Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Обучавай своите способности за разбиране

Обучавай своите способности за разбиране

 Обучавай своите способности за разбиране

КАКВО удоволствие е да наблюдаваш умел гимнастик, който изпълнява сложни движения с бързина и грациозност! Библията насърчава християните да обучават мисловните си способности подобно на гимнастик, който тренира тялото си.

В писмото си до евреите апостол Павел писал: „Твърдата храна е за зрелите хора, за онези, които чрез използване са обучили [подобно на гимнастик] своите способности за разбиране [буквално: „сетивни органи“], така че да различават кое е правилно и кое е погрешно.“ (Евр. 5:14) Защо Павел подканил християните от еврейски произход да обучават мисловните си способности, както умел гимнастик тренира мускулите си? Как и ние можем да обучаваме способностите си за разбиране?

„Трябваше вече да бъдете учители“

Когато обяснявал позицията на Исус, който бил „първосвещеник подобно на Мелхиседек“, Павел писал: „За него [Исус] имаме да кажем още много неща, които обаче са трудни за обясняване, понеже сте станали мързеливи в слушането. Защото като се има предвид времето, трябваше вече да бъдете учители, но вие отново имате нужда някой да ви учи отначало на основните неща от свещените думи на Бога и ви е необходимо мляко, а не твърда храна.“ (Евр. 5:10–12)

Явно през първи век някои християни от юдейски произход не полагали усилия да разбират библейските истини и не напредвали духовно. Например на тях им било трудно да приемат по–новото разбиране във връзка със Закона и обрязването. (Деян. 15:1, 2, 27–29; Гал. 2:11–14; 6:12, 13) За други не било лесно да се откажат от обичаите, свързани с честването на седмичната събота и на ежегодния Ден на изкуплението. (Кол. 2:16, 17; Евр. 9:1–14) Затова Павел ги насърчил да обучават способностите си за разбиране, за да различават правилното от погрешното и ‘да напредват към зрялост’. (Евр. 6:1, 2) Неговият съвет трябва да е подтикнал някои от тях да размишляват върху начина, по който използвали мисловните си способности, и вероятно им помогнал да напреднат духовно. Какво обаче да кажем за нас?

Обучавай способностите си за разбиране

Как можем да обучаваме мисловните си способности, така че да станем зрели християни? „Чрез използване“ — казал Павел. Подобно на гимнастиците, които чрез упражнения тренират мускулите и телата си, за да изпълняват красиви и сложни движения, и ние трябва да обучаваме мисловните си способности, за да различаваме правилното от погрешното.

Джийн Коен, директор на Центъра за проучвания на старостта, здравето и хуманността към университета „Джордж Вашингтон“, казва: „Когато поставяме нови задачи на мозъка си, мозъчните клетки създават нови дендрити, което увеличава броя на синапсите, или връзките“.

Следователно ще бъде мъдро от наша страна да обучаваме мисловните си способности и да увеличаваме познанието си върху Божието Слово. Така ще бъдем по–добре подготвени да вършим ‘съвършената воля на Бога’. (Рим. 12:1, 2)

 Развивай желание за „твърдата храна“

Ако искаме да „напредваме към зрялост“, трябва да се запитаме: „Дали познанието ми за библейската истина се е задълбочило? Дали другите смятат, че съм духовно зрял човек?“ Например една майка се радва да храни новороденото си с мляко и бебешка храна. Но представи си колко ще е разтревожена тя, ако годините минават, а детето не иска да яде твърда храна. Ние също се радваме да видим как човекът, с когото изучаваме Библията, напредва до такава степен, че се отдава на Бога и се покръства. Но нима няма да се обезсърчим, ако след това той престане да напредва духовно? (1 Кор. 3:1–4) Учителят се надява, че след време новият ученик също ще стане учител.

За да използваме способностите си за разбиране, е необходимо да размишляваме, което от своя страна изисква усилия. (Пс. 1:1–3) Не бива да позволяваме на отвличащи вниманието неща, като гледането на телевизия и заниманията с някакво хоби, които не изискват голяма концентрация, да ни попречат да размишляваме върху важни въпроси. За да подобряваме мисловните си способности, е нужно да развиваме и да задоволяваме желанието си да изучаваме Библията и изданията от „верния и разумен роб“. (Мат. 24:45–47) В допълнение на редовното четене на Библията е важно също да отделяме време за семейно поклонение и за задълбочено изследване на библейски въпроси.

Херонимо, който е пътуващ надзорник в Мексико, споделя, че изучава всеки брой на „Стражева кула“ веднага след като го получи. Той отделя време да изучава и със съпругата си. Херонимо казва: „Двамата имаме навика всеки ден да четем заедно Библията и използваме помагала като брошурата „Добрата земя“.“ Друг християнин на име Роналд казва, че винаги е в крак с четенето на Библията в сбора. Той си е поставил за цел и да изследва по–задълбочено някои конкретни библейски теми. Роналд обяснява: „Това ме кара да очаквам с нетърпение следващото си изучаване.“

А какво да кажем за нас? Отделяме ли достатъчно време да изучаваме Библията и да размишляваме върху нея? Дали обучаваме мисловните си способности и трупаме опит, като вземаме решения, основани на библейските принципи? (Пр. 2:1–7) Нека се стремим към духовна зрялост и бъдем благословени с познанието и мъдростта, които притежават християните, обучили способностите си за разбиране да различават правилното от погрешното.

[Снимка на страница 23]

Ние обучаваме мисловните си способности „чрез използване“