Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Бъди смел, Йехова е с тебе!

Бъди смел, Йехова е с тебе!

„Бъди смел и силен! ... Йехова, твоят Бог, е с тебе!“ (ИС. Н. 1:9)

1, 2. (а) Кои качества ще ни помогнат да се справяме с изпитанията? (б) Обясни какво е вярата.

СЛУЖБАТА за Йехова ни носи радост. Но в същото време изпитваме трудности, каквито изпитват всички хора, и може би ‘страдаме заради праведността’. (1 Пет. 3:14; 5:8, 9; 1 Кор. 10:13) За да се справяме с такива изпитания, се нуждаем от вяра и смелост.

2 Какво представлява вярата? Апостол Павел писал: „Вярата е увереното очакване на онова, за което се надяваме, ясното доказателство за действителни неща, които не се виждат.“ (Евр. 11:1) Гръцката дума, преведена като „уверено очакване“, често се употребявала в търговски документи и предавала идеята за гаранция, че човек ще притежава нещо в бъдеще. По подобен начин хората, които вярват в изпълнението на Божиите обещания, имат гаранция, че ще получат онова, за което се надяват. Благодарение на вярата си ние сме сигурни, че ще видим изпълнението на библейските обещания, за които се надяваме, и сме убедени дори в „нещата, които не се виждат“.

3, 4. (а) Какво представлява смелостта? (б) По какъв начин можем да засилим вярата и смелостта си?

3 Смелостта се определя като „духовна, емоционална и морална сила да говориш и да действаш без страх, когато си изправен пред препятствия и опасности“. („Нов тълковен речник на Библията“) Да си смел, означава да си силен, храбър и понякога дори дързък. (Мар. 6:49, 50; 2 Тим. 1:7)

4 Вярата и смелостта са качества, които е добре да притежаваме. Но може би усещаме, че ние лично се нуждаем от повече вяра, и не се чувстваме смели. В Библията са споменати хиляди хора, които са за пример в проявяването на тези качества. Затова един от начините да засилим вярата и смелостта си е да разгледаме примера на някои от тях.

 ЙЕХОВА БИЛ С ИСУС НАВИЕВ

5. От какво се нуждаел Исус Навиев, за да се справи успешно с назначението си?

5 Нека се върнем 3500 години назад. Изминали са 40 години, откакто милионите израилтяни са били избавени от египетско робство чрез могъщата ръка на Йехова. Пророк Моисей е поел водачеството на народа. Сега, на 120–годишна възраст, той вижда отдалече Обетованата земя, след което умира на върха на планината Нево. Негов приемник е Исус Навиев, който е „изпълнен с дух на мъдрост“. (Втор. 34:1–9) Израилтяните се готвят да завземат Ханаан. За да изпълни успешно ролята си на техен водач, Исус Навиев се нуждае от мъдрост от Бога. Освен това той ще трябва да проявява вяра в Йехова и да бъде смел и силен. (Втор. 31:22, 23)

6. (а) За какво ни е нужна смелост според Исус Навиев 23:6? (б) Какво научаваме от думите в Деяния 4:18–20 и 5:29?

6 Израилтяните трябва да са били укрепени от мъдростта, смелостта и вярата, проявявани от Исус Навиев през дългия период, в който превземали Ханаан. Но освен да бъдат храбри в битка, те се нуждаели и от смелост да изпълняват това, което Исус Навиев им казал. Преди да умре, той ги насърчил: „Бъдете много смели, за да спазвате всичко, което е написано в книгата на Моисеевия закон, и да го вършите, като никога не се отклонявате от него нито надясно, нито наляво!“ (Ис. Н. 23:6) Ние също се нуждаем от смелост, за да се подчиняваме винаги на Йехова. Това се отнася и за случаите, в които хората изискват от нас да постъпим в противоречие с волята му. (Прочети Деяния 4:18–20; 5:29.) Ако му се молим за ръководство и разчитаме на него, той ще ни помогне смело да отстояваме позицията си.

