Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Цени лоялността на Йехова и готовността му да прощава

Цени лоялността на Йехова и готовността му да прощава

„О, Йехова, ти си добър и готов да прощаваш, голяма е милостта ти към всички, които те призовават“ (ПС. 86:5)

1, 2. (а) Защо се радваме да имаме приятели, които са лоялни и готови да прощават? (б) Кои въпроси ще разгледаме?

КОЙ според тебе може да се нарече истински приятел? „За мене истински приятел е някой, който винаги е готов да ти помогне и който ти прощава, когато сгрешиш“ — казва една християнка на име Ашли. Всички ние се радваме да имаме приятели, които са лоялни и готови да прощават. С тях се чувстваме спокойни и обичани. (Пр. 17:17)

2 Йехова е най–добрият Приятел, който можем да имаме. За него псалмистът писал: „О, Йехова, ти си добър и готов да прощаваш, голяма е милостта ти [лоялната ти любов] към всички, които те призовават.“ (Пс. 86:5) Но какво означава някой да е лоялен и готов да прощава? Как Йехова проявява тези чудесни качества? И как можем да подражаваме на неговия пример? Отговорите на тези въпроси ще ни помогнат да засилим любовта си към нашия най–добър Приятел, Йехова, и да укрепим приятелството си с нашите събратя. (1 Йоан 4:7, 8)

ЙЕХОВА Е ЛОЯЛЕН

3. Какво означава да си лоялен?

3 Лоялността е качество, което включва привързаност, вярност и непоколебима преданост. Лоялният човек не е непостоянен. Той любещо се привързва към някого, като остава с него дори при трудни обстоятелства. Библията нарича Йехова ‘лоялния Бог’. Той проявява това качество в съвършена степен. (Откр. 16:5)

4, 5. (а) Как Йехова проявява лоялност? (б) Как размисълът върху лоялността на Йехова ни насърчава?

4 Как Йехова проявява лоялност? Той никога не  изоставя верните си служители. Един от тях, цар Давид, потвърдил, че Йехова е лоялен. (Прочети 2 Царе 22:26.) Когато Давид се сблъсквал с трудности, Йехова лоялно го ръководел, защитавал и избавял. (2 Царе 22:1) Давид се убедил, че лоялността на Йехова включва нещо повече от думи. Но защо Йехова постъпвал лоялно с Давид? Защото самият Давид бил лоялен. Йехова цени лоялността на служителите си и от своя страна постъпва лоялно с тях. (Пр. 2:6–8)

5 Размисълът върху лоялността на Йехова ни насърчава. Рийд, един верен християнин, споделя: „Обичам да чета за случаите, в които Йехова подкрепял Давид. Дори когато той бягал от Саул и живеел в пещери, Йехова винаги бил с него. Това много ме насърчава! Напомня ми, че в каквито и обстоятелства да се намирам и колкото и безнадеждна да изглежда ситуацията, Йехова ще ми помага, стига да съм му лоялен.“ Навярно изпитваш същите чувства. (Рим. 8:38, 39)

6. По какви други начини Йехова проявява лоялност, и как това носи полза на служителите му?

6 По какви други начини Йехова проявява лоялност? Той е верен на принципите си. В своето Слово ни уверява: „Дори когато остареете, аз ще бъда същият.“ (Иса. 46:4) Йехова винаги взема решения въз основа на своите непроменящи се стандарти за правилно и погрешно. (Мал. 3:6) Освен това Йехова проявява лоялност, като вярно изпълнява обещанията си. (Иса. 55:11) Така лоялността му носи полза на всички негови верни служители. В какъв смисъл? Можем да сме уверени, че когато правим всичко по силите си да следваме стандартите на Йехова, той ще спази обещанието си да ни благослови. (Иса. 48:17, 18)

ПОДРАЖАВАЙ НА ЛОЯЛНОСТТА НА ЙЕХОВА

7. Кой е един начин да проявяваме лоялност като Йехова?

 7 Как можем да проявяваме лоялност като Йехова? Един начин е, като помагаме на онези, които се сблъскват с трудности. (Пр. 3:27) Например сещаш ли се за някой свой събрат, който е обезсърчен поради здравословен проблем, противопоставяне в семейството или своя слабост? Защо не поемеш инициативата да го укрепиш „с добри и утешителни думи“? (Зах. 1:13) * Така ще покажеш, че си лоялен и истински приятел, „който е по–близък и от брат“. (Пр. 18:24)

8. Как можем да проявяваме лоялност в брака си?

