Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Мъже, подчинявате ли се на главенството на Христос?

Мъже, подчинявате ли се на главенството на Христос?

 Мъже, подчинявате ли се на главенството на Христос?

„Глава на всеки мъж е Христос.“ (1 КОР. 11:3)

1. Какво показва, че Йехова е Бог на реда?

В ОТКРОВЕНИЕ 4:11 се казва: „Достоен си, Йехова, Боже наш, да приемеш славата, почитта и силата, защото ти създаде всичко и поради твоята воля всичко съществува и беше създадено.“ Тъй като е създал всичко, Йехова Бог е Върховният владетел на вселената и има власт над цялото си творение. Това, че Йехова „не е Бог на безредието, а на мира“, се вижда от начина, по който са организирани ангелите му. (1 Кор. 14:33; Иса. 6:1–3; Евр. 12:22, 23)

2, 3. (а) Кое било първото творение на Йехова? (б) Каква е позицията на първородния Син спрямо неговия Баща?

2 Преди да създаде каквото и да било, Бог бил сам в продължение на безброй години. Първото му творение било духовно създание, наречено „Словото“, тъй като било Говорител на Йехова. Посредством него възникнало всичко останало. След време той дошъл на земята като съвършен човек и станал известен като Исус Христос. (Прочети Йоан 1:1–3, 14.)

3 Какво разкрива Писанието относно позицията на Бога спрямо неговия първороден Син? Под вдъхновение апостол Павел писал: „Искам да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, глава на жената е мъжът, а глава на Христос е Бог.“ (1 Кор. 11:3) Христос се намира под главенството на своя Баща. Уредбата за главенството и подчинението спрямо нея са важни за поддържането на мира и реда сред разумните създания. Дори от онзи, ‘чрез когото било създадено всичко’, се изисква да се подчинява на Божието главенство. (Кол. 1:16)

4, 5. Как Исус гледал на позицията си спрямо Йехова?

4 Как Исус гледал на подчинението спрямо главенството на Йехова и на задачата си да дойде на земята? В Писанието се казва: „Христос Исус, който макар че съществуваше в Божия образ, не помисли да заграбва нещо, а именно, да бъде равен на Бога. Напротив, той се отказа от всичко, прие образа на роб и стана подобен на хората. Освен това, като се оказа в човешки образ, се смири и беше послушен чак до смърт, и то смърт на мъченически стълб.“ (Флп. 2:5–8)

5 Исус винаги смирено се подчинявал на волята на Баща си. Той признал: „Не мога да направя нищо от себе си ... присъдата, която издавам, е праведна, защото не искам своята воля, а волята на онзи, който ме е изпратил.“ (Йоан 5:30) Исус заявил: „Винаги върша онова, което е угодно [на Баща ми].“ (Йоан 8:29) Към края на своя живот като човек той казал в молитва към Баща си: „Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми възложи.“ (Йоан 17:4) Очевидно за Исус не било трудно да признае и да приеме Божието главенство.

Синът извлича полза от подчинението спрямо Бащата

6. Какви чудесни качества проявявал Исус?

6 Когато бил на земята, Исус показал, че притежава много чудесни качества. Сред тези качества била голямата любов, която проявявал към Баща си. Исус казал: „Обичам Бащата.“ (Йоан 14:31) Той изпитвал голяма любов и към хората. (Прочети Матей 22:35–40.) Исус бил  милостив и загрижен за другите, а не груб и надменен. Той отправил следната покана: „Елате при мене всички вие, отрудени и обременени, и аз ще ви освежа. Сложете върху себе си моя ярем и се учете от мене, защото аз съм с мек нрав и смирено сърце, и ще намерите освежение за душите си. Защото яремът ми е удобен за носене и товарът ми е лек.“ (Мат. 11:28–30) Смирените хора на различни възрасти, особено онези, които били угнетявани и потискани, намирали истинска утеха в прекрасната личност на Исус и в укрепващото послание, което известявал.

