Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Укрепвайте сбора

Укрепвайте сбора

 Укрепвайте сбора

„Утешавайте [се] един другиго и се укрепвайте един другиго.“ (1 СОЛ. 5:11)

1. Какви благословии изпитваме в християнския сбор, но какви проблеми може да съществуват въпреки това?

ДА БЪДЕШ част от християнския сбор е наистина голяма благословия. Ти имаш добри взаимоотношения с Йехова. Понеже търсиш ръководство от Словото му, си защитен от лошите последствия от нехристиянското поведение. Заобиколен си от истински приятели, които са загрижени за тебе. Да, благословиите са много. Повечето християни обаче се борят с различни проблеми. Например те може да се нуждаят от помощ, за да разберат по–дълбоките истини от Божието Слово. Други са болни или потиснати или понасят лошите последствия от неразумни решения. Освен това всички ние живеем в свят, отчужден от Бога.

2. Как трябва да постъпваме, когато събратята ни понасят трудности, и защо?

2 На никого от нас не му е приятно да вижда как някои събратя страдат или се борят с различни проблеми. Апостол Павел сравнил сбора с човешко тяло и казал, че „ако страда една част, всички други части страдат заедно с нея“. (1 Кор. 12:12, 26) В такива случаи трябва да подкрепяме своите братя и сестри.  В Библията са записани много разкази за хора от Божия народ, които са помагали на други служители на Йехова да се справят с трудностите си. Докато разглеждаме тези повествования, помисли как би могъл да помогнеш на другите по начините, които ще обсъдим. Как можеш да насърчаваш събратята си в духовно отношение и така да укрепваш сбора на Йехова?

Те „го взеха със себе си“

3, 4. Как Акила и Прискила помогнали на Аполос?

3 Когато се преместил в Ефес, Аполос вече бил пламенен проповедник. В повествованието в Деяния е записано: „Като беше изпълнен с пламенност, идваща от духа, говореше и поучаваше правилно за Исус, но беше запознат само с покръстването на Йоан.“ Фактът, че Аполос не знаел за покръстването „в името на Бащата, на Сина и на светия дух“, вероятно означавал, че той бил получил свидетелство преди Петдесетница през 33 г. от ученици на Йоан Кръстител или от последователи на Исус. Макар че бил пламенен, имало някои важни въпроси, които не разбирал. Как общуването с други християни му помогнало? (Деян. 1:4, 5; 18:25; Мат. 28:19)

4 Акила и Прискила, едно християнско семейство, чули Аполос смело да говори в синагогата, взели го със себе си и му разкрили повече неща за истината. (Прочети Деяния 18:24–26.) Това било любещо от тяхна страна. Разбира се, Акила и Прискила се обърнали към Аполос тактично и със загриженост, без да го критикуват. Той просто не бил запознат с историята на ранния християнски сбор. Несъмнено Аполос бил благодарен на новите си приятели, че споделили тези важни подробности с него. След като придобил това познание, той ‘помогнал много’ на учениците в Ахаия и дал силно свидетелство. (Деян. 18:27, 28)

5. Каква любеща помощ осигуряват хиляди вестители, и с какъв резултат?

5 Днес мнозина в християнския сбор са изключително благодарни на онези, които са им помогнали да разберат Библията. Така между изучаващите и техните учители са се развили дълготрайни приятелства. В повечето случаи, за да могат хората да разберат истината, трябва да водим с тях редовни библейски изучавания в продължение на месеци. Вестителите на Царството обаче с готовност правят подобни жертви, тъй като разбират, че това е въпрос на живот и смърт. (Йоан 17:3) И само колко радостно е да видим как хората приемат истината, живеят според нея и използват живота си, за да вършат волята на Йехова!

„Говореха добре за него“

6, 7. (а) Защо Павел избрал Тимотей за свой сътрудник? (б) До каква степен напреднал Тимотей?

6 Когато посетили Листра при второто си мисионерско пътуване, на апостолите  Павел и Сила им направил впечатление един млад мъж на име Тимотей, който бил около двайсетгодишен. ‘Братята в Листра и Икония говорели добре за него.’ Майката на Тимотей, Евникия, и баба му, Лоида, били отдадени християнки, за разлика от баща му, който се покланял на други богове. (2 Тим. 1:5) Вероятно Павел се запознал с това семейство още при първото си посещение там няколко години по–рано. Но този път апостолът видял, че Тимотей притежава забележителни качества. Затова с одобрението на местните старейшини Тимотей станал помощник на Павел в мисионерската му дейност. (Прочети Деяния 16:1–3.)

