Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Йехова е нашето обиталище

Йехова е нашето обиталище

„О, Йехова, ти си обиталище за нас поколение след поколение.“ (ПС. 90:1)

1, 2. Как се чувстват служителите на Бога в днешната система, и в какъв смисъл те имат дом?

 ЧУВСТВАШ ли се като у дома си в днешния свят? Ако отговорът ти е „не“, изобщо не си сам! През вековете всички, които наистина са обичали Йехова, са се чувствали като чужденци в тази система. Например, докато премествали стана си от едно място на друго в ханаанската земя, верните поклонници на Бога ‘открито заявили, че са чужденци и временни жители’. (Евр. 11:13)

2 По същия начин помазаните последователи на Христос, чието „гражданство е на небесата“, смятат себе си за „чужденци и временни жители“ в днешната система. (Флп. 3:20; 1 Пет. 2:11) „Другите овце“ на Христос също ‘не са част от света, както и Исус не бил част от света’. (Йоан 10:16; 17:16) Въпреки това Божият народ не е оставен без дом. Този дом не може да бъде видян, но е най–безопасното и надеждно място, на което бихме могли да бъдем. Моисей писал: „О, Йехова, ти си обиталище за нас поколение след поколение.“ (Пс. 90:1) Как Йехова показал, че е обиталище за лоялните си служители в древността? Как той е обиталище за народа, който носи името му днес? И как ще се окаже единственото сигурно обиталище в бъдеще?

ЙЕХОВА БИЛ ОБИТАЛИЩЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ В ДРЕВНОСТТА

3. Каква тема, илюстрация и обща идея намираме в Псалм 90:1?

3 Подобно на много словесни илюстрации в Библията, Псалм 90:1 има тема, илюстрация и обща идея. Темата е Йехова. Илюстрацията е обиталище, или с други думи място за живеене. Йехова може да бъде сравнен с подобно място. Например той осигурява защита за своя народ. Това е в  хармония с факта, че Бог е самото олицетворение на любовта. (1 Йоан 4:8) Той е също Бог на мира, който осигурява на лоялните си служители „живот в безопасност“. (Пс. 4:8) Да разгледаме например отношенията му с верните патриарси, като започнем с Авраам.

4, 5. Как Бог бил обиталище за Авраам?

4 Само можем да предполагаме как се почувствал Авраам, тогава Аврам, когато Йехова му казал: „Напусни земята си, роднините си ... и отиди в земята, която ще ти покажа!“ Дори Авраам да изпитал безпокойство, то бързо изчезнало заради следващите думи на Йехова: „Ще направя от тебе голям народ, ще те благословя и ще направя името ти велико ... И аз ще благословя онези, които те благославят, а онзи, който призовава зло върху тебе, ще си навлече проклятието ми.“ (Бит. 12:1–3)

5 С тези думи Йехова обещал да стане сигурно обиталище за Авраам и неговите потомци. (Бит. 26:1–6) Бог изпълнил обещанието си. Например той попречил на египетския фараон и на герарския цар Авимелех да опетнят Сара и да убият Авраам. По подобен начин защитил Исаак и Ревека. (Бит. 12:14–20; 20:1–14; 26:6–11) В Библията четем: „[Йехова] не позволи на никой човек да ги измами, но заради тях порицаваше царе, казвайки: ‘Не докосвайте моите помазаници, не правете зло на моите пророци!’“ (Пс. 105:14, 15)

„Няма да те оставя“

6. Какво наредил Исаак на Яков, и как може да се е почувствал Яков?

6 Сред тези пророци бил и Яков, внукът на Авраам. Когато дошло време Яков да си вземе жена, баща му Исаак му казал: „Недей да си вземаш жена от дъщерите на Ханаан! Тръгни на път и отиди в Падан–арам, в дома на Ватуил, бащата на твоята майка, и оттам си вземи жена от дъщерите на Лаван.“ (Бит. 28:1, 2) Яков послушал Исаак. Той оставил семейството си в Ханаан, където бил в безопасност, за да пропътува, най–вероятно сам, стотици километри до Харан. (Бит. 28:10) Яков навярно се питал: „Колко ли време ще отсъствам? Дали вуйчо ми ще ме приеме сърдечно и ще ми даде бояща се от Бога жена?“ Дори да имал подобни притеснения, те несъмнено изчезнали, когато стигнал до Луз, на около 100 километра от Вирсавее. Какво станало там?

7. Как Бог укрепил Яков насън?

