Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Нека „законът на милостта“ пази езика ти

Нека „законът на милостта“ пази езика ти

 Нека „законът на милостта“ пази езика ти

„Отваря устата си с мъдрост и законът на милостта е на езика ѝ.“ (ПР. 31:26)

1, 2. (а) Какво качество трябва да проявяват служителите на Йехова? (б) Какво ще обсъдим в тази статия?

СРЕД важните съвети, които древният цар Лемуил получил от своята майка, било описанието на добрата съпруга. Тя „отваря устата си с мъдрост и законът на милостта е на езика ѝ“. (Пр. 31:1, 10, 26) Милостта трябва да е характерна за речта на всяка мъдра жена, както и на всекиго, който иска да е угоден на Йехова Бог. (Прочети Притчи 19:22.) Наистина, милостта трябва да се вижда в речта на всички истински служители на Бога.

2 Какво качество е милостта? Към кого трябва да я проявяваме? Какво може да ни помогне ‘законът на милостта да бъде на езика ни’? Как това ще се отрази на начина, по който разговаряме с членовете на семейството си и с другите християни?

Какво включва милостта?

3, 4. (а) Какво представлява милостта? (б) Каква е разликата между милостта, за която говорим в тази статия, и милостта, която обикновено проявяват хората?

3 Библейските думи в текста на оригинала, превеждани като „милост“, имат богато значение. Тази милост включва повече от това да проявяваш личен интерес към другите и да им оказваш помощ с думи и дела, като си подтикнат от любов към тях. Да проявяваш този вид милост означава доброволно и лоялно да се привържеш към някого с определена цел.

4 Обикновено милостта, която проявяват хората, може да бъде насочена и към непознати. Например жителите на Малта проявили милост към апостол Павел и още 275 души, които претърпели корабокрушение, въпреки че не ги познавали. (Деян. 27:37 — 28:2) Но милостта, за която говорим в тази статия, има връзка с лоялната привързаност между хора, които са развили близки взаимоотношения помежду си. * Именно такава милост показали кенейците към ‘всичките синове на Израил, когато излизали от Египет’. (1 Царе 15:6)

Размисълът и молитвата са много важни

5. Какво ще ни помогне да контролираме езика си?

5 Не винаги е лесно да проявяваме милост в речта си. Ученикът Яков писал следното относно езика: „Езика никой човек не може да укроти. Той е необуздано зло, пълен е със смъртоносна отрова.“ (Як. 3:8) Какво може да ни помогне да контролираме езика си? Отговора намираме в думите на Исус към религиозните водачи по негово време. Той казал:  „От изобилието на сърцето говори устата.“ (Мат. 12:34) За да може милостта да пази езика ни, трябва да внедрим това качество в сърцето си. Нека видим как размисълът и молитвата могат да ни помогнат в това отношение.

6. Защо трябва да размишляваме с признателност за проявите на милост на Йехова?

6 Йехова Бог „е изпълнен с милост“, се казва в Библията. (Из. 34:6) Псалмистът пял: „Твоята милост, о, Йехова, е изпълнила земята.“ (Пс. 119:64) В Писанието намираме многобройни примери как Йехова проявявал милост към своите служители. Като размишляваме с признателност за ‘делата на Йехова’, ще развием желание да проявяваме това Божие качество. (Прочети Псалм 77:12.)

7, 8. (а) По какъв начин Йехова проявил милост към Лот и семейството му? (б) Какви чувства изпитвал Давид, когато Бог проявил милост към него?

7 Например помисли за начина, по който Йехова избавил Лот, племенникът на Авраам, и неговото семейство, когато решил да унищожи град Содом, където те живеели. Малко преди унищожението на града ангелите, които били дошли при Лот, му казали да вземе семейството си и бързо да напусне това място. ‘Но понеже той се бавел, [ангелите] хванали за ръка него, жена му и двете му дъщери, тъй като Йехова го пожалил, извели го и го оставили извън града.’ Нима като размишляваме за това избавление, не сме развълнувани и не сме подтикнати да признаем, че то е израз на Божията милост? (Бит. 19:16, 19)

8 Помисли също за примера на царя на древния Израил, Давид, който пял: „[Йехова] прощава всички твои прегрешения, лекува всички твои болести.“ Несъмнено Давид бил много благодарен, че Йехова простил греха му с Витсавее. Той възхвалявал Йехова с думите: „Както небесата са по–високо от земята, така и милостта му е по–голяма спрямо онези, които се боят от него.“ (Пс. 103:3, 11) Като размишляваме върху тези и други библейски разкази, сърцата ни се изпълват с признателност за милостта на Йехова и сме подтикнати да го възхваляваме и да му благодарим. Колкото по–признателни сме, толкова повече ще искаме да подражаваме на истинския Бог. (Еф. 5:1)

9. Каква основателна причина имат служителите на Йехова да проявяват милост в живота си?

