Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали си пръв в оказването на почит на събратята си?

Дали си пръв в оказването на почит на събратята си?

 Дали си пръв в оказването на почит на събратята си?

„С братска любов проявявайте нежна привързаност един към друг. Бъдете първи в оказването на почит помежду си.“ (РИМ. 12:10)

1, 2. (а) Каква подкана отправя Павел в своето писмо до римляните? (б) Какви въпроси ще разгледаме?

В СВОЕТО писмо до римляните апостол Павел подчертава колко е важно ние, като християни, да проявяваме любов в сбора. Той ни напомня, че нашата любов трябва да бъде „без лицемерие“. Павел говори също за „братска любов“ и отбелязва, че тя трябва да бъде проявявана с „нежна привързаност“. (Рим. 12:9, 10а)

2 Разбира се, да имаме братска любов включва повече от това да изпитваме топли чувства към другите. Подобни чувства трябва да се виждат в нашите действия. В крайна сметка никой няма да знае за любовта и привързаността ни, ако не ги проявяваме. Затова Павел добавя подканата: „Бъдете първи в оказването на почит помежду си.“ (Рим. 12:10б) Какво означава да оказваме почит на събратята си? Защо е важно да бъдем първи в това отношение? Как можем да го постигнем?

Уважение и почит

3. Какво означава думата „почит“ на езиците, на които била написана Библията?

3 Основната еврейска дума за „почит“ буквално означава „тежест“. Онзи, на когото се оказва почит, е смятан за важен или за човек с тежест. Същата еврейска дума често бива превеждана в Писанието и като „слава“, което допълнително разкрива с какво високо уважение се ползва почитаният човек. (Бит. 45:13) Гръцката дума, превеждана в Библията като „почит“, предава смисъла за висока стойност и значимост. (Лука 14:10) Да, онези, към които проявяваме почит, са много важни за нас и ги ценим.

4, 5. Каква е връзката между почитта и уважението? Дай пример.

4 Какво означава да оказваме почит на събратята си? В основата на почитта стои уважението. Всъщност думите „почит“ и „уважение“ често се използват заедно, защото са тясно свързани. Почитта е израз, или външна проява, на уважението. С други думи, уважението е свързано главно с начина, по който гледаме на нашите събратя, докато почитта — с начина, по който се отнасяме към тях.

5 Един християнин не би могъл да оказва искрена почит на събратята си, ако не изпитва уважение към тях. (3 Йоан 9, 10) Точно както едно цвете може да расте и цъфти само ако е посадено в добра почва, така и почитта е искрена и трайна само ако е основана на уважение. Ако не е подтиквана от уважение, почитта ни рано или късно ще изчезне. Не е учудващо тогава, че преди да отправи подканата за оказването на почит, Павел ясно казал: „Нека вашата любов бъде без лицемерие.“ (Рим. 12:9; прочети 1 Петър 1:22.)

Почитай онези, които са създадени „по Божие подобие“

6, 7. Защо трябва да уважаваме другите?

6 Тъй като уважението стои в основата на оказването на почит, никога не бива да забравяме библейските причини да изпитваме уважение към всички свои  братя и сестри. Затова нека да разгледаме две от тези причини.

7 За разлика от другите създания по земята, хората били създадени „по Божие подобие“. (Як. 3:9) Следователно ние притежаваме качества, подобни на Божиите, като например любов, мъдрост и справедливост. Какво друго сме получили от своя Създател? Псалмистът казал: ‘О, Йехова, за твоето величие се разказва дори над небесата. Ти постави човека малко по–ниско от онези, които са подобни на Бога, и го увенча със слава и великолепие.’ * (Пс. 8:1, 4, 5; 104:1) Хората като цяло са увенчани, или надарени, от Бога с известно достойнство, слава и почит. Затова, когато се отнасяме с достойнство към друг човек, ние всъщност зачитаме Йехова, Източникът на човешкото достойнство. Щом имаме основателни причини да проявяваме уважение към хората като цяло, колко повече тогава трябва да уважаваме своите събратя! (Йоан 3:16; Гал. 6:10)

Членове на едно семейство

8, 9. Каква причина да проявяваме уважение към събратята си посочил Павел?

