Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Как ни избавя откупът

Как ни избавя откупът

 Как ни избавя откупът

„Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не е послушен на Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.“ (ЙОАН 3:36)

1, 2. Коя е една причина, поради която започнало издаването на „Сионска стражева кула“?

„ВСЕКИ, който прилежно изучава Библията, разбира колко е важна смъртта на Христос“ — се казва в четвъртия брой на това списание от октомври 1879 г. Тази статия завършила със следната важна мисъл: „Нека се пазим от всичко, което омаловажава или измества смъртта на Христос като помирителна жертва за греховете.“ (Прочети 1 Йоан 2:1, 2.)

2 Една причина, поради която през юли 1879 г. започнало издаването на „Сионска стражева кула“, била да защити библейското учение за откупа. Това списание съдържало „храна навреме“, тъй като в края на XIX век все повече т.нар. християни започнали да се съмняват, че смъртта на Исус осигурява откуп за греховете ни. (Мат. 24:45) Тогава мнозина били повлияни от теорията за еволюцията — идея, която противоречи на факта, че хората са загубили съвършеното си състояние. Еволюционистите учат, че човекът се усъвършенства постепенно и няма нужда от откуп. Затова е изключително подходящ съветът, който апостол Павел дал на Тимотей: „Пази това, което ти е поверено, като отхвърляш празните приказки, които оскверняват светите неща, и противоречията на така нареченото познание. Защото като се хвалеха с такова познание, някои се отклониха от вярата.“ (1 Тим. 6:20, 21)

3. Какви въпроси ще обсъдим?

3 Несъмнено ти си решен да не ‘се отклониш от вярата’. Затова ще бъде добре  да помислиш върху следните въпроси: „Защо се нуждая от откупа? На каква цена бил осигурен той? Каква полза извличам от тази чудесна уредба, която може да ме спаси от Божия гняв?“

Избавени от Божия гняв

4, 5. Какво показва, че Божият гняв остава върху настоящата зла система?

4 Както Библията, така и човешката история показват, че откакто Адам попаднал под властта на греха, Божият гняв „остава върху“ хората. (Йоан 3:36) Това ясно се вижда от факта, че досега никой човек не е успял да се избави от смъртта. Управлението на Божия противник Сатана никога не е било в състояние да защити хората от непрестанните беди и нито едно човешко правителство не е могло да удовлетвори основните потребности на всички свои поданици. (1 Йоан 5:19) Затова войните, престъпленията и бедността продължават да измъчват хората.

5 Ясно е тогава, че настоящата зла система няма благословията на Йехова. Павел казал, че „Божият гняв се разкрива от небето срещу всяко безбожие и неправедност“. (Рим. 1:18–20) Затова онези, които не се разкайват и продължават да живеят по начин, който не е угоден на Бога, ще понесат последствията от поведението си. Днес Божият гняв е разкрит в осъдителните послания, които биват изливани като бедствия върху света на Сатана. Подобни послания се появяват често в нашите основани на Библията издания. (Откр. 16:1)

6, 7. На каква дейност са начело помазаните християни, и каква възможност е предоставена на всички, които все още са част от света на Сатана?

6 Дали това означава, че е твърде късно за хората да се освободят от властта на Сатана и да получат Божието благоволение? Не, тъй като Йехова все още дава възможност на всички да се помирят с него. Помазаните християни, които са „посланици, заместващи Христос“, са начело на проповедната дейност, чрез която към хора от всички народи е отправяна молбата: „Помирете се с Бога!“ (2 Кор. 5:20, 21)

7 Апостол Павел казал, че Исус „ни избавя от идващия Божи гняв“. (1 Сол. 1:10) При Армагедон Йехова ще излее гнева си и неразкайващите се грешници ще понесат вечно унищожение. (2 Сол. 1:6–9) Кой ще се избави? Библията отговаря: „Който вярва в Сина, има вечен живот, а който не е послушен на Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.“ (Йоан 3:36) Всички хора, които проявяват вяра в Исус и в откупа, ще се избавят от Божия гняв при унищожението на тази система.

Как действа откупът

8. (а) На какво чудесно бъдеще можели да се радват Адам и Ева? (б) Как Йехова показал, че проявява съвършена справедливост?

8 Адам и Ева били създадени съвършени. Ако бяха останали послушни на Бога, днес щяха радостно да живеят заедно с потомците си на една райска земя. За съжаление обаче нашите прародители  умишлено нарушили Божията заповед. Затова те били осъдени на вечна смърт и били изгонени от рая. Децата на Адам и Ева наследили греха и те двамата остарели и умрели. Това показва, че Йехова е верен на словото си и проявява съвършена справедливост. Бог бил предупредил Адам, че ако яде от забранения плод, ще умре. Така и станало.

