Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Извличай пълна полза от четенето на Библията

Извличай пълна полза от четенето на Библията

„Наистина намирам радост в Божия закон.“ (РИМ. 7:22)

1–3. Каква полза извличаме от четенето на Библията и прилагането на нейните учения?

„ВСЯКА сутрин благодаря на Йехова, че ми помага да разбирам Библията.“ Тези думи били казани от възрастна сестра, която е прочела цялата Библия над 40 пъти и продължава да я чете. Една млада сестра писала, че четенето на Библията ѝ е помогнало да се убеди, че Йехова е действителна личност. В резултат тя се приближила до небесния си Баща. Младата сестра казала: „Никога в живота си не съм била по–щастлива!“

2 Апостол Петър насърчил всички християни да ‘развият силно желание за чистото мляко от словото’. (1 Пет. 2:2) Онези, които удовлетворяват това желание чрез изучаване на Библията и прилагат библейските учения, имат чиста съвест и смисъл в живота си. Те развиват трайни приятелства с други, които като тях обичат истинския Бог и му служат. Само какви основателни причини да ‘намираме радост в Божия закон’! (Рим. 7:22) Но извличаме и друга полза. Каква?

3 Колкото повече научаваме за Йехова и неговия Син, толкова повече любовта ни към тях и към ближните ще расте. Благодарение на точното познание от Библията знаем, че скоро Бог ще избави послушното човечество от днешната загиваща система. Можем да споделяме положителното послание за добрата новина с хората в проповедната служба. Несъмнено Йехова ще благослови усилията ни да учим другите на нещата, които сме разбрали от четенето на Божието Слово.

ЧЕТИ И РАЗМИШЛЯВАЙ

4. Какво означава да четем Библията „полугласно“?

4 Йехова не иска служителите му да препускат през страниците на неговото Слово. В древни времена той казал на Исус Навиев: „Тази книга на закона нека не  се отделя от устата ти! Чети я полугласно денем и нощем.“ (Ис. Н. 1:8, бел. под линия; Пс. 1:2) Дали това означава, че трябва буквално да произнасяш с тих глас всички думи, които прочиташ от Битие до Откровение? Не. Това по–скоро означава, че трябва да четеш с темпо, което ти позволява да размишляваш върху записаното. Като четеш Библията „полугласно“, ще можеш да съсредоточиш вниманието си върху откъси, които са особено полезни и насърчителни за тебе в този момент. Когато попаднеш на такива изрази, стихове или разкази, ги чети бавно, като дори използваш езика и устните си. По този начин значението на библейския откъс ще проникне дълбоко в сърцето ти. Защо това е важно? Защото когато разбереш напълно смисъла на даден библейски съвет, ще си подтикнат да го приложиш в живота си.

5–7. Дай пример как полугласното четене на Божието Слово може да ти помогне (а) да останеш морално чист; (б) да проявяваш търпение и милост към другите; (в) да развиваш доверие в Йехова в трудни времена.

5 Полугласното четене е особено полезно, когато стигнеш до библейски книги, които не са ти толкова познати. Да разгледаме три възможни ситуации. Първо си представи, че един млад брат в личното си четене на Библията е стигнал до пророческата книга Осия. След като е прочел полугласно от 11 до 13 стих на 4 глава, той спира за момент. (Прочети Осия 4:11–13.) Защо? Тези стихове са привлекли вниманието му, тъй като в училище е подложен на натиск да извърши неморалност. Той размишлява върху стиховете по следния начин: „Йехова вижда лошите неща, които вършат хората дори когато са сами. Аз не искам да го нараня.“ Братът е решен да остане морално чист в очите на Бога.

6 Във втората ситуация сестра чете пророчеството на Йоил и стига до 2 глава, 13 стих. (Прочети Йоил 2:13.) Четейки този стих полугласно, тя размишлява как може да подражава на Йехова, който е „добър и милосърден, не бърза да се гневи и е изпълнен с милост“. Сестрата решава да избягва сарказма и гневните думи, които понякога използва, когато разговаря със съпруга си и другите.

7 В третата ситуация един баща, който е изгубил работата си, се тревожи как ще се грижи за съпругата и децата си. В Наум 1:7 той прочита полугласно, че Йехова „познава онези, които търсят убежище при него“, и ги защитава като „крепост в ден на бедствие“. Тази мисъл го утешава. Той чувства любовта и загрижеността на Йехова и спира да се тревожи прекалено. След това прочита полугласно 15 стих. (Прочети Наум 1:15.) Братът стига до извода, че като проповядва добрата новина в трудни времена, показва, че наистина смята Йехова за своя крепост. Той решава, докато търси работа, да участва в проповедната служба през седмицата.

