Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какъв човек трябва да бъдеш

Какъв човек трябва да бъдеш

„Какви трябва да сте вие в свято поведение и дела на преданост към Бога!“ (2 ПЕТ. 3:11)

1, 2. Какви трябва да бъдем, ако искаме да се радваме на Божието одобрение?

НАПЪЛНО нормално е да се интересуваме какво мислят другите за нас. Но като християни, трябва да сме загрижени най–вече как гледа на нас Йехова. Та нали той е най–великата личност във вселената и в него е „изворът на живота“. (Пс. 36:9)

2 Посочвайки ‘какви трябва да сме’ според възгледа на Йехова, апостол Петър ни насърчава да имаме „свято поведение и дела на преданост към Бога“. (Прочети 2 Петър 3:11.) За да се радваме на Божието одобрение, поведението ни трябва да е свято, тоест чисто в морално, умствено и духовно отношение. Освен това от нас се изискват „дела на преданост към Бога“, подбудени от уважение и любов към него. Следователно, за да бъдем угодни на Бога, е важно не само поведението ни, но и вътрешната ни личност. Тъй като ‘изследва сърцата’, Йехова знае дали поведението ни е свято и дали сме му напълно предани. (1 Лет. 29:17)

3. Кои въпроси трябва да разгледаме?

3 Нашият враг Сатана Дяволът не иска ние да имаме одобрена позиция пред Бога. Всъщност той прави всичко възможно да ни накара да се откажем от Йехова. Сатана не се колебае да използва лъжа и измама, за да ни подведе и отдалечи от Бога. (Йоан 8:44; 2 Кор. 11:13–15) Затова ще бъде мъдро да разгледаме въпросите: Как Сатана мами хората? Какво можем да направим, за да запазим добрите си взаимоотношения с Йехова?

КАК САТАНА МАМИ ХОРАТА?

4. В какво се прицелва Сатана, опитвайки се да разруши взаимоотношенията ни с Бога, и защо?

4 Ученикът Яков пише: „Всеки е изпитван, като бива теглен и примамван от собственото си  желание. И след като желанието зачене, ражда грях, а грехът, когато бъде извършен, донася смърт.“ (Як. 1:14, 15) В опитите си да разруши взаимоотношенията ни с Бога Сатана се прицелва в извора на желанията ни — нашето сърце.

5, 6. (а) По какъв начин Сатана се прицелва в сърцето ни? (б) Кои са някои от примките на Сатана, и колко умело ги използва?

5 По какъв начин Сатана се прицелва в сърцето ни? В Библията се казва: „Целият свят лежи във властта на Злия.“ (1 Йоан 5:19) Сред оръжията на Сатана са „нещата в света“. (Прочети 1 Йоан 2:15, 16.) В продължение на хиляди години Дяволът е оказвал влияние на света. Тъй като живеем в този свят, трябва да се пазим от неговите коварни примки. (Йоан 17:15)

6 Методите на Сатана са замислени така, че да покварят желанията на сърцето ни. Апостол Йоан посочва три примки, които Сатана използва: (1) „желанията на плътта“, (2) „желанията на очите“ и (3) „самонадеяното хвалене с притежаваните неща“. Чрез тях той се опитал да изкуши Исус в пустинята. Сатана е натрупал богат опит през човешката история и днес използва тези примки по–умело от всякога, като знае коя от тях да заложи на всекиго от нас. Преди да разгледаме как да се предпазим от коварните му действия, нека видим по какъв начин успял да измами Ева, но се провалил в опитите си да измами Божия син.

„ЖЕЛАНИЯТА НА ПЛЪТТА“

„Желанията на плътта“ били примката, в която попаднала Ева (Виж 7 абзац)

7. Как Сатана използвал „желанията на плътта“, за да подмами Ева?

7 За да поддържаме живота си, ни е необходима храна. Нашият Създател е направил земята, така че да осигурява изобилие от храна. Сатана може да използва естественото ни желание за храна, за да ни подмами да спрем да вършим Божията воля. Обърни внимание как успял да направи това в случая с Ева. (Прочети Битие 3:1–6.) Сатана казал на Ева, че ако яде от плода на „дървото на познанието за доброто и злото“, няма да умре, но в същия ден ще стане като Бога. (Бит. 2:9) Така Дяволът я накарал да повярва, че не е нужно да бъде послушна на Бога, за да живее. Само каква безочлива лъжа било това! Ева имала две възможности — да отхвърли тази мисъл или да я остави да пусне корени в ума ѝ, позволявайки на желанието си за плода да расте. Въпреки че всички останали дървета били на нейно разположение, Ева съсредоточила вниманието си върху казаното от Сатана за дървото в средата на градината, ‘откъснала от плода му и яла’. По този начин Сатана  събудил в нея желание за нещо, забранено от нейния Създател.