9 Библейските примери показват, че Йехова проявява милост към онези, които са развили близки взаимоотношения с него. Но какво да кажем за хората, които нямат такива взаимоотношения с живия Бог? Дали Йехова е груб или постъпва немилостиво към тях? Съвсем не! В Лука 6:35 се казва: „[Бог] е добър дори към неблагодарните и злите.“ А в Матей 5:45 четем: „Той изпраща слънцето си да изгрява и над злите, и над добрите, и изпраща дъжд да вали и над праведните, и над неправедните.“ Преди да научим истината и да постъпваме в съгласие с нея, ние сме изпитвали добротата или милостта, която Бог проявява към хората като цяло. Но като Божии служители, ние изпитваме неговата милост, или лоялна любов. (Прочети Исаия 54:10.) Колко благодарни трябва да сме за това! Наистина, имаме основателна причина да проявяваме милост в речта си и в други области на живота си!

10. Как молитвата ни помага да развием милост?

10 Молитвата е безценна помощ за развиването на милост. Това е така, защото милостта е част от плода на светия дух на Йехова. (Гал. 5:22) Ние можем да се научим да проявяваме милост, като  позволим на светия дух да ни въздейства. Най–лесният начин да получим светия дух е да се молим за него. (Лука 11:13) Необходимо е постоянно да се молим за Божия дух и да следваме неговото ръководство. Следователно размисълът и молитвата са много важни, ако искаме ‘законът на милостта да бъде на езика ни’.

Как брачните партньори могат да проявяват милост в речта си

11. (а) Откъде знаем, че Йехова иска съпрузите да проявяват милост към съпругите си? (б) Как законът на милостта може да помогне на един съпруг да контролира езика си?

11 Апостол Павел съветва съпрузите: „Мъже, обичайте своите жени, както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него.“ (Еф. 5:25) Той също им припомня думите на Йехова към Адам и Ева: „Мъжът ще остави баща си и майка си, ще се обвърже с жена си и двамата ще станат една плът.“ (Еф. 5:31) Ясно е, че Йехова иска съпрузите да бъдат верни на съпругите си и винаги да проявяват милост към тях. Един съпруг, който се ръководи от закона на милостта, не обсъжда недостатъците на своята съпруга пред другите, нито говори пренебрежително за нея. Напротив, той се радва да я хвали. (Пр. 31:28) Ако възникне някакъв проблем, подтикнат от милост, съпругът няма да говори унизително на съпругата си.

12. Как съпругата може да покаже, че се ръководи от закона на милостта в речта си?

12 Законът на милостта трябва също да ръководи речта на съпругата. Начинът, по който говори тя, не бива да е повлиян от духа на света. Проявявайки „дълбоко уважение към мъжа си“, съпругата говори добре за него пред другите и така допринася тяхното уважение към него да расте. (Еф. 5:33) Тъй като не иска да подкопава уважението на децата към баща им, тя избягва да спори с него пред тях и урежда несъгласията насаме. В Библията се казва: „Истински мъдрата жена изгражда дома си.“ (Пр. 14:1) Домът ѝ е приятно и спокойно място за цялото семейство.

13. Особено къде родителите трябва да се ръководят от закона на милостта, и как могат да показват това?

13 Дори когато са у дома, брачните партньори трябва да използват езика си по начин, който показва, че взаимно се уважават. Павел писал: „Отхвърлете от себе си всичко това: яростта, гнева, злобата, нагрубяващите думи. И неприлични приказки да не излизат от вашата уста.“ Той добавил: „Облечете се с нежно състрадание, милост, смирение, мекота и дълготърпение. ... Облечете се с любовта, защото тя свързва всичко по съвършен начин.“ (Кол. 3:8, 12–14) Когато децата виждат как родителите им общуват любещо и мило помежду си, не само ще се чувстват щастливи, но и ще са по–склонни да им подражават.

