмнено ще помогне и на малките деца!

За да могат да учат децата си на истината от Библията, родителите трябва да прекарват време с тях. В днешния забързан свят отделянето на време за тази цел може да е истинско предизвикателство. Но апостол Павел насърчава християните ‘да си изкупуват време’ за важните духовни дейности. (Еф. 5:15, 16) По какъв начин? На един старейшина, чиято съпруга има натоварена програма като редовна пионерка, му било трудно да постигне равновесие между възпитаването на детето си, грижата за теократичните си отговорности и светската  работа. Как той и съпругата му намират време да учат дъщеря си? Той казва: „Всяка сутрин, преди да отида на работа, със съпругата ми ѝ четем от „Моята книга с библейски разкази“ или от брошурата „Ежедневно да изследваме Писанието“. Вечер, преди да заспи, също ѝ четем. А когато отиваме на служба, я вземаме със себе си. Не искаме да пропуснем възможността да я учим през тези първи години от живота ѝ.“

‘ДЕЦАТА СА КАТО СТРЕЛИ’

Несъмнено всички родители искат децата им да израснат като отговорни личности. Но главната им цел трябва да бъде да внедрят в сърцата им любов към Бога. (Мар. 12:28–30)

В Псалм 127:4 се казва: „Като стрели в ръката на силен мъж са децата на младостта.“ Децата са сравнени със стрели, които трябва да бъдат насочени право в целта. Щом изстреля една стрела, стрелецът не може да я върне обратно. По подобен начин родителите разполагат само с кратко време да обучат децата си. Ето защо е много важно да използват това време да внедрят библейските принципи в умовете и сърцата им.

Апостол Йоан писал следното за духовните си деца: „За мене няма по–голяма причина за благодарност от това да чувам, че децата ми живеят според истината.“ (3 Йоан 4) Християнските родители днес изпитват същите чувства, когато виждат децата си да „живеят според истината“.