7, 8. Какви ограничения налагал Законът на жената с кръвотечението, но как се отнесъл Исус към нея?

7 Да разгледаме отношението на Исус към жените. Цялата история е изпълнена с примери на мъже, които са се отнасяли много зле към жените. Това било вярно и за религиозните водачи в древния Израил. Исус обаче проявявал уважение към жените, което личи от начина, по който се отнесъл към една жена, страдаща дванайсет години от кръвотечение. Тя ‘доста била препатила’ заради различни лекари и била похарчила всичките си пари, за да намери лечение. Въпреки усилията, които положила, ѝ станало „по–зле“. Според Закона тя била нечиста. Всеки, който я докоснел, също щял да стане нечист. (Лев. 15:19, 25)

8 Когато чула, че Исус лекува болните, жената се промъкнала в множеството около него, като си казвала: „Само да докосна горната му дреха и ще оздравея.“ Тя докоснала Исус и веднага оздравяла. Той знаел, че жената не бивало да докосва дрехата му, но въпреки това не ѝ се скарал. Точно обратното, Исус бил милостив към нея. Той разбирал как се чувствала жената след всички тези мъчителни години и знаел, че тя отчаяно се нуждаела от помощ. Исус състрадателно ѝ казал: „Дъще, твоята вяра те излекува. Отиди си с мир и бъди здрава.“ (Мар. 5:25–34)

9. Как реагирал Исус, когато учениците му се опитали да попречат на децата да отидат при него?

9 Дори децата се чувствали добре в присъствието на Исус. Веднъж, когато хората довели някои деца при него, учениците му им се скарали, тъй като предположили, че Учителят не иска да бъде обезпокояван от деца. Но Исус не смятал така. В Писанието се казва: „Като видя това, Исус се възмути и каза [на учениците]: ‘Оставете децата да дойдат при мене, не ги спирайте, защото Божието царство принадлежи на такива като тях.’“ Освен това ‘той ги взел в прегръдките си и ги благославял, полагайки ръце върху тях’. Исус не само позволил на децата да дойдат при него, но и сърдечно ги приел. (Мар. 10:13–16)

10. Как Исус развил качествата, които проявявал?

10 Как Исус развил качествата, които проявявал, докато бил на земята? В предчовешкото си съществуване той наблюдавал небесния си Баща хилядолетия наред и се научил да постъпва като него. (Прочети Притчи 8:22, 23, 30.) В небето Исус можел да наблюдава любещия начин, по който Йехова упражнява главенството си над цялото творение, и се научил да постъпва като него. Дали Исус щял да постигне това, ако не бил послушен на Баща си? Той изпитвал наслада да се подчинява на своя Баща, а Йехова се радвал да има такъв Син. Когато бил на земята, Исус по съвършен начин отразявал прекрасните качества на небесния си Баща. Само каква привилегия е за нас да сме под главенството на Христос — назначеният от Бога Владетел на небесното Царство!

Подражавай на Христовите качества

11. (а) На кого трябва да се стремим да подражаваме? (б) Защо особено мъжете в сбора трябва да полагат усилия да подражават на Исус?

11 Всички в християнския сбор, особено мъжете, трябва постоянно да се стремят  да подражават на Христовите качества. Както вече беше споменато, в Библията се казва: „Глава на всеки мъж е Христос.“ Подобно на Христос, който подражавал на своя Глава, истинският Бог, мъжете в сбора трябва да подражават на своя глава — Христос. Когато станал християнин, апостол Павел направил точно това. Той подканил събратята си: „Подражавайте на мене, както и аз подражавам на Христос.“ (1 Кор. 11:1) А апостол Петър казал: „За това бяхте призовани, защото Христос понесе страдания заради вас, като ви остави пример — да следвате неговите стъпки.“ (1 Пет. 2:21) Подканата да му подражаваме е особено важна за мъжете поради още една причина. Именно те биват назначавани като старейшини и помощник–служители. Подобно на Исус, който се радвал да подражава на Йехова, християнските мъже трябва да се радват да подражават на Христос и на неговите качества.

