Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Никога не е прекалено късно да служиш на Бога

Никога не е прекалено късно да служиш на Бога

 Никога не е прекалено късно да служиш на Бога

На 19 декември 2009 г. в град Малага, намиращ се в южната част на Испания, се покръстиха майка и дъщеря — и двете носещи името Ана. Те бяха сред онези 2352 души в Испания, които предприеха тази стъпка през 2009 г. Но имаше нещо уникално във връзка с тези две жени — тяхната възраст. Майката беше на 107 години, а дъщерята — на 83!

Какво ги подтикна да се покръстят в символ на своето отдаване на Йехова? В началото на седемдесетте години на XX век една съседка Свидетелка канела дъщерята Ана да присъства на Изучаването на книга в сбора, което се провеждало в дома ѝ. Понякога Ана посещавала събранието, но заради светската си работа не постигнала по–нататъшен напредък.

Около десет години по–късно някои от децата ѝ започнали да изучават Библията и след време станали служители на Йехова. Едно от тях била Мари–Кармен, която успяла да събуди интереса на майка си към библейската истина и ѝ помогнала да започне изучаване на Библията. Не след дълго бабата на Мари–Кармен, по–възрастната Ана, също проявила интерес към Библията. В крайна сметка десет от членовете на това семейство били покръстени.

В деня на покръстването си и майката, и дъщерята с името Ана сияели от радост. „Йехова беше много добър към мене, като ми позволи да го опозная“ — сподели 107–годишната Ана. Дъщеря ѝ добави: „Преди да дойде раят, искам да служа на Йехова, вършейки неговата воля и проповядвайки добрата новина, колкото мога повече.“

Онова, което носи голяма радост на тези две вдовици, е посещаването на събранията. Един старейшина в техния сбор казва: „Те не пропускат нито едно събрание и винаги са готови да дадат отговор на Изучаването на „Стражева кула“.“

Техният верен пример ни напомня за една вдовица на име Анна, която ‘никога не отсъствала от храма, като принасяла свята служба денем и нощем с постене и усърдни молитви’. Това ѝ дало възможност да се радва на привилегията да види малкия Исус. (Лука 2:36–38) Макар че била на 84 години, Анна не била прекалено възрастна, за да служи на Йехова, точно както не са и нейните съименнички в днешно време.

Имаш ли роднини, които слушат с желание библейското послание? Или може би познаваш възрастен човек, който проявява интерес и те слуша внимателно, когато го посетиш в дома му? Тези хора може да станат като майката и дъщерята в споменатата случка, защото никога не е прекалено късно да започнеш да служиш на истинския Бог, Йехова.

[Текст в блока на страница 25]

„Йехова беше много добър към мене“

[Текст в блока на страница 25]

„Преди да дойде раят, искам да служа на Йехова“