СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) януари 2013 г.

Този брой разглежда примера на личности от Библията, които показали вяра и смелост.

Те се предоставиха с готовност — Норвегия

Как един неочакван въпрос подтикнал едно семейство семейство да се премести там, където има нужда от повече вестители?

Бъди смел, Йехова е с тебе!

Можеш да извлечеш полза от примерите на Исус Навиев, Йодай, Даниил и други, които проявили вяра и смелост.

Не позволявай на нищо да те отдалечи от Йехова

Разгледай как можем да направим добър избор на работа, забавления, и поведение в нашето семейство.

Приближавай се до Йехова

Как можем да се приближим до Йехова, като държим на правилното място електронните устройства, здравето, парите и гордостта?

Да служим на Йехова, без да съжаляваме

През живота си апостол Павел направил ужасни грешки, но също така вземал мъдри решения. Какво можем да научим от неговия пример?

Християнските старейшини ‘съдействат на нашата радост’

По какви начини старейшините помагат на братята и сестрите да бъдат щастливи в службата за Йехова?

Добре планирана кампания дава плод

Прочети как едно 10 годишно момиче в Чили работило много, за да покани всички от нейното училище, които говорели езика мапудунгун на едно специално събитие.