КАК МОЖЕМ ДА ИМАМЕ УСПЕХ ПО ПЪТЯ СИ

7. Какво трябвало да прави Исус Навиев, за да бъде смел и да има успех?

7 За да имаме смелостта да вършим волята на Бога, трябва да изучаваме и да прилагаме Словото му. Това било казано на Исус Навиев, когато станал приемник на Моисей: „Бъди смел и много силен и внимавай делата ти да са в съгласие с целия закон, който моят служител Моисей ти заповяда да спазваш! ... Тази книга на закона нека не се отделя от устата ти! Чети я задълбочено денем и нощем, за да изпълняваш старателно всичко, което е записано в нея, защото тогава ще имаш успех по пътя, по който вървиш, и ще постъпваш мъдро!“ (Ис. Н. 1:7, 8) Исус Навиев послушал този съвет и ‘имал успех по пътя си’. Ако и ние направим същото, ще сме по–смели и ще имаме успех в службата за Бога.

Годишен текст за 2013 г.: „Бъди смел и силен! ... Йехова, твоят Бог, е с тебе!“ (Исус Навиев 1:9)

8. На кой стих е основан годишният текст за 2013 г., и как според тебе ще ти помогне той?

8 Исус Навиев сигурно бил много укрепен, когато чул следващите думи на Йехова: „Бъди смел и силен! Не се страхувай и не се плаши, защото Йехова, твоят Бог, е с тебе, където и да отидеш!“ (Ис. Н. 1:9) Йехова е също и с нас. Затова нека ‘не се страхуваме и не се плашим’ въпреки изпитанията. Особено забележително е насърчението: „Бъди  смел и силен! ... Йехова, твоят Бог, е с тебе!“ Тези думи бяха избрани за годишен текст за 2013 г. Несъмнено те, както и думите и делата на други хора, които проявявали вяра и смелост, ще ни насърчават през идните месеци.

ТЕ ЗАСТАНАЛИ СМЕЛО НА СТРАНАТА НА ЙЕХОВА

9. Как Раав проявила вяра и смелост?

9 Когато Исус Навиев изпратил двама съгледвачи в Ханаан, блудницата Раав ги скрила и заблудила враговете им. Поради вярата и смелостта, които проявила, тя и семейството ѝ били пощадени, когато град Йерихон бил превзет от израилтяните. (Евр. 11:30, 31; Як. 2:25) Разбира се, Раав прекратила неморалния си начин на живот, за да бъде угодна на Йехова. Поради същата причина някои, които са станали християни, са имали вярата, смелостта и моралната сила да направят подобни промени.

10. При какви обстоятелства Рут застанала на страната на истинското поклонение, и какви благословии ѝ донесло това?

10 Моавката Рут, която живяла след Исус Навиев, смело застанала на страната на истинското поклонение. Като вдовица на израилтянин, тя вероятно знаела нещо за Йехова. Овдовялата ѝ свекърва Ноемин живеела в Моав, но решила да се върне в израилския град Витлеем. По пътя Ноемин подканяла Рут да си отиде при своя народ, но тя отговорила: „Не ме моли да те оставя и да не дойда с тебе ... Твоят народ ще бъде мой народ, и твоят Бог — мой Бог.“ (Рут 1:16) Рут наистина искала това. По–късно Вооз, роднина на Ноемин, се оженил за Рут. Тя му родила син и станала предшественичка на Давид и Исус. Ясно е, че Йехова благославя онези, които проявяват вяра и смелост. (Рут 2:12; 4:17–22; Мат. 1:1–6)

МНОЗИНА РИСКУВАЛИ ЖИВОТА СИ

11. Как Йодай и Йосавета проявили смелост, и какъв бил резултатът?