7 В Луз Йехова се явил на Яков насън и му казал: „Аз ще бъда с тебе и ще те пазя по целия път, по който вървиш, и ще те върна в тази земя, защото няма  да те оставя, докато не направя всичко, което ти казах.“ (Бит. 28:15) Колко ли са укрепили и утешили Яков тези сърдечни думи! Можеш ли да си го представиш как след това крачи уверено, очаквайки да види начина, по който Бог ще изпълни обещанието си? Ако и ти си напуснал дома си, може би за да служиш в друга страна, вероятно разбираш как се чувствал Яков. Но и ти несъмнено си усетил, че Йехова е загрижен за тебе.

8, 9. Как Йехова бил обиталище за Яков, и какво можем да научим от това?

8 Когато Яков стигнал до Харан, вуйчо му Лаван го посрещнал сърдечно и му дал Лия и Рахил за жени. След време обаче Лаван се опитал да използва Яков, като десет пъти променил заплатата му! (Бит. 31:41, 42) Яков обаче издържал тези несправедливости, уверен, че Йехова ще продължава да се грижи за него, както и станало! Когато Бог казал на Яков да се върне в Ханаан, патриархът вече притежавал „големи стада, слугини и слуги, камили и магарета“. (Бит. 30:43) С дълбока признателност Яков се молел: „Не съм достоен за всички тези прояви на милост и вярност, които показваш към своя служител, защото когато прекосих тази река, Йордан, носех само тоягата си, а сега нараснах на два стана.“ (Бит. 32:10)

9 Тези примери разкриват колко верни са думите на Моисей, когато се молел: „О, Йехова, ти си обиталище за нас поколение след поколение.“ (Пс. 90:1) Думите на пророка са също толкова верни и днес, тъй като Йехова, „който не се променя като непостоянната сянка“, продължава да бъде мирно и сигурно обиталище за лоялните си служители. (Як. 1:17) Нека разгледаме как.

ЙЕХОВА Е НАШЕТО ОБИТАЛИЩЕ ДНЕС

10. Защо можем да бъдем уверени, че Йехова продължава да е сигурно обиталище за своите служители?

10 Представи си следната ситуация: Ти свидетелстваш в съда срещу световна престъпна организация. Лидерът ѝ е много умен, могъщ и безскрупулен лъжец и убиец. Дали ще се чувстваш в безопасност, когато излезеш от съда след делото? Едва ли! Съвсем основателно би било да поискаш защита. Тази ситуация добре илюстрира положението, в което се намират служителите на Йехова, които смело свидетелстват за него и безстрашно изобличават главния му зъл враг Сатана! (Прочети Откровение 12:17.) Но дали Сатана е успял да накара народа на Бога да замлъкне? Не, и ние дори продължаваме да процъфтяваме духовно, което би могло да бъде обяснено единствено с факта, че Йехова продължава да е наше безопасно обиталище, особено в тези последни дни. (Прочети Исаия 54:14, 17.) И все пак Йехова не може да бъде сигурно обиталище за нас, ако позволим Сатана да ни примами да се отдалечим от него.

Ангелите на Бога подкрепят и защитават служителите му

11. Каква поука можем да извлечем от примера на патриарсите?

11 Нека извлечем още една поука от примера на патриарсите. Макар че живеели в ханаанската земя, те останали отделени от народите там, чиито зли и неморални постъпки мразели. (Бит. 27:46) Тези верни служители се ръководели от принципи, като не разчитали на дълъг списък с позволени и забранени неща. Онова, което знаели за Йехова и личността му, им било достатъчно. Тъй като той бил тяхно обиталище, те не изпитвали желание да бъдат близки със света, а се пазели колкото е възможно по–далече от него. Само какъв  чудесен пример са ни оставили! Стремиш ли се да подражаваш на верните патриарси във връзка с приятелите и развлеченията, които избираш? За съжаление някои в християнския сбор показват с действията си, че в известна степен се чувстват добре в света на Сатана. Ако това се отнася за тебе, дори само донякъде, моли се на Йехова. Помни, че този свят принадлежи на Сатана. Той отразява неговия студен, егоистичен дух. (2 Кор. 4:4; Еф. 2:1, 2)

12. (а) Как Йехова се грижи за верните си служители? (б) Какво мислиш за тези уредби?

12 За да устоим на коварствата на Сатана, трябва напълно да се възползваме от духовните уредби, предоставяни от Йехова на верните му служители, които го правят свое обиталище. Тези уредби включват християнските събрания, семейното поклонение и „даровете във вид на хора“ — пастирите, назначени от Бога, за да ни утешават и укрепват, докато се борим с трудностите в живота. (Еф. 4:8–12) Брат Джордж Гангас, който години наред бил член на Ръководното тяло, писал: „Когато съм сред [Божия народ], сякаш съм у дома със семейството си, в духовен рай.“ Чувстваш ли се по подобен начин?

13. Каква важна поука можем да извлечем от Евреи 11:13?