8. Какъв духовен скъпоценен камък си открил при личното си четене на Библията?

8 Полезните мисли, разгледани по–горе, са от библейски книги, които според някои са трудни за разбиране. Ако изследваш книгите Осия, Йоил и Наум с желанието да учиш, ще четеш полугласно и други стихове от тях. Представи си каква мъдрост и утеха можеш да черпиш от писанията на тези пророци! А какво да кажем за останалата част на Библията? Божието Слово е като богата диамантена мина. Копай усърдно в нея! Прочети цялата Библия с цел да откриеш скъпоценни камъни — ръководството и утехата от Бога.

СТРЕМИ СЕ КЪМ РАЗБИРАНЕ

9. Как можем да увеличаваме разбирането си за Божията воля?

9 Освен че е важно всеки ден да четеш част от Библията, е необходимо да придобиваш разбиране и прозрение. Затова използвай изданията на организацията  на Йехова, за да изследваш различни подробности за хората, местата и събитията, за които четеш. Или ако се питаш как да приложиш определено библейско учение в живота си, можеш да помолиш за помощ някой старейшина в сбора или друг зрял християнин. За да видим колко е важно да увеличаваме разбирането си, нека разгледаме примера на един християнин от първи век, който се стремял към точно това. Неговото име е Аполос.

10, 11. (а) Каква помощ получил Аполос, за да бъде по–резултатен проповедник на добрата новина? (б) Какво можем да научим от разказа за Аполос? (Виж блока „Поучаваш ли според най–новото разбиране?“.)

10 Аполос бил християнин от юдейски произход, който ‘познавал добре Писанието’ и ‘бил изпълнен с пламенност, идваща от духа’. В книгата Деяния за него се казва: „[Той] говореше и поучаваше правилно за Исус, но беше запознат само с покръстването на Йоан.“ Без да го осъзнава, Аполос учел другите на по–старо разбиране за покръстването. Когато го чули да поучава в Ефес, Прискила и Акила, едно християнско семейство, му ‘обяснили по–точно пътя на Бога’. (Деян. 18:24–26) Каква полза извлякъл Аполос?

11 След като проповядвал в Ефес, Аполос заминал за Ахаия. В Библията четем: „Като стигна там, той помогна много на онези, които бяха повярвали заради незаслужената милост на Бога, защото усърдно и пред всички напълно опровергаваше юдеите, като показваше чрез Писанието, че Исус е Христос.“ (Деян. 18:27, 28) По това време Аполос вече можел точно да обяснява значението на християнското покръстване. С увеличеното си разбиране той ‘помогнал много’ на новите да напреднат в истинското поклонение. Какво можем да научим от този разказ? Подобно на Аполос и ние се стремим да разбираме онова, което четем в Библията. Но ако някой опитен събрат ни посъветва  да използваме по–резултатен метод на поучаване, нека смирено и с признателност приемем помощта му. В резултат на това качеството на святата ни служба ще се подобри.

ИЗПОЛЗВАЙ НАУЧЕНОТО ДА ПОМАГАШ НА ДРУГИТЕ

12, 13. Дай пример как чрез тактично използване на Библията може да помогнеш на един изучаващ да напредва.

12 Подобно на Прискила, Акила и Аполос и ние можем да бъдем благословия за другите. Как се чувстваш, когато насърчиш заинтересуван човек и това му помогне да преодолее някаква пречка пред духовния си напредък? Или ако си старейшина, как се чувстваш, когато събрат ти благодари за библейския съвет, който му е помогнал в труден момент? Несъмнено ще изпитваш удовлетворение и радост, когато използваш Божието Слово, за да помогнеш на другите да подобрят живота си. * Обърни внимание как можеш да постигнеш тази цел.

13 Много израилтяни в дните на Илия не били застанали твърдо на страната на истинското поклонение. Онова, което Илия им казал, може да помогне на някой нерешителен изучаващ, който не напредва в духовно отношение. (Прочети 3 Царе 18:21.) От друга страна, ако изучаващият се страхува от реакцията на приятелите или семейството си, можеш да укрепиш решимостта му да служи на Йехова, като обсъдиш с него Исаия 51:12, 13. (Прочети.)

14. Какво ще ти помогне да си припомниш библейски откъси, когато се нуждаеш от тях, за да помогнеш на други?

14 Наистина, Библията съдържа много думи, които насърчават, поправят или укрепват читателя. Но може да попиташ: „Как мога да се сетя за библейски стихове точно когато са ми необходими?“ Чети Библията и размишлявай върху Божиите мисли всеки ден. По този начин ще натрупаш запас от стихове, които духът на Йехова ще ти припомни, когато се нуждаеш от тях. (Мар. 13:11; прочети Йоан 14:26) *

15. Какво ще ти помогне да разбираш по–добре Божието Слово?