9, 10. (а) Защо потомците на Адам умират? (б) Как можем да се избавим от вечна смърт?

9 Като потомци на Адам, ние сме наследили несъвършено тяло, склонни сме да грешим и впоследствие умираме. Когато Адам съгрешил, ние също сме станали грешни, тъй като е предстояло да се родим като негови потомци. Затова смъртната присъда се отнасяла и за нас. Ако беше спрял процеса, водещ до остаряване и смърт, без да иска откуп, Йехова нямаше да остане верен на словото си. Всъщност Павел имал предвид всички нас, когато казал: „Знаем, че Законът е духовен, а аз съм плътски, продаден в робство на греха. Колко нещастен човек съм аз! Кой ще ме избави от тялото, водещо до тази смърт?“ (Рим. 7:14, 24)

10 Само Йехова Бог можел да осигури правно основание за прощаване на греховете ни и така да ни освободи от наказанието на вечната смърт. За да го осигури, той изпратил своя любим Син да се роди като съвършен човек и да даде живота си като откуп за нас. За разлика от Адам, Исус ‘не извършил никакъв грях’ и не загубил съвършенството си. (1 Пет. 2:22) Ето защо Исус можел да има съвършено потомство. Но вместо това той позволил на Божиите врагове да го убият, за да може да осинови грешните потомци на Адам и Ева и да даде вечен живот на всички, които вярват в него. Писанието обяснява: „Има един Бог и един посредник между Бога и хората, човекът Христос Исус, който даде себе си като съответстващ откуп за всички.“ (1 Тим. 2:5, 6)

11. (а) Дай пример, който показва каква е ползата от откупа. (б) Кой извлича полза от откупа?

11 Следният пример ще ни помогне да разберем как действа откупът: Представи си, че някои хора са вложили спестяванията си в банка, която обаче отнема парите им чрез измама, и те затъват в дългове. Собствениците на банката с право са осъдени на дълги години затвор. Но какво ще стане с невинните жертви? Останали без никакви средства, те нямат друг изход, освен банката да стане собственост на някой милостив и богат човек, който да възстанови спестяванията им и да ги избави от дълговете. По подобен начин Йехова Бог и любимият му Син са откупили потомците на Адам и въз основа на Исусовата пролята кръв са ги освободили от дълга на греха. Йоан Кръстител с основание казал за Исус: „Ето Агнето на Бога, което премахва греха на света!“ (Йоан 1:29) Светът, чиито грехове са премахнати, включва както живите, така и онези, които спят в смъртта.

На каква цена бил осигурен откупът

12, 13. Какво научаваме от готовността на Авраам да принесе в жертва Исаак?

12 Ние не можем напълно да разберем колко много е струвало на нашия небесен Баща и на неговия любим Син да осигурят откупа. Но някои библейски разкази ни помагат да придобием известна представа. Например помисли как вероятно се чувствал Авраам, докато пътувал три дни до земята Мория, за да се подчини на следната Божия заповед: „Моля те, вземи сина си, твоят единствен син, когото обичаш толкова много, Исаак, и отиди в земята Мория. Там, на една от планините, която ще ти посоча, го принеси като принос за изгаряне!“ (Бит. 22:2–4)

13 Авраам пристигнал на посоченото място. Помисли колко мъчително трябва да е било за него да върже ръцете и краката на Исаак и да го сложи на олтара,  който бил построил. Само каква мъка трябва да е изпитал Авраам, когато вдигнал ножа, за да убие сина си! Представи си и чувствата на Исаак, докато лежал на олтара и всеки миг очаквал да изпита острата, пронизваща болка, която щяла да доведе до смъртта му. Но един ангел на Йехова спрял Авраам точно навреме. Този случай с Авраам и Исаак ни помага да разберем какво му струвало на Йехова да позволи на хората, ръководени от Сатана, да убият Сина му. А послушанието на Исаак спрямо Авраам добре онагледява самопожертвувателната нагласа на Исус. (Евр. 11:17–19)

14. Кой случай от живота на Яков ни помага да разберем цената на откупа?