14. Как могат главите на семейства да използват езика си, за да утешават онези, за които се грижат?

 14 Псалмистът писал за Йехова: „Моля те, нека твоята милост бъде утеха за мене!“ (Пс. 119:76) Един забележителен начин, по който Йехова утешава служителите си, е като им дава съвети и ръководство. (Пс. 119:105) Как могат главите на семейства да следват примера на нашия небесен Баща и да използват езика си, за да утешават онези, за които се грижат? Необходимо е да напътстват и насърчават членовете на семейството си. Каква прекрасна възможност за намиране на духовни богатства предоставя вечерта за семейно поклонение! (Пр. 24:4)

Да проявяваме милост към събратята си

15. Как старейшините и другите духовно зрели християни могат да използват езика си, за да пазят другите в сбора?

15 Цар Давид се молел на Йехова: „Нека твоята милост и твоята истина ме пазят постоянно!“ (Пс. 40:11) Как старейшините и другите духовно зрели християни в сбора могат да подражават на Йехова в това отношение? Като използваме езика си, за да насочваме вниманието на другите към информацията от Библията, проявяваме милост. (Пр. 17:17)

16, 17. Кои са някои начини, по които можем да покажем, че се ръководим от закона на милостта в речта си?

16 Как трябва да постъпим, ако видим, че един християнин нарушава библейските принципи? Нима милостта няма да ни подбуди да използваме езика си, за да го поправим? (Пс. 141:5) Ако разберем, че наш събрат е извършил сериозен грях, милостта ще ни подтикне да го насърчим да „повика старейшините на сбора“, така че да „се помолят за него, намазвайки го с масло в името на Йехова“. (Як. 5:14) Ако съгрешилият не потърси помощта на старейшините, няма да бъде проява на милост от наша страна да мълчим за неговия грях. Някои християни може да се чувстват обезсърчени, самотни, ненужни или разочаровани. Един начин, по който можем да покажем, че ‘законът на милостта е на езика ни’, е като говорим „утешително на потиснатите души“. (1 Сол. 5:14)

17 Как трябва да реагираме, когато Божиите врагове разпространяват слухове за наши събратя? Вместо да се съмняваме в неопетнеността на своите събратя,  трябва да подминаваме такива слухове или да попитаме онзи, който ги разпространява, стига това да е разумно, какъв е източникът на информацията му. Ако враговете на Божия народ искат от нас сведения за наши събратя, с цел да им навредят, милостта ще ни подтикне да не казваме нищо. (Пр. 18:24)

Който проявява милост, „намира живот“

18, 19. Защо ‘законът на милостта трябва да е на езика ни’ в отношенията със събратята ни?

18 Милостта трябва да се вижда в отношенията ни със събратята ни. Дори при трудни обстоятелства ‘законът на милостта трябва да е на езика ни’. Когато милостта на израилтяните станала „като росата, която бързо изчезва“, Йехова бил огорчен. (Ос. 6:4, 6) От друга страна, Йехова се радва, когато служителите му винаги проявяват милост. Как той благославя онези, които се стараят да правят това?

19 В Притчи 21:21 се казва: „Който се стреми към праведност и милост, намира живот, праведност и слава.“ Такъв човек ще бъде благословен с живот — не само кратко съществуване, а вечен живот. Йехова ще му помогне ‘да се хване здраво за истинския живот’. (1 Тим. 6:12, 19) Затова нека полагаме усилия да ‘проявяваме един към друг милост’! (Зах. 7:9)

[Бележка под линия]

^ абз. 4 За повече информация как милостта се различава от лоялността и любовта виж броя на „Стражева кула“ от 15 май 2002 г., стр. 12, 13, 18, 19.

Можеш ли да обясниш?

• Какво представлява милостта?

• Какво ще ни помогне ‘законът на милостта да бъде на езика ни’?

• Как могат брачните партньори да проявяват милост в речта си?

• Как в отношенията ни с нашите събратя показваме, че ‘законът на милостта е на езика ни’?

[Въпроси]

[Снимка на страница 23]

Давид възхвалявал милостта на Йехова

[Снимка на страница 24]

Дали редовно отделяте време за семейно поклонение?