8 Можем да подражаваме на Йехова в проявяването на лоялност и като сме предани на онези, които обичаме. Ако сме женени, знаем, че трябва да останем верни на брачния си партньор. (Пр. 5:15–18) Следователно няма да предприемем дори една стъпка по пътя, водещ към прелюбодейство. (Мат. 5:28) Освен това проявяваме лоялност към събратята си, като избягваме нараняващите клюки и клевети. Ние не искаме да разпространяваме, нито да слушаме подобни отрицателни изказвания. (Пр. 12:18)

9, 10. (а) На кого най–вече искаме да останем лоялни? (б) Защо не винаги ще ни е лесно да изпълняваме заповедите на Йехова?

9 Преди всичко искаме да останем лоялни на Йехова. За тази цел е необходимо да гледаме на нещата от неговата гледна точка — да обичаме онова, което той обича, и да мразим онова, което той мрази — и да постъпваме в съответствие с това. (Прочети Псалм 97:10.)  Като привеждаме мислите и чувствата си в съгласие с мислите и чувствата на Йехова, ще сме по–склонни да изпълняваме заповедите му. (Пс. 119:104)

10 Разбира се, не винаги ще ни е лесно да правим това. Може да са необходими усилия да останем лоялни. Например някои християни искат да се оженят, но все още не са намерили подходящ брачен партньор сред служителите на Йехова. (1 Кор. 7:39) Възможно е колегите на една неомъжена сестра постоянно да ѝ предлагат да ѝ намерят съпруг. Сестрата може да се бори с чувство на самота, но е решена да запази неопетнеността си спрямо Йехова. Колко много ценим такива забележителни примери на лоялност! Несъмнено Йехова ще възнагради всички, които му остават верни въпреки трудностите. (Евр. 11:6)

„Има приятел, който е по–близък и от брат“ (Пр. 18:24) (Виж 7 абзац)

„Прощавайте си щедро един на друг“ (Еф. 4:32) (Виж 16 абзац)

ЙЕХОВА Е ГОТОВ ДА ПРОЩАВА

11. Какво означава някой да е готов да прощава?

11 Друго привлекателно качество на Йехова е готовността му да прощава. Какво означава някой да е готов да прощава? Това включва да прости на онзи, който го е засегнал, когато има основания за това. Като прощава, човек не оправдава лошата постъпка, нито отрича случилото се. Вместо това решава да не таи лоши чувства. Библията учи, че Йехова е ‘готов да прощава’ на онези, които искрено се разкайват. (Пс. 86:5)

12. (а) Как Йехова прощава? (б) Какво означава греховете на някого да бъдат „заличени“?

12 Как Йехова проявява това качество? Библията ни казва, че Йехова прощава „щедро“ — той прощава напълно и завинаги. (Иса. 55:7) Откъде знаем, че Йехова прощава напълно? Да разгледаме в какво ни уверява Деяния 3:19. (Прочети.) Апостол Петър насърчил слушателите си ‘да се разкаят и да се обърнат’. Когато един грешник искрено се разкайва, той изпитва дълбоко съжаление за погрешното си поведение. Също така е решен да не повтаря греха си. (2 Кор. 7:10, 11) Нещо повече,  искреното разкаяние подтиква съгрешилия ‘да се обърне’, като изостави погрешното си поведение и се стреми да живее по угоден на Бога начин. Какъв щял да бъде резултатът, ако слушателите на Петър искрено се разкаяли? Петър казал, че греховете им можели да бъдат „заличени“. Тази дума произлиза от гръцки глагол със значение „избърсвам, изтривам“. Следователно, когато ни прощава, Йехова сякаш изтрива греховете ни. Той прощава напълно. (Евр. 10:22; 1 Йоан 1:7)

13. В какво ни уверяват думите „няма да си спомня вече за греха им“?

13 Какво показва, че Йехова прощава завинаги? Обърни внимание на пророчеството на Йеремия относно новия договор, сключен с помазаните християни. Благодарение на него онези, които проявяват вяра в откупа, могат да получат прошка за греховете си. (Прочети Йеремия 31:34.) Йехова казва: „Ще простя прегрешението им и няма да си спомня вече за греха им.“ С тези думи Йехова ни уверява, че щом ни прости, в бъдеще няма да предприеме действия срещу нас въз основа на тези грехове. Той не помни греховете ни, за да ни обвинява или наказва отново и отново. Йехова прощава греховете ни и забравя за тях завинаги. (Рим. 4:7, 8)

14. Как размисълът върху готовността на Йехова да прощава ни носи утеха? Дай пример.