7 Тимотей можел да научи много от по–възрастния си сътрудник. Той направил точно това и след време Павел дори го изпращал да посещава сборовете и да бъде негов представител. През петнайсетте години, през които Тимотей се радвал да сътрудничи на Павел, неопитният и може би стеснителен млад мъж напреднал дотолкова, че станал чудесен надзорник. (Флп. 2:19–22; 1 Тим. 1:3)

8, 9. Как могат членовете на сбора да насърчават младежите? Дай пример.

8 Днес много младежи в сбора имат голям потенциал. Ако бъдат насърчавани и подкрепяни от зрели духовни християни, те могат да си поставят по–големи теократични цели и след време да получат повече отговорности сред народа на Йехова. Огледай се в своя сбор! Има ли младежи, които са готови да се предоставят на разположение, подобно на Тимотей? Благодарение на помощта и насърчението ти те може да станат пионери, служители в Бетел, мисионери или пътуващи надзорници. Как можеш да им помогнеш да постигнат подобни цели?

9 Мартин, който вече двайсет години работи в Бетел, си спомня с благодарност загрижеността, която проявил към него окръжният надзорник трийсет години по–рано, докато двамата проповядвали заедно. Надзорникът говорел с ентусиазъм за времето, когато бил млад и самият той бил бетелов служител. Той насърчил Мартин да се предостави на разположение на организацията на Йехова по същия начин. Мартин споделя, че този незабравим разговор оказал голямо влияние на решенията, които взел по–късно. Кой знае какво добро можеш да направиш и ти за младите си приятели, като ги насърчаваш да си поставят духовни цели!

„Говорете утешително на потиснатите души“

10. Как се чувствал Епафродит, и защо?

10 Епафродит предприел дълго и изтощително пътуване от Филипи до Рим, за  да посети Павел, който бил хвърлен в затвора заради вярата си. Епафродит бил изпратен от филипяните и не само предал техния дар на апостола, но и искал да остане с Павел, за да му помага с каквото може. Докато бил в Рим обаче, Епафродит се разболял „почти до смърт“. Тъй като смятал, че не изпълнил възложената му задача, той бил много потиснат. (Флп. 2:25–27)

11. (а) Защо не бива да се изненадваме, когато някой в сбора е потиснат? (б) Какво препоръчал Павел в случая на Епафродит?

11 В наши дни хората се чувстват потиснати поради различни трудности. Според сведения на Световната здравна организация всеки пети човек може да страда от депресия в определен момент от живота си. Свидетелите на Йехова не са застраховани от това. Проблеми, свързани с издържането на семейството, болести, обезсърчение от неуспехите, както и други фактори могат да накарат човек да се чувства потиснат. Какво можели да направят филипяните, за да помогнат на Епафродит? Павел писал: „Посрещнете [го] с пълна радост, както подобава сред учениците на Господаря. Ценете такива хора, защото заради делото на Господаря той беше съвсем близо до смъртта, като изложи живота си на опасност, за да запълни вашето отсъствие и да ми служи вместо вас.“ (Флп. 2:29, 30)

12. Къде могат да намерят утеха обезсърчените?

12 Ние също трябва да насърчаваме потиснатите или обезсърчени събратя. Несъмнено винаги има нещо положително, което можем да кажем за службата им за Йехова. Възможно е да са направили големи промени в живота си, за да станат християни или да участват в целодневната служба. Ние ценим усилията им и е добре да ги уверим, че Йехова също ги цени. Дори ако поради напреднала възраст или болест някои верни Свидетели не са в състояние да участват в службата както преди, те несъмнено заслужават цялото ни уважение за годините, които са посветили на Йехова. Каквато и да е причината за обезсърчението на нашите събратя, Йехова съветва служителите си: „Говорете утешително на потиснатите души, подкрепяйте слабите, проявявайте дълготърпение към всички.“ (1 Сол. 5:14)

„Милостиво да му простите и да го утешите“

13, 14. (а) Какви сериозни мерки предприел сборът в Коринт, и защо? (б) Какъв бил резултатът от изключването на този човек от сбора?

