Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

Прочете ли внимателно последните броеве на „Стражева кула“? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

Какво е библиомантия, и какъв трябва да бъде възгледът на християните за нея?

Библиомантията представлява отваряне на Библията на случайна страница и прочитане на първия попаднал пред погледа текст с идеята, че той ще осигури помощ. Истинските християни не гледат на Библията като на талисман. Те я изучават, за да получат точно познание и ръководство от Бога. (15/12, стр. 3)

Какво представлява „светът“, който ще премине?

„Светът“, който ще премине, са хората, чийто живот не е в съгласие с Божията воля. (1 Йоан 2:17) Земята и верните на Бога хора няма да бъдат унищожени. (1/1, стр. 5–7)

Макар че е мъртъв, как Авел все още ни говори? (Евр. 11:4)

Авел ни говори чрез вярата си. Ние можем да се учим от вярата му и да се стремим да му подражаваме. Затова той е жив пример за нас. (1/1, стр. 12)

В кои области от живота не бива да позволяваме на нищо да ни отдалечи от Йехова?

Някои от тях са: работата, почивката и развлеченията, които избираме, отношенията с изключен роднина, използването на съвременната техника, грижата за здравето, погрешният възглед за парите и придаването на твърде голямо значение на собствените ни възгледи или позиция. (15/1, стр. 12–21)

Какво можем да научим от смирението на Моисей?

Моисей не се възгордял поради властта си. Той разчитал на Йехова, а не на себе си. Никога не искаме да се възгордеем поради своята власт, сила или способности, а искаме да разчитаме на Йехова. (Пр. 3:5, 6) (1/2, стр. 5)

Къде ще бъдат възкресените?

Ограничен брой — 144 000 души ще живеят в небето. Но повечето ще бъдат възкресени в рай на земята с възможността да живеят вечно. (1/3, стр. 6)

Какво означава, че израилтяните били с „необрязано сърце“? (Йер. 9:26)

Сърцето им било упорито и бунтовно и те трябвало да отхвърлят всичко, което го правело невъзприемчиво — мислите, желанията или подбудите, които Бог не одобрявал. (Йер. 5:23, 24) (15/3, стр. 9, 10)

Какъв пример ни е дал Исус за живот, който има смисъл?

Исус имал цел в живота — да върши Божията воля. Той много обичал Баща си и хората. Освен това бил уверен в любовта и одобрението на своя Баща. Именно това придавало смисъл на живота му. (1/4, стр. 4, 5)

Какво включва земната част на Божията организация?

Тя включва Ръководното тяло, комитетите на клонове, пътуващите надзорници, старейшинските тела, сборовете и отделните вестители. (15/4, стр. 29)

Защо можем да кажем, че Бог не е жесток, когато изпълнява присъдите си?

Унищожението на злите не носи радост на Йехова. (Езек. 33:11) Делата му в миналото показват, че той любещо предупреждава хората, преди да изпълни присъдите си. Това ни дава надежда, че ще ни запази, когато изпълни присъдите си в бъдеще. (1/5, стр. 5, 6)

Дали израилтяните наказвали престъпниците, като ги провесвали на стълб?

Не. За разлика от много народи в древността израилтяните не правели това. По времето, когато били писани Еврейските писания, престъпниците първо били убивани, например с камъни. (Лев. 20:2, 27) После мъртвото тяло било провесвано на стълб за назидание на другите. (15/5, стр. 13)

Защо световният мир е толкова непостижим?

Макар че хората са постигнали много в това отношение, те нямат способността да насочват стъпките си. (Йер. 10:23) Освен това, тъй като светът е под властта на Сатана, хората не могат да постигнат мир. (1 Йоан 5:19) (1/6, стр. 16)