13 Друго достойно за подражание качество на патриарсите била готовността им да се различават от народите около тях. Както беше отбелязано в  първи абзац, те ‘открито заявили, че са чужденци и временни жители в тази земя’. (Евр. 11:13) Ти решен ли си да се различаваш от останалите? Разбира се, това не винаги е лесно. Но с помощта на Бога и с подкрепата на събратята ти християни можеш да успееш. Помни, че не си сам. Всички, които искат да служат на Йехова, водят подобна борба! (Еф. 6:12) И все пак можем да победим, ако се уповаваме на Йехова и го правим свое сигурно обиталище.

14. Какъв „град“ очаквали служителите на Йехова?

14 Още нещо важно е да подражаваме на Авраам, като съсредоточаваме погледа си върху наградата. (2 Кор. 4:18) Апостол Павел писал, че Авраам очаквал „града, който има истински основи и чийто строител и създател е Бог“. (Евр. 11:10) Този „град“ е месианското Царство. Авраам, разбира се, трябвало да чака появата на този „град“. В известен смисъл на нас не ни се налага да го чакаме — „градът“ вече управлява в небето. Освен това има изобилни доказателства, че скоро ще поеме пълен  контрол над земята. Реално ли е Царството за тебе? Оказва ли влияние на нагласата ти, на възгледа ти за днешния свят и на онова, което смяташ за важно? (Прочети 2 Петър 3:11, 12.)

НАШЕТО ОБИТАЛИЩЕ С НАБЛИЖАВАНЕТО НА КРАЯ

15. Какво бъдеще очаква онези, които се уповават на настоящия свят?

15 Колкото повече наближава краят на света на Сатана, толкова повече ще се влошават „бедите“. (Мат. 24:7, 8) Положението несъмнено ще се влоши по време на „голямото бедствие“. Инфраструктурата ще рухне и хората ще се боят дори за живота си. (Авак. 3:16, 17) В отчаянието си те ще потърсят убежище „в пещерите и под планинските скали“. (Откр. 6:15–17) Но нито буквалните пещери, нито подобните на планини политически и търговски организации няма да са в състояние да осигурят защита.

16. Какъв трябва да бъде възгледът ни за християнския сбор, и защо?

16 Служителите на Йехова обаче ще продължават да се радват на безопасност в своето обиталище, Йехова Бог. Подобно на пророк Авакум, те ‘ще ликуват заради Йехова и ще се радват заради Бога на спасението си’. (Авак. 3:18) По какви начини Йехова ще бъде обиталище за нас през този бурен период? Ще трябва да изчакаме, за да разберем. Но можем да бъде уверени, че подобно на израилтяните при излизането им от Египет, „голямото множество“ ще остане организирано и ще продължава да бъде ръководено от Бога. (Откр. 7:9; прочети Изход 13:18) Ръководството ще бъде осигурявано по теократичен начин, вероятно посредством сбора. Изглежда, че хилядите сборове по света съответстват на защитните ‘вътрешни стаи’, предсказани в Исаия 26:20. (Прочети.) Цениш ли събранията на сбора? Действаш ли веднага в съгласие с напътствията, които Йехова осигурява посредством сбора? (Евр. 13:17)

17. В какъв смисъл Йехова е обиталище дори за лоялните си служители, които са умрели?

17 Дори онези, които може да умрат преди „голямото бедствие“, запазвайки верността си, остават на сигурно място при Йехова, тяхното обиталище. В какъв смисъл? Много време след смъртта на верните патриарси Йехова казал на Моисей: „Аз съм Богът на ... Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков.“ (Из. 3:6) След като цитирал тези думи, Исус добавил: „Той не е Бог на мъртвите, а на живите, защото за него всички те са живи.“ (Лука 20:38) Да, за Йехова неговите лоялни служители, които са му останали верни до смъртта си, са като живи — тяхното възкресение е гарантирано. (Екл. 7:1)

18. Как в новия свят Йехова ще бъде обиталище за своя народ по специален начин?

18 В новия свят, който предстои, Йехова ще стане обиталище за своя народ и в друг смисъл. В Откровение 21:3 се казва: „Ето, шатърът на Бога е при хората и Бог ще живее с тях.“ Първоначално Йехова ще живее със земните си поданици чрез представителството на Христос Исус. В края на хилядата години Исус ще предаде Царството на Баща си, след като изпълни докрай намерението му за земята. (1 Кор. 15:28) Тогава доведеното до съвършенство човечество няма да се нуждае от Исус като посредник, а Йехова ще бъде с тях. Какво чудесно бъдеще ни очаква! Междувременно нека се стремим да подражаваме на верните служители на Йехова от древността, като го правим свое обиталище.