Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Елисей видял огнени колесници — а ти виждаш ли?

Елисей видял огнени колесници — а ти виждаш ли?

Царят на Сирия искал да открие и залови Божия пророк Елисей. Той разбрал, че Елисей е в добре укрепения планински град Дотан, затова изпратил там коне, бойни колесници и голяма войска. През нощта те обградили града. (4 Царе 6:13, 14)

Когато слугата на Елисей станал рано сутринта и излязъл навън, видял войската, дошла да залови пророка. Той извикал: „Ах, господарю мой! Какво ще правим?“ Елисей казал: „Не се страхувай, защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с тях.“ След това пророкът се помолил: „Йехова, моля те, отвори му очите, за да види.“ Повествованието продължава: „И Йехова отвори очите на слугата, и ето, той видя как планините около Елисей бяха пълни с огнени коне и бойни колесници.“ (4 Царе 6:15–17) Какво можем да научим от това и от други събития в живота на Елисей?

Елисей бил спокоен въпреки заплахата, тъй като се уповавал на Йехова, и видял Божията защитна сила в действие. Ние днес не очакваме чудеса, но виждаме как Йехова защитава своя народ като група. В известен смисъл и ние сме заобиколени от огнени коне и колесници. Ако ги виждаме с очите на вярата и ако винаги разчитаме на Бога, ще се радваме на неговата благословия и на „живот в безопасност“. (Пс. 4:8) Нека разгледаме каква полза можем да извлечем от други събития в живота на Елисей.

ЕЛИСЕЙ ЗАПОЧВА ДА СЛУЖИ НА ИЛИЯ

При един случай, когато Елисей орял на нивата, пророк Илия се приближил и хвърлил дрехата си върху него. Елисей знаел какво означава този жест. Той дал угощение, сбогувал се с баща си и майка си и тръгнал след Илия, за да му служи. (3 Царе 19:16, 19–21) Тъй като проявил готовност да служи по–пълно на Бога, Елисей бил използван от Йехова и след време станал пророк вместо Илия.

Елисей помагал на Илия вероятно шест години. През този период той ‘поливал вода на ръцете  на Илия’. (4 Царе 3:11) По онова време хората ядели с ръце, без вилици, ножове или други прибори. След хранене слугата поливал вода на ръцете на господаря си, за да се измие. Така че поне част от задълженията на Елисей не изглеждали толкова значими. Въпреки това той смятал за привилегия да помага на Илия.

Днес много християни участват в различни видове целодневна служба. Те правят това, подтиквани от вяра и желание да използват силите си по–пълно в службата за Йехова. Някои от тях е трябвало да напуснат дома си и да извършват задачи, които мнозина може да смятат за незначителни, било то в Бетел или на строителни проекти. Никой християнин не бива да гледа на такава служба като на незначителна или принизяваща, защото Йехова високо я цени. (Евр. 6:10)

ЕЛИСЕЙ НЕ СЕ ОТКАЗАЛ ОТ НАЗНАЧЕНИЕТО СИ

Преди „да вземе Илия на небето във вихър“, Бог изпратил пророка да отиде от Галгал във Ветил. Илия казал на слугата си да не идва с него, но Елисей отговорил: „Няма да те оставя!“ По пътя Илия още два пъти подканил Елисей да си тръгне, но напразно. (4 Царе 2:1–6) Подобно на Рут, която вярно останала с Ноемин, Елисей останал с Илия. (Рут 1:8, 16, 17) Защо? Явно защото ценял дадената му от Бога привилегия да служи на Илия.

Елисей ни е оставил хубав пример. Когато получим някаква привилегия в Божията организация, ще я ценим високо, ако помним, че служим на Йехова. Няма по–голяма чест от това! (Пс. 65:4; 84:10)

„ПОИСКАЙ КАКВО ДА ТИ ДАМ“

Докато двамата вървели, Илия казал на Елисей: „Кажи ми какво да направя за тебе, преди да бъда взет от тебе.“ Подобно на Соломон години по–рано, Елисей поискал нещо, което щяло да му помогне да служи на Йехова по–пълно. Той казал: „Нека имам двоен дял от твоя дух.“ (3 Царе 3:5, 9; 4 Царе 2:9) В Израил обикновено първородният син получавал двоен дял от семейното наследство. (Втор. 21:15–17) Така че Елисей всъщност искал да бъде признат за духовен наследник на Илия. Нещо повече, Елисей искал да има същия дух на смелост като Илия, който бил „много ревностен за Йехова“. (3 Царе 19:13, 14)