8 Павел посочва и друга причина, поради която трябва да уважаваме събратята си. Точно преди подканата за оказването на почит той казва: „С братска любов проявявайте нежна привързаност един към друг.“ Гръцкият израз, преведен като „нежна привързаност“, се отнася за силната връзка, която обединява членовете на едно любещо семейство и ги подтиква да се подкрепят взаимно. Така че като използва този израз, Павел подчертава, че взаимоотношенията в сбора трябва да бъдат толкова силни и близки, колкото са в едно обединено семейство. (Рим. 12:5) Нещо повече, трябва да имаме предвид, че Павел писал тези думи на помазаните християни, които били осиновени от един Баща, Йехова, и така по забележителен начин станали сплотено семейство. Наистина, помазаните християни по времето на Павел имали основателна причина да проявяват уважение помежду си. Същото се отнася и за помазаните днес.

9 Какво да кажем за онези, които са част от „другите овце“? (Йоан 10:16) Макар че все още не са осиновени от Бога, те подходящо се наричат братя и сестри, тъй като образуват обединено световно семейство. (1 Пет. 2:17; 5:9) Така че ако разбират напълно защо се наричат по този начин, „другите овце“ също имат основателна причина да проявяват уважение към събратята си. (Прочети 1 Петър 3:8.)

Защо е важно да оказваме почит?

10, 11. Защо е важно да проявяваме уважение и да оказваме почит?

10 Защо е важно да проявяваме уважение и да оказваме почит? Поради следната причина: Като оказваме почит на своите братя и сестри, ние допринасяме много за добруването и единството на целия сбор.

11 Разбира се, ние осъзнаваме, че близките взаимоотношения с Йехова и подкрепата от неговия дух, са най–големите източници на сила, с която разполагаме като истински християни. (Пс. 36:7; Йоан 14:26) Освен това, когато нашите събратя показват, че ни ценят, ние се чувстваме насърчени. (Пр. 25:11) Искрените им изрази на ценене и уважение ни укрепват. Те ни дават допълнителна сила да продължаваме да вървим решително и с радост по пътя към живота. Несъмнено всеки един от нас е изпитвал подобни чувства.

12. Как всеки от нас може да допринася за сърдечната и любеща атмосфера в сбора?

12 Тъй като знае, че имаме вродената потребност да бъдем уважавани, чрез своето Слово Йехова с основание ни подканя: „Бъдете първи в оказването на  почит помежду си.“ (Рим. 12:10; прочети Матей 7:12.) Всички християни, които вземат присърце този непреходен съвет, допринасят за сърдечната и любеща атмосфера сред християнското ни братство. Затова е добре да се запитаме: „Кога за последен път с думи и дела показах своето уважение към някой брат или сестра в сбора?“ (Рим. 13:8)

Всички трябва да се стремим да оказваме почит

13. (а) Кой трябва да бъде пръв в оказването на почит? (б) Какво показват думите на Павел в Римляни 1:7?

13 Кой трябва да бъде пръв в оказването на почит? В писмото си до евреите Павел нарича християнските старейшини „онези, които ви ръководят“. (Евр. 13:17) Наистина, старейшините поемат ръководството в много дейности. Като пастири на Божието стадо, те безспорно трябва да бъдат първи и в оказването на почит на събратята си — включително на останалите старейшини. Например, когато се събират, за да обсъждат духовните нужди на сбора, старейшините оказват почит помежду си, като внимателно слушат изказванията на всекиго от другите старейшини. Те оказват почит и като вземат предвид гледната точка и мнението на всички старейшини при вземането на решения. (Деян. 15:6–15) Трябва обаче да помним, че писмото на Павел до римляните не било написано само за старейшините, а за целия сбор. (Рим. 1:7) Така в по–широк смисъл подканата да бъдем първи в оказването на почит се отнася за всички нас днес.

14. (а) Обясни с пример разликата между това да оказваме почит и да бъдем първи в оказването на почит. (б) Какъв въпрос можем да си зададем?

14 Нека също да обърнем внимание на една подробност от съвета на Павел. Той подканил своите събратя в Рим не просто да оказват почит, а да бъдат първи в оказването на почит. Защо това е важно? Да разгледаме един пример. Дали някой учител щеше да учи грамотните си ученици да четат? Разбира се, че не. По–скоро той би искал да им помогне да четат по–добре. По подобен начин ние вече оказваме почит помежду си, тъй като любовта, която ни отличава като истински християни, ни подтиква да го правим. (Йоан 13:35) Но точно както грамотните ученици могат да постигнат по–голям напредък, като подобрят уменията си за четене, така и ние можем да постигнем по–голям напредък, като бъдем първи в оказването на почит.  (1 Сол. 4:9, 10) Всички ние трябва да се стремим да правим това. Можем да се запитаме: „Поемам ли инициативата да оказвам почит на другите в сбора?“

Да оказваме почит на „нищия“

15, 16. (а) Когато оказваме почит, кои хора не бива да пренебрегваме, и защо? (б) Как можем да преценим дали наистина уважаваме всички братя и сестри?