15 Подобно на цар Соломон се моли на Йехова за мъдрост да изпълняваш теократичните си задължения. (2 Лет. 1:7–10) Като пророците от миналото прави „старателно проучване и грижливо изследване“ на Божието Слово, за да имаш точно познание за Йехова и неговата воля. (1 Пет. 1:10–12) Апостол Павел насърчил Тимотей да се храни „с думите на вярата и на доброто учение“. (1 Тим. 4:6) По този начин ще бъдеш подготвен да помагаш на другите в духовно отношение. В същото време ще укрепваш собствената си вяра.

СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ БОЖИЕТО СЛОВО

16. (а) Каква полза извлекли беряните, като ‘старателно изследвали Писанието всеки ден’? (б) Защо ежедневното четене на Библията е много важно за нас днес?

16 Юдеите в македонския град Берия имали обичая ‘старателно да изследват Писанието всеки ден’. Когато Павел им проповядвал добрата новина, те сравнявали думите му с онова, което знаели от Свещеното писание. Какъв бил резултатът? Мнозина се убедили, че Павел поучавал истината, и ‘повярвали’. (Деян. 17:10–12) Следователно, като четем Библията всеки ден, вярата ни в Йехова ще става по–силна. Тази вяра, или „увереното очакване на онова, за което се надяваме“,  е изключително важна, за да можем да живеем в Божия нов свят. (Евр. 11:1)

17, 18. (а) Как силната вяра и любовта предпазват фигуративното сърце на християните? (б) Как надеждата ни пази от опасности?

17 С основание Павел писал: „Ние, които принадлежим на деня, нека бъдем трезвомислещи и нека облечем вярата и любовта като нагръдник и надеждата в спасението като шлем.“ (1 Сол. 5:8) По време на битка войникът трябва да пази сърцето си. Подобно на това всеки християнин трябва да пази фигуративното си сърце от влиянието на греха. Какъв ще е резултатът, ако един служител на Йехова има силна вяра в неговите обещания, съчетана с любов към него и ближните? Тогава той ще носи духовен нагръдник от най–високо качество. И най–вероятно няма да направи нещо, поради което да загуби Божието одобрение.

18 Павел сравнил „надеждата в спасението“ с шлем. Ако не предпазвал главата си, войникът в библейски времена можел да изгуби живота си. Но със здрав шлем, той можел да понесе удари в главата, без да бъде сериозно ранен. Ние засилваме надеждата си в спасителната сила на Йехова, като изучаваме неговото Слово. Здравата надежда ни помага да се предпазим от отстъпниците и техните ‘празни приказки’, които се разпростират като гангрена. (2 Тим. 2:16–19) Освен това нашата надежда ще ни дава сили да казваме „не“ на онези, които ни подтикват към дела, каквито Йехова осъжда.

КЛЮЧ КЪМ СПАСЕНИЕ

19, 20. Защо ценим високо Божието Слово, и как показваме признателността си за него? (Виж блока „Йехова ми дава точно това, от което се нуждая“.)

19 Колкото повече напредваме във времето на края, толкова по–важно е да разчитаме на Словото на Йехова. Съветите, които черпим от него, ни помагат да прекратим лошите си навици и да контролираме погрешните си склонности. Благодарение на насърчението и утехата, които получаваме от него, ще преминем изпитанията, идващи от Сатана и света около нас. Като следваме ръководството, което Йехова ни осигурява чрез своето Слово, ще останем на пътя, водещ към вечен живот.

20 Припомни си, че волята на Бога е „да бъдат спасени всякакви хора“. Сред служителите на Йехова има „всякакви хора“. Така е и с онези, на които можем да помогнем чрез нашата проповедна и образователна дейност. Но всички, които искат да бъдат спасени, трябва да получат „точно познание за истината“. (1 Тим. 2:4) Следователно, за да преживеем последните дни, е изключително важно да четем Библията и да прилагаме вдъхновените от Бога напътствия. Наистина, като четем Библията ежедневно, показваме колко ценим скъпоценното Слово на Йехова. (Йоан 17:17)

^ абз. 12 Разбира се, не искаме с библейските съвети да оказваме натиск на другите или да ги осъждаме. Трябва да сме търпеливи и мили с онези, които изучават Библията, точно както Йехова постъпва с нас. (Пс. 103:8)

^ абз. 14 Какво да направиш, ако си спомняш определена дума от библейски откъс, но не книгата, главата и стиха? Можеш да потърсиш думата в показалеца в края на Библията или в електронната библиотека (Watchtower Library) и така вероятно ще намериш стиха.