Как Илия откликнал на молбата на своя слуга? „Трудно нещо поиска ти — казал пророкът. — Ако видиш как ще бъда взет от тебе, тогава това ще стане, но ако не видиш, няма да стане.“ (4 Царе 2:10) Отговорът на Илия явно имал двойно значение. Първо, само Бог можел да реши дали Елисей ще получи онова, което поискал. Второ, ако искал молбата му да бъде удовлетворена, Елисей трябвало да остане с Илия, каквото и да се случи.

КАКВО ВИДЯЛ ЕЛИСЕЙ

Какво мислел Бог за молбата на Елисей да получи двоен дял от духа на Илия? Повествованието продължава: „Докато те вървяха и разговаряха, ето, появи се огнена бойна колесница с огнени коне и ги раздели. И във вихъра Илия се издигна на небето. А Елисей гледаше това.“ * Така Йехова отговорил на молбата му. Елисей видял как Илия бил взет от него, получил двоен дял от духа му и станал негов духовен наследник. (4 Царе 2:11–14)

Елисей хванал дрехата, която паднала от Илия, и я облякъл. Тя го идентифицирала като Божи пророк. Друго доказателство за неговото назначение било чудото, което по–късно извършил, като разделил водите на река Йордан.

Онова, което видял при издигането на Илия във вихъра, несъмнено оставило траен отпечатък в съзнанието на Елисей. Все пак не всеки ден някой може да види огнена бойна колесница с огнени коне! Това било доказателство, че Йехова отговорил на молбата на Елисей. Днес, когато Бог отговаря на молитвите ни, не получаваме подобно видение. Но можем да разберем, че Бог използва огромна сила в подкрепа на извършването на волята си. И когато наблюдаваме как Йехова благославя земната част на организацията си, всъщност „виждаме“  небесната му колесница в действие. (Езек. 10:9–13)

Елисей преживял много неща, които го убедили в огромната сила на Йехова. Всъщност с помощта на Божия свети дух той извършил 16 чудеса — два пъти повече от тези, за които се смята, че били извършени от Илия. * Вторият път, когато Елисей видял огнени коне и бойни колесници, бил по време на обсадата на Дотан, спомената в началото на тази статия.

ЕЛИСЕЙ СЕ УПОВАВАЛ НА ЙЕХОВА

Макар че бил заобиколен от врагове в Дотан, Елисей останал спокоен. Защо? Защото развил силна вяра в Йехова. Ние също се нуждаем от такава вяра. Затова нека се молим Божият свети дух да ни помага да проявяваме вяра и други качества от плода на духа. (Лука 11:13; Гал. 5:22, 23)

Случилото се в Дотан укрепило доверието на Елисей в Йехова и в неговите небесни войнства. Пророкът осъзнал, че Бог бил изпратил своите ангели да обградят града и враговете. Като поразил сирийските воини със слепота, Бог по чудодеен начин избавил Елисей и неговия слуга. (4 Царе 6:17–23) В този критичен момент, както и в други ситуации, Елисей проявил вяра и напълно разчитал на Йехова.

Нека и ние подобно на Елисей се уповаваме на Йехова Бог. (Пр. 3:5, 6) Ако правим това, Йехова ще ‘прояви благоволение към нас и ще ни благослови’. (Пс. 67:1) Вярно е, че ние не сме заобиколени от буквални огнени коне и бойни колесници. По време на наближаващото „голямо бедствие“ обаче Йехова ще ни защити като обединен народ. (Мат. 24:21; Откр. 7:9, 14) Дотогава нека винаги помним, че „Бог е убежище за нас“. (Пс. 62:8)

^ абз. 16 Илия не се издигнал в небето, което е духовното обиталище на Йехова и ангелите. Виж „Стражева кула“ от 15 септември 1997 г., стр. 15.

^ абз. 19 Виж „Стражева кула“ от 1 август 2005 г., стр. 10.