Исус не позволил на нищо да отвлече вниманието му (Виж 8 абзац)

8. Как Сатана се опитал да впримчи Исус чрез „желанията на плътта“, и защо се провалил?

8 Сатана използвал същата примка и при Исус. След като Исус постил 40 дни и 40 нощи в пустинята, Сатана се опитал да използва желанието му за храна и го предизвикал с думите: „Ако си Божи син, кажи на този камък да стане хляб.“ (Лука 4:1–3) Исус имал две възможности — можел да реши да не използва чудодейната си сила да удовлетвори желанието си за храна или можел да реши да я използва. Той бил наясно, че не бива да си служи с тази сила за егоистични цели. Въпреки че бил гладен, за него било по–важно да запази взаимоотношенията си с Йехова, отколкото да задоволи глада си. Затова отговорил: „Записано е: ‘Не само с хляб ще живее човек, но и с всяка дума, която излиза от устата на Йехова.’“ (Мат. 4:4)

„ЖЕЛАНИЯТА НА ОЧИТЕ“

9. Какво показва изразът „желанията на очите“, и как Сатана разчитал на това желание в случая с Ева?

9 Сред примките, които споменал Йоан, са „желанията на очите“. Този израз показва, че можем да развием желание за нещо, просто като го гледаме. В случая с Ева Сатана разчитал именно на това. Той ѝ казал, че очите ѝ ще се отворят. Колкото повече Ева гледала забранения плод, толкова по–привлекателен ѝ се струвал той. Дървото било примамливо за нейните очи.

10. Как Сатана използвал „желанията на очите“, за да впримчи Исус, и как постъпил Исус?

10 Как Сатана използвал тази примка при Исус? Той в един миг му показал „всички царства на света“ и му казал: „Ще ти дам цялата власт над тях, а също и тяхната слава.“ (Лука 4:5, 6) Исус не видял с очите си всички царства, но е възможно Сатана да е смятал, че славата на тези царства, представена във видение, може да се окаже примамлива за Исус. Сатана нагло предложил: „Ако ми се поклониш, всичко това ще е твое!“ (Лука 4:7) Исус обаче в никакъв случай не искал да бъде такъв, какъвто искал Сатана. Той веднага отговорил: „Записано е: ‘На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.’“ (Лука 4:8)

„САМОНАДЕЯНОТО ХВАЛЕНЕ С ПРИТЕЖАВАНИТЕ НЕЩА“

11. Как Сатана измамил Ева?

11 Друга примка, посочена от Йоан, е „самонадеяното хвалене с притежаваните неща“. Когато били единствените жители на земята, Адам и Ева,  разбира се, не можели ‘самонадеяно да се хвалят с притежаваните неща’ пред други хора. Но те проявили гордост. Когато изкушавал Ева, Сатана намекнал, че Бог я лишава от нещо прекрасно. Дяволът ѝ казал, че в деня, в който яде от „дървото на познанието за доброто и злото“, тя ‘ще стане като Бога — ще знае какво е добро и какво е зло’. (Бит. 2:17; 3:5) Така Сатана накарал Ева да мисли, че може да бъде независима от Йехова. Явно нейната гордост била една от причините, поради които повярвала на тази лъжа. Тя яла от забранения плод, мислейки, че няма да умре. Само колко грешала!

12. По какъв друг начин Сатана се опитал да изкуши Исус, и как реагирал Исус?

12 За разлика от Ева какъв чудесен пример на смирение ни е оставил Исус! Сатана се опитал да го изкуши и по друг начин, но Исус отхвърлил всякаква мисъл да направи нещо, което би подложило Бога на изпитание. Това би било проява на гордост. И този път Исус ясно и категорично отговорил: „Казано е: ‘Да не подлагаш своя Бог, Йехова, на изпитание.’“ (Прочети Лука 4:9–12.)

КАК МОЖЕМ ДА ЗАПАЗИМ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СИ С ЙЕХОВА?

13, 14. Обясни как Сатана използва някои примки днес.