14 Размисълът върху готовността на Йехова да прощава ни носи утеха. Да разгледаме следния пример. Преди много години една сестра, която ще наречем Илейн, била изключена от сбора. След няколко години била възстановена. Въпреки това не била напълно убедена, че Йехова ѝ е простил. Тя смятала, че той обича другите повече от нея. Но Илейн намерила утеха, когато размишлявала върху ярките сравнения в Библията, разкриващи готовността на Йехова да прощава. Илейн споделя: „Почувствах любовта и загрижеността на Йехова към мене, така както никога досега.“ Следната мисъл докоснала сърцето ѝ: „Когато Йехова прости греховете ни, няма нужда да смятаме, че ще носим петното на тези грехове до края на живота си.“ * Тя добавя: „Осъзнах, че не съм вярвала напълно в готовността на Йехова да прощава, и смятах, че ще трябва да нося този товар до края на живота си. Знам, че ще е нужно време, но започвам да чувствам, че наистина мога да се приближа до Йехова. Сякаш огромен товар падна от раменете ми.“ Каква чест е да служим на нашия любещ и готов да прощава Бог! (Пс. 103:9)

ПОДРАЖАВАЙ НА ГОТОВНОСТТА НА ЙЕХОВА ДА ПРОЩАВА

15. Как можем да прощаваме подобно на Йехова?

15 Като сме готови да прощаваме на другите, ние подражаваме на Йехова. (Прочети Лука 17:3, 4.) Спомни си, че когато Йехова прощава, той забравя греховете ни, в смисъл че в бъдеще няма да ни държи отговорни за тях. Когато прощаваме на другите, и ние искаме да забравяме грешките им, без да им ги припомняме отново и отново.

16. (а) Дали когато прощаваме на другите, означава, че ги оправдаваме или че ни харесва да се отнасят несправедливо към нас? Обясни. (б) Какво е необходимо, ако искаме Бог да ни прощава?

 16 Когато прощаваме на другите, не означава, че ги оправдаваме или че ни харесва да се отнасят несправедливо към нас. Напротив, така показваме, че сме решили да не таим неприязън. Не бива да забравяме, че ако искаме Бог да ни прощава, трябва самите ние да  прощаваме на другите. (Мат. 6:14, 15) В крайна сметка Йехова проявява разбиране към нас и „помни, че ние сме пръст“. (Пс. 103:14) Нима тогава не трябва и ние да проявяваме разбиране към другите и да им прощаваме щедро? (Еф. 4:32; Кол. 3:13)

Искрено се моли за онзи, който те е обидил (Виж 17 абзац)

17. Какво ще ни помогне, ако някой събрат ни обиди?

 17 Разбира се, не винаги е лесно да простим. Дори на някои помазани християни от първи век им било трудно да разрешават разногласията помежду си. (Флп. 4:2) Какво ще ни помогне, ако някой събрат ни обиди? Обърни внимание на примера на Йов. Той бил дълбоко наранен от несправедливите обвинения на своите „приятели“ Елифаз, Валдад и Софар. (Йов 10:1; 19:2) Накрая Йехова порицал тримата мъже и им казал да отидат при Йов и да представят принос за греховете си. (Йов 42:7–9) Но Йехова поискал и Йов да направи нещо. Какво било то? Йехова му казал да се помоли за своите обвинители. Йов послушал Бога и бил благословен, заради това че простил с готовност. (Прочети Йов 42:10, 12, 16, 17.) Каква е поуката за нас? Искрената молитва в полза на някого, който ни е засегнал, може да ни помогне да преодолеем неприязънта.

ПРОДЪЛЖАВАЙ ДА ЦЕНИШ ПО–ПЪЛНО КАЧЕСТВАТА НА ЙЕХОВА

18, 19. Как можем да продължаваме да ценим по–пълно привлекателните качества на Йехова?

18 Колко насърчително беше разглеждането на различни качества на Йехова! Разбрахме, че той е достъпен, безпристрастен, разумен, лоялен и готов да прощава. Но можем да научим още много за Йехова. Каква радост ще изпитваме да задълбочаваме познанието си за Йехова през цялата вечност. (Екл. 3:11) Напълно сме съгласни с думите на апостол Павел: „О, колко дълбоки са богатството, мъдростта и познанието на Бога!“ Същото можем да кажем за Божията любов и за шестте качества, които разгледахме. (Рим. 11:33)

19 Нека всеки от нас продължава да цени по–пълно привлекателните качества на Йехова. Можем да правим това, като изследваме значението им, размишляваме върху тях и после ги проявяваме в живота си. (Еф. 5:1) По този начин ще се убедим в истинността на думите на псалмиста: „За мене е добре да се приближа до Бога.“ (Пс. 73:28)

^ абз. 7 Някои предложения можеш да намериш в статиите „Дали си насърчил някого в последно време?“ в „Стражева кула“ от 1 април 1995 г. и „Да се поощряваме към любов и добри дела — как?“ в „Стражева кула“ от 15 юни 1995 г.