13 През първи век в сбора в Коринт възникнала сложна ситуация, защото един мъж вършел блудство, без да се разкайва. Поведението му застрашавало чистотата на сбора и било възмутително дори за невярващите. Затова Павел основателно наредил този мъж да бъде отстранен от сбора. (1 Кор. 5:1, 7, 11–13)

14 Поправянето довело до добър резултат. Сборът бил предпазен от покваряващо влияние, а грешникът се осъзнал и искрено се разкаял. Тъй като делата на този мъж показвали разкаянието му, Павел посочил във второто си писмо до сбора, че той трябва да бъде възстановен. Но това не било всичко. Павел посъветвал също братята в сбора ‘милостиво да простят на разкайващия се грешник и да го утешат, за да не би неговата извънредно голяма тъга да го съкруши’. (Прочети 2 Коринтяни 2:5–8.)

15. Как трябва да гледаме на разкайващия се грешник, който е възстановен в сбора?

15 Какво научаваме от този разказ? Тъжно е, когато някой трябва да бъде изключен. Такъв човек може да е нанесъл укор на Божието име и да е злепоставил сбора. Той дори може да е съгрешил против нас. Но когато старейшините, назначени да разгледат случая, решат в  съгласие с библейските напътствия, че разкайващият се грешник може да бъде възстановен, става ясно, че Йехова му е простил. (Мат. 18:17–20) Нима не трябва и ние да направим същото? Ако сме груби и отказваме да простим, всъщност се противопоставяме на Йехова. За да допринасяме за мира и единството в сбора и да имаме одобрението на Бога, трябва да уверим разкаялия се грешник в любовта си към него. (Мат. 6:14, 15; Лука 15:7)

Той „ми е полезен за службата“

16. Защо Павел бил разочарован от Марко?

16 Друг библейски разказ показва, че не бива да таим неприязън спрямо онези, които са ни разочаровали. Например апостол Павел бил много разочарован от Йоан Марко. Когато Павел и Варнава предприели първото си мисионерско пътуване, Марко тръгнал с тях, за да им помага. Но в определен етап от пътуването им поради неизвестни причини Йоан Марко оставил спътниците си и се върнал вкъщи. Павел бил толкова разочарован от решението му, че когато двамата с Варнава планирали второто си пътуване, се скарали за това дали Марко да ги придружава отново. Предвид случилото се при първото пътуване Павел не искал Марко да бъде заедно с тях. (Прочети Деяния 13:1–5, 13; 15:37, 38.)

17, 18. Откъде знаем, че враждата между Павел и Марко била разрешена, и какво научаваме от случилото се?

17 Явно Марко не позволил да се обезсърчи прекалено поради неодобрението на Павел, тъй като продължил мисионерската си дейност в друг район заедно с Варнава. (Деян. 15:39) Той показал, че е верен и достоен за доверие служител, което разбираме от думите на Павел, записани няколко години по–късно. Павел, който тогава бил затворник в Рим, изпратил писмо до Тимотей, за да го повика при себе си. В същото писмо Павел казал: „Вземи Марко и го доведи със себе си, защото ми е полезен за службата.“ (2 Тим. 4:11) Наистина, Марко си възвърнал уважението на Павел.

18 От този случай също извличаме поука. Марко станал добър мисионер. Неодобрението на Павел не се превърнало в препятствие за него. Двамата били духовни мъже и не таели неприязън помежду си. Точно обратното, по–късно Павел признал, че Марко е ценен помощник. Когато християните преодоляват трудностите помежду си и разрешават проблемите, правилният начин на постъпване е да продължават напред и да помагат на другите да напредват духовно. Положителната нагласа укрепва сбора.

Да се укрепваме взаимно

19. Каква помощ могат да си оказват всички в сбора?

19 В тези „особено тежки времена“ ти се нуждаеш от помощта на своите братя и сестри в сбора, както и те от твоята. (2 Тим. 3:1) Възможно е някои християни да не знаят как да се справят с дадена ситуация, но Йехова знае и може да използва различни членове на сбора, включително и тебе, за да им помогне да постъпят правилно. (Иса. 30:20, 21; 32:1, 2) Затова приеми присърце подканата на Павел: „Утешавайте [се] един другиго и се укрепвайте един другиго, точно както и правите.“ (1 Сол. 5:11)

Как ще отговориш?

• Защо трябва да укрепваме другите в сбора?

• Какви трудности могат да преодолеят другите с твоя помощ?

• Защо се нуждаем от помощта на останалите в сбора?

[Въпроси]

[Снимка на страница 11]

Когато наш събрат се бори с различни проблеми, ние можем да му помогнем

[Снимка на страница 12]

Днес много младежи в сбора имат голям потенциал