11 Вярата и смелостта ни се засилват, когато виждаме, че Бог е с онези, които поставят неговите интереси и добруването на братята си пред собствените си проблеми. Да разгледаме примера на първосвещеника Йодай и жена му Йосавета. След смъртта на цар Охозия майка му Готолия убила царските потомци с изключение на сина му Йоас и си присвоила престола. Йодай и Йосавета поели риска да го спасят и го крили шест години. На седмата година Йодай провъзгласил Йоас за цар и заповядал да убият Готолия. (4 Царе 11:1–16) По–късно Йодай подкрепил царя в поправянето на храма. А когато умрял на 130 години, той бил погребан при царете, ‘защото вършел добро в Израил — за истинския Бог и за неговия дом’. (2 Лет. 24:15, 16) Освен това смелите дела на Йодай и жена му запазили царската родословна линия от Давид до Месията.

12. Каква смела постъпка извършил Авдемелех?

12 Авдемелех, който бил евнух и служел в двореца на цар Седекия, рискувал живота си за Йеремия. Царят предал Йеремия на юдейските князе, които лъжливо го били обвинили в противодържавна дейност, и те го хвърлили в един празен кладенец, където да умре. (Йер. 38:4–6) Авдемелех се застъпил за пророка пред цар Седекия, въпреки че това го излагало на опасност заради омразата към Йеремия. Царят откликнал благоприятно и наредил 30 мъже да придружат Авдемелех, за да спасят Йеремия. Чрез пророка Бог уверил Авдемелех, че няма да загине по време на вавилонската обсада на Йерусалим. (Йер. 39:15–18) Наистина, богоугодната смелост бива възнаградена!

13. Как тримата евреи проявили смелост, и какво научаваме от техния пример?

 13 През VII век пр.н.е. трима евреи, служители на Йехова, били възнаградени от него за вярата и смелостта си. Цар Навуходоносор свикал видните личности на Вавилон и заповядал те да се поклонят на едно високо златно изображение. Който не го направел, щял да умре в огнена пещ. Тримата евреи с уважение казали на Навуходоносор: „Нашият Бог, на когото служим, може да ни избави. Той ще ни избави от огнената пещ и от твоите ръце, царю. Но дори Бог да не направи това, знай, царю, че няма да служим на твоите богове и няма да се поклоним на златното изображение, което ти издигна.“ (Дан. 3:16–18) Ярко описание на вълнуващото избавление на тримата евреи намираме в Даниил 3:19–30. Макар че е малко вероятно да сме заплашвани със смърт в огнена пещ, понякога ние се сблъскваме с изпитания на лоялността си. Можем да сме сигурни обаче, че Бог ще ни благослови за вярата и смелостта ни.

14. Как Даниил проявил смелост и какъв бил резултатът според 6 глава на книгата му?

14 Даниил проявил вяра и смелост, когато враговете му убедили цар Дарий да издаде забрана, ‘според която всеки, който в срок от трийсет дни отправи молба към който и да било бог или човек, освен към царя, да бъде хвърлен в ямата на лъвовете’. Като научил, че забраната е подписана, Даниил ‘влязъл в дома си. Прозорците на неговата горна стая били отворени и гледали към Йерусалим, и там три пъти на ден той падал на колене, като се молел на своя Бог и го възхвалявал, както редовно правел и преди’. (Дан. 6:6–10) Смелият Даниил бил хвърлен в ямата на лъвовете, но Йехова го избавил. (Дан. 6:16–23)

15. (а) Какъв пример на вяра и смелост са ни оставили Акила и Прискила? (б) Какво означават думите на Исус, записани в Йоан 13:34, и как много християни са проявявали такава любов?