15 Когато оказваме почит на събратята си, кои хора в сбора не бива да пренебрегваме? Божието Слово казва: „Той вдига нищия от праха и издига бедния от пепелта, за да ги постави да седнат с видните мъже и да им даде престола на славата.“ (1 Царе 2:8) Как трябва да ни влияе принципът, който се съдържа в тези думи?

16 Сигурно ще се съгласим, че повечето хора оказват почит на онези, които заемат по–висока длъжност от тях, но същите тези хора не проявяват почти никакво уважение към онези, които смятат за по–нисши. Йехова обаче не постъпва така. Той заявява: „Аз оказвам почит на онези, които ме почитат.“ (1 Царе 2:30) Йехова оказва почит на всички, които му служат и го почитат. Той не пренебрегва „нищия“. (Прочети Псалм 113:5–7; 2 Лет. 16:9) Разбира се, ние се стараем да подражаваме на Йехова. Така че ако искаме да преценим дали оказваме искрена почит, е добре да се запитаме: „Как се отнасям към хората, които нямат видна, или отговорна, позиция в сбора?“ (Йоан 13:14, 15) Отговорът на този въпрос разкрива доколко уважаваме другите. (Прочети Филипяни 2:3, 4.)

Да оказваме почит на другите, като отделяме време за тях

17. Кой е основният начин, по който можем да бъдем първи в оказването на почит, и защо?

17 Кой е основният начин, по който можем да бъдем първи в оказването на почит на всички в сбора? Това е да отделяме време за другите. Защо? Като християни, ние сме много заети и използваме голяма част от времето си, за да участваме в многобройните важни дейности на сбора. Затова не е изненадващо, че за нас времето е ценно. Ние осъзнаваме, че не бива да изискваме от нашите братя и сестри да ни отделят твърде много време. По подобен начин сме признателни, когато другите в сбора разбират, че не бива да очакват същото и от нас.

18. Как можем да покажем, че сме готови да отделим време за събратята си, според снимката на 18 страница?

18 Независимо от това всички ние — особено пастирите в сбора — осъзнаваме също, че готовността ни да прекратим дейностите си, с цел да отделим време за събратята си, показва, че ги уважаваме. Като оставим онова, което правим, за да отделим време за другите, всъщност им показваме, че много ги ценим и за нас е по–важно да прекараме известно време с тях, отколкото да продължим заниманието си. (Мар. 6:30–34) Обратното също е вярно. Ако не сме готови да прекъснем работата си, за да отделим време за събратята си, те може да останат с впечатлението, че не ги ценим достатъчно. Разбира се, понякога има неотложни неща, които не могат да бъдат прекъсвани. Въпреки това готовността или нежеланието ни да отделим време за другите разкриват дълбочината на уважението, което изпитваме в сърцата си спрямо своите братя и сестри. (1 Кор. 10:24)

 Да бъдем решени да оказваме почит помежду си

19. Освен да отделяме време за събратята си, по какъв друг начин можем да им оказваме почит?

19 Има и други важни начини, по които можем да оказваме почит на събратята си. Например не е достатъчно само да отделяме време за тях, но трябва и да ги изслушваме внимателно. Отново Йехова ни дава пример в това отношение. Псалмистът Давид казва: „Очите на Йехова са насочени към праведните и ушите му — към техния вик за помощ.“ (Пс. 34:15) Ние се стремим да подражаваме на Йехова, като насочваме своите очи и уши, тоест цялото си внимание, към събратята си, особено към онези, които се обръщат към нас за помощ. Като правим това, ние им оказваме почит.

20. Какво трябва да помним относно оказването на почит?

20 Както вече разбрахме, искаме да помним ясно защо трябва да изпитваме уважение към събратята си. Освен това ние търсим възможности да бъдем първи в оказването на почит на всички, включително на „нищите“. Така ще укрепваме братската любов и единството в сбора. Затова нека всички ние продължаваме не само да оказваме почит на другите, но и да бъдем първи в оказването на почит помежду си. Решен ли си да правиш това?

[Бележка под линия]

^ абз. 7 Изразите, които Давид използвал в 8 псалм, имат и пророческо значение във връзка със съвършения човек Исус Христос. (Евр. 2:6–9)

Спомняш ли си?

• Каква е връзката между почитта и уважението?

• Поради какви причини трябва да оказваме почит на събратята си?

• Защо е важно да оказваме почит помежду си?

• По какви начини можем да оказваме почит на събратята си?

[Въпроси]

[Снимка на страница 18]

Как можем да оказваме почит на събратята си?