Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси на читатели

Въпроси на читатели

Дали израилтяните наказвали престъпниците, като ги провесвали на стълб?

В древността много народи наказвали някои престъпници, като ги приковавали на стълб или кол. Римляните завързвали или приковавали провинилия се на стълб, на който можело да се мъчи няколко дни, докато не издъхне от болка, жажда, глад или поради климатичните условия. В Рим такова унизително наказание получавали извършителите на най–тежките престъпления.

А дали израилтяните от древността наказвали престъпниците, като ги провесвали на стълб? В Моисеевия закон било постановено: „Ако някой извърши грях, заради който заслужава да бъде наказан със смърт, и този човек бъде убит и провесен на стълб, мъртвото му тяло не бива да остава на стълба през нощта до сутринта. Непременно трябва да го погребеш в същия ден.“ (Втор. 21:22, 23) Следователно по времето, когато били писани Еврейските писания, осъденият на смърт първо бил убиван и след това провесван на стълб или дърво.

Във връзка с това в Левит 20:2 се казва: „Ако някой от синовете на Израил или някой от пришелците, които живеят сред израилтяните, даде свое дете на Молох, трябва да бъде наказан със смърт. Народът на земята трябва да го убие с камъни.“ Онези, които ‘викали духове или предсказвали бъдещето’, получавали същото наказание, тоест били убивани с камъни. (Лев. 20:27)

Във Второзаконие 22:23, 24 пише: „Ако в града някой мъж срещне девица, която е сгодена за друг мъж, и има сексуални отношения с нея, заведете и двамата при портата на града и ги убийте с камъни. Те трябва да умрат — девойката, защото като е била в града, не е викала, а мъжът, защото е посрамил жената на своя ближен. Така отстрани злото отсред себе си!“ Следователно в древния Израил основният начин за екзекуция на извършителите на тежки престъпления бил чрез убиване с камъни. *

Осъденият на смърт бил провесван на стълб или дърво, след като била изпълнена присъдата му

Във Второзаконие 21:23 се казва, че „провесеният на стълб е проклет от Бога“. Излагането на мъртвото тяло на престъпника, който бил „проклет от Бога“, несъмнено служело за назидание на другите.

^ абз. 6 Много учени потвърждават, че според Закона престъпникът първо бил екзекутиран, след което тялото му било провесвано на стълб. Но има доказателства, че през първи век юдеите приковавали някои престъпници на стълб и ги оставяли да умрат на него.