15 При обстоятелства, които не са разкрити в Библията, Акила и Прискила ‘изложили живота си на опасност заради Павел’. (Деян. 18:2; Рим. 16:3, 4) Те смело постъпили в съгласие с думите на Исус: „Нова заповед ви давам: да се обичате един другиго, както аз ви обичам, така и вие да се обичате един другиго.“ (Йоан 13:34) Моисеевият закон изисквал човек да обича ближния си както себе си. (Лев. 19:18) Но заповедта на Исус била „нова“, тъй като говорела за любов, която ни подбужда да сме готови да дадем живота си за другите, както самият той направил. Много християни са проявявали  любов, като смело са ‘излагали живота си на опасност’, за да предпазят братята си от жестоко отношение или смърт от ръцете на врага. (Прочети 1 Йоан 3:16.)

За първите християни компромисът не съществувал като възможност

16, 17. С какво изпитание на вярата се сблъскали някои от първите Христови последователи, и какви подобни преживявания са имали някои християни в наши дни?

16 Подобно на Исус първите християни смело принасяли поклонение само на Йехова. (Мат. 4:8–10) Те отказвали да изгарят тамян в чест на римския император. (Виж илюстрацията.) В книгата си „Онези, които са готови да умрат“, историкът Даниел П. Маникс пише: „Много малко християни се отрекли от вярата си, макар че за тяхно удобство на арената обикновено бил поставян олтар с горящ огън. Всичко, което затворникът трябвало да направи, било да поръси щипка тамян върху пламъка, след което получавал Удостоверение за жертва и бил освобождаван. Обяснявали му също, че това не е поклонение на императора, а просто признаване на божествената му същност като глава на римската държава. Въпреки всичко почти никой християнин не се възползвал от този шанс да се избави.“

17 Християните, които били в нацистките концентрационни лагери, многократно имали възможност да получат свободата си и да избегнат смъртта, като подпишат декларация, с която се отричат от Йехова. Малцина обаче подписали. В по–ново време, при геноцида в Руанда, Свидетелите от хуту и тутси се защитавали едни други, рискувайки да бъдат убити. Такива изпитания изискват смелост и вяра.

ДА ПОМНИМ, ЧЕ ЙЕХОВА Е С НАС!

18, 19. Кои библейски примери на вяра и смелост могат да ни помогнат да извършваме проповедната дейност?

18 Имаме привилегията да участваме в най–великата дейност, която Бог е поверявал на служителите си на земята — да известяваме посланието за Царството и да правим ученици. (Мат. 24:14; 28:19, 20) Колко сме благодарни за превъзходния пример на Исус! ‘От град на град и от село на село той проповядвал и известявал добрата новина за Божието царство.’ (Лука 8:1) И ние като него се нуждаем от вяра и смелост, за да проповядваме посланието за Царството. С Божията помощ можем да бъдем като смелия Ной — безстрашния „проповедник на праведността“ в „света на безбожните хора“, който щял да бъде унищожен от всемирен потоп. (2 Пет. 2:4, 5)

19 Молитвата ни помага да извършваме проповедната дейност. Когато някои от последователите на Христос, които били преследвани, се помолили ‘да говорят Божието слово с пълна смелост’, молбата им била чута. (Прочети Деяния 4:29–31.) Ако се притесняваш да проповядваш от къща на къща, Йехова ще отговори и на твоите молитви за повече вяра и смелост. (Прочети Псалм 66:19, 20.) *

20. Каква подкрепа имаме като служители на Йехова?

20 Поради изпитанията, които ни сполитат в този порочен и изпълнен с проблеми свят, не е лесно да бъдем предани на Бога. Но не сме сами. Бог е с нас, а също и Синът му, Главата на сбора. Освен това по целия свят има над 7 милиона Свидетели на Йехова. Нека заедно с тях да продължаваме да проявяваме вяра и да известяваме добрата новина, помнейки годишния текст за 2013 г.: „Бъди смел и силен! ... Йехова, твоят Бог, е с тебе!“ (Ис. Н. 1:9)

^ абз. 19 Повече примери за смелост ще намериш в статията „Бъди смел и много силен“ в „Стражева кула“ от 15 февруари 2012 г.