Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Харан — оживен град в древността

Харан — оживен град в древността

 Харан — оживен град в древността

ЗА ОНЕЗИ, които са по–запознати с Писанието, самото споменаване на името Харан напомня за верния патриарх Авраам. По пътя си от Ур към ханаанската земя Авраам заедно със съпругата си Сара, баща си Тара и племенника си Лот спрял в Харан. Там той придобил много материални притежания. След смъртта на баща си Авраам продължил своето пътуване към земята, която истинският Бог му бил обещал. (Бит. 11:31, 32; 12:4, 5; Деян. 7:2–4) По–късно патриархът изпратил най–възрастния си служител до Харан или до друг град в областта, за да намери жена за Исаак. Яков, внукът на Авраам, също живял там за известно време. (Бит. 24:1–4, 10; 27:42–45; 28:1, 2, 10)

Когато заплашвал юдейския цар Езекия, асирийският цар Сенахирим изброил Харан сред „народите“, покорени от царете на Асирия. В този случай името „Харан“ се отнасяло не само за града, но и за цялата област около него. (4 Царе 19:11, 12) Пророчеството на Езекиил говори за Харан като за един от основните търговски партньори на Тир, което потвърждава, че Харан бил важен търговски център. (Езек. 27:1, 2, 23)

Днес Харан е малко градче, намиращо се близо до Шанлъ Урфа в източна Турция. В миналото обаче Харан бил оживен град. Той е едно от малкото селища, които са запазили библейското си име. Асирийците наричали този град „Харану“, което може да означава „път“ или „път на кервани“, от което разбираме, че Харан бил разположен край важни търговски пътища, свързващи големи градове. Според надписите открити при разкопки в Харан, майката на вавилонския цар Набонид била върховна жрица в храма на Син, богът на луната, почитан в Харан. Твърди се, че Набонид възстановил този храм. През годините след това Харан бил свидетел на възхода и падението на различни империи.

Днес Харан се различава значително от онова, което бил в миналото. Древният Харан бил добре развит и важен град, особено през определени периоди от историята. В съвременния Харан обаче има само няколко къщи с конусовидни покриви. Около него се намират развалините на древни цивилизации. В новия свят на Бога ще бъдат възкресени много от онези, които живели в Харан, като например Авраам, Сара и Лот. Те вероятно ще ни разкажат повече за Харан, който бил оживен град в древността.

[Снимка на страница 20]

Развалините на Харан

[Снимка на страница 20]

Къщи с конусовидни покриви

[Снимка на страница 20]

Панорамен изглед на днешен Харан