14 Един случай от живота на Яков също показва високата цена, на която бил осигурен откупът. От всичките си синове Яков обичал най–много Йосиф. Но неговите братя му завиждали и го мразели. Въпреки това Йосиф се съгласил да отиде и да види как са те, когато баща му го изпратил при тях. По онова време те пасели стадата на Яков на около 100 километра северно от дома им в Хеврон. Представи си какво изпитал Яков, когато синовете му се върнали с окървавената дреха на Йосиф! Той извикал: „Това е дрехата на моя син! Опасен див звяр го е изял! Няма съмнение, че Йосиф е разкъсан на парчета!“ Всичко това причинило такава болка на Яков, че той много дни скърбял за сина си. (Бит. 37:33, 34) Йехова не реагира като несъвършените хора, но размисълът върху този случай от живота на Яков ни помага донякъде да разберем как се чувствал Бог, когато любимият му Син страдал и бил убит по жесток начин.

Ползата от откупа

15, 16. (а) Как Йехова показал, че приема откупа? (б) Каква полза си извлякъл от откупа?

15 Йехова Бог възкресил верния си Син със славно духовно тяло. (1 Пет. 3:18) В продължение на 40 дни възкресеният Исус се появявал пред учениците си,  като укрепвал вярата им и ги подготвял за огромната проповедна дейност, която предстояла. После се възнесъл на небето, където представил пред Бога стойността на своята пролята кръв, за да бъде приложена в полза на верните му последователи, които вярват в изкупителната жертва. Йехова Бог показал, че приема откупа, като назначил Исус да излее светия дух върху учениците си, които се били събрали в Йерусалим на Петдесетница през 33 г. (Деян. 2:33)

16 Тези помазани последователи на Христос незабавно започнали да подканят ближните си да се избавят от Божия гняв, като ‘бъдат покръстени в името на Исус Христос за прощаване на греховете им’. (Прочети Деяния 2:38–40.) От този исторически ден до днес Бог е привлякъл към себе си милиони хора от всички народи въз основа на вярата им в изкупителната жертва на Исус. (Йоан 6:44) Необходимо е обаче да обсъдим още два въпроса: Дали някой от нас е заслужил надеждата за вечен живот благодарение на добрите си дела? След като веднъж сме получили тази чудесна надежда, възможно ли е да я загубим?

17. Как трябва да гледаме на приятелството си с Бога?

17 Откупът е проява на незаслужена милост. Но като вярват в него, милиони хора днес стават приятели на Бога с надеждата за вечен живот на райска земя. Щом веднъж сме станали приятели на Йехова, това не означава, че вече нищо не застрашава взаимоотношенията ни с него. За да избегнем бъдещия ден на Божия гняв, трябва да продължаваме да проявяваме дълбока признателност за „откупа, платен от Христос Исус“. (Рим. 3:24; прочети Филипяни 2:12.)

Продължавай да проявяваш вяра в откупа

18. Към какво ни подтиква вярата в откупа?

18 Основният стих за тази статия, Йоан 3:36, показва, че ако вярваме в Господаря Исус Христос, ще му бъдем послушни. Признателността ни за откупа ще ни подтиква да живеем в съгласие с ученията на Исус, включително и с тези, които се отнасят за нашето поведение. (Мар. 7:21–23) „Гневът на Бога идва“ върху всички, които не се разкайват, а блудстват, разказват неприлични шеги или вършат „всякаква нечистота“, което обхваща и системното гледане на порнография. (Еф. 5:3–6)

19. Как показваме, че вярваме в откупа?

19 Ако сме признателни за откупа, ще бъдем заети с „дела на преданост към Бога“. (2 Пет. 3:11) Затова нека отделяме достатъчно време да се молим редовно и от сърце, да имаме лично изучаване на Библията, да посещаваме събранията, да провеждаме семейното поклонение и пламенно да проповядваме за Царството. И нека ‘не забравяме да вършим добро и да споделяме каквото имаме с другите, защото такива жертви са угодни на Бога’. (Евр. 13:15, 16)

20. Каква бъдеща благословия очаква всички, които проявяват вяра в откупа?

20 Когато гневът на Йехова се излее върху тази зла система, ще бъдем много щастливи, че сме проявявали вяра в откупа и сме показвали, че го ценим. А в обещания нов свят ще бъдем вечно благодарни на Бога за тази чудесна уредба, която ни е избавила от неговия гняв! (Прочети Йоан 3:16; Откровение 7:9, 10, 13, 14.)

Как ще отговориш?

• Защо се нуждаем от откупа?

• На каква цена бил осигурен откупът?

• Каква е ползата от откупа?

• Как проявяваме вяра в изкупителната жертва на Исус?

[Въпроси]

[Снимка на страница 13]

Йехова все още дава възможност на хората да се помирят с него

[Снимка на страница 15]

Като размишляваме върху тези случаи, ще развиваме признателност за високата цена на откупа