13 Днес Сатана използва примки, подобни на тези, които използвал при Ева и Исус. Чрез „желанията на плътта“ той подтиква хората към неморалност и прекомерно ядене и пиене. Посредством порнографията, особено в интернет, той привлича вниманието на непредпазливите и се възползва от „желанията на очите“. И само каква примка се оказват материализмът, властта и славата за гордите и за онези, които ‘самонадеяно се хвалят с притежаваните неща’!

За кои библейски принципи би трябвало да се сетиш при тези обстоятелства? (Виж 13, 14 абзац)

14 „Нещата в света“ могат да бъдат сравнени със стръвта, използвана от рибарите. Стръвта изглежда привлекателна за рибата, но тя е поставена на кукичка. Сатана използва неща, които изглеждат нормални и необходими, за да подтикне хората към действия, противоречащи на Божиите заповеди. Но с тези коварни примки той иска да повлияе на желанията ни и да поквари сърцето ни. Неговата цел е да ни накара  да вярваме, че грижата за собствените ни нужди и удобство е по–важна от вършенето на Божията воля. Ще попаднем ли в тези примки?

15. Как можем да подражаваме на Исус, за да устоим на изкушенията на Сатана?

15 Ева не устояла на изкушенията на Сатана, Исус обаче твърдо устоял. Той всеки път отговарял въз основа на Писанието, заявявайки „Записано е“ или „Казано е“. Ако сме старателни изследователи на Библията, ще сме добре запознати със записаното в нея и ще можем да си припомняме стихове, които ще ни помогнат, когато се сблъскваме с изкушения. (Пс. 1:1, 2) Примерът на верни Божии служители ще ни помогне и ние да сме лоялни на Бога. (Рим. 15:4) Като проявяваме дълбоко уважение към Йехова, обичаме онова, което той обича, и мразим онова, което той мрази, ще се предпазим от примките на Сатана. (Пс. 97:10)

16, 17. Как нашите „мисловни способности“ влияят на това каква личност сме?

16 Апостол Павел ни насърчава да използваме своите „мисловни способности“, за да станем личности, оформяни според Божия възглед, а не според този на света. (Рим. 12:1, 2) Подчертавайки колко важно е да внимаваме за какво мислим, Павел казал: „Побеждаваме всякакви разсъждения и всяко нещо, което високомерно се издига срещу познанието за Бога, и завладяваме всяка мисъл, за да я направим послушна на Христос.“ (2 Кор. 10:5) Тъй като мисленето ни оказва силно влияние на това каква личност сме, трябва винаги да мислим за неща, които са угодни на Бога. (Флп. 4:8)

17 Не можем да бъдем свети, ако подхранваме неподходящи мисли и желания. Трябва да обичаме Йехова с чисто или искрено сърце. (1 Тим. 1:5) Но сърцето е измамливо и може дори да не осъзнаем колко силно влияние ни оказват „нещата в света“. (Йер. 17:9) Нима тогава не трябва да ‘проверяваме дали сме във вярата, да изпитваме себе си’ чрез честен самоанализ въз основа на онова, което научаваме от Библията? (2 Кор. 13:5)

18, 19. Защо трябва да сме решени да бъдем личности, каквито Йехова одобрява?

18 Друго нещо, което ще ни помогне да се предпазим от „нещата в света“, е да помним думите на Йоан: „Светът преминава, а също и неговите желания, но който върши волята на Бога, остава завинаги.“ (1 Йоан 2:17) Системата на Сатана изглежда вечна. Но един ден тя ще има край. Нищо, което светът на Сатана предлага, няма да трае завинаги. Като помним този факт, ще ни е по–лесно да избягваме примките на Дявола.

19 Апостол Петър ни насърчава да сме личности, които Бог одобрява, докато ‘очакваме и постоянно мислим за наближаващия ден на Йехова, поради който небесата, възпламенени, ще се разпаднат и съставните части, нажежени до крайност, ще се стопят’. (2 Пет. 3:12) Много скоро този ден ще настъпи и Йехова ще унищожи всяка част от света на Сатана. Дотогава Сатана ще продължи да използва „нещата в света“, за да ни изкушава, както в случая с Ева и Исус. Не бива да сме като Ева и да поставяме желанията си на първо място. По този начин бихме признали Сатана за свой бог. Трябва да сме като Исус и да устояваме на изкушенията независимо колко хубави и привлекателни изглеждат. Нека всеки от нас е решен да бъде личност, каквато Йехова одобрява!