12, 13. Как старейшините трябва да се отнасят към всички в сбора?

12 Старейшините в християнския сбор са длъжни да се научат да бъдат като Христос. Петър отправил следната подкана към старейшините: „Пасете Божието стадо, което ви е поверено, не по принуда, а охотно, нито от любов към нечестна печалба, а с желание, не и като че господарувате над онези, които са Божие наследство, а като бъдете пример за стадото.“ (1 Пет. 5:1–3) Християнските старейшини не бива да бъдат деспотични, своеволни или груби. По–скоро те се стремят да подражават на Христовия пример, като са любещи, внимателни, смирени и  милостиви в отношенията си с онези, които са поверени на техните грижи.

13 Братята, които ръководят сбора, трябва да помнят, че са несъвършени и поради това имат своите ограничения. (Рим. 3:23) Ето защо е нужно да полагат усилия да учат за Исус и да подражават на любовта му. Необходимо е да размишляват върху начина, по който Бог и Христос се отнасят към хората, и след това да постъпват като тях. Петър ни съветва: „Всички вие се препашете със смирение в отношенията помежду си, защото Бог се противопоставя на високомерните, но дава незаслужена милост на смирените.“ (1 Пет. 5:5)

14. До каква степен старейшините трябва да оказват почит на другите?

14 Назначените мъже в сбора трябва да се отнасят добре към Божието стадо. В Римляни 12:10 се казва: „С братска любов проявявайте нежна привързаност един към друг. Бъдете първи в оказването на почит помежду си.“ Старейшините и помощник–служителите оказват почит на другите. Те, подобно на останалите християни, не бива ‘да правят нищо, подтиквани от свадливост или от суетност, но смирено трябва да смятат, че другите ги превъзхождат’. (Флп. 2:3) Онези, които са начело, трябва да смятат, че другите ги превъзхождат. По този начин ще следват съвета на Павел: „Ние, които сме силни, сме длъжни да носим слабостите на онези, които не са силни, а не да угаждаме на себе си. Нека всеки от нас угажда на ближния си в онова, което е добро за неговото укрепване. Защото и Христос не угаждаше на себе си.“ (Рим. 15:1–3)

‘Отдавайте почит на жените си’

15. Как съпругът е длъжен да се отнася към съпругата си?

15 Да разгледаме съвета на Петър към женените мъже. Той писал: „Вие, мъже, живейте с жените си според познанието, като им отдавате почит като на по–слаб съд.“ (1 Пет. 3:7) Да отдаваш почит на някого означава да го цениш високо, да вземаш предвид мнението, потребностите и желанията му и да си готов да отстъпваш, освен ако няма някаква основателна причина да не го направиш. Съпругът е длъжен да се отнася по такъв начин към съпругата си.

16. Какво предупреждение отправя Библията към женените мъже?

16 След като посъветвал мъжете да почитат жените си, Петър добавил следното предупреждение: „Та да не бъдат възпрепятствани молитвите ви.“ (1 Пет. 3:7) От това става ясно колко сериозно гледа Йехова на начина, по който един съпруг се отнася към съпругата си. Ако не я почита, молитвите му ще бъдат възпрепятствани. Всъщност повечето жени с готовност сътрудничат на съпрузите си, когато те им оказват почит.

17. Колко силна трябва да е любовта на съпруга към съпругата му?

17 Що се отнася до любовта, която мъжете трябва да проявяват към жените си, Библията казва: „Мъжете са длъжни да обичат жените си както собствените си тела. ... Защото никой не мрази своето тяло, но напротив, храни го и се грижи за него, както и Христос за сбора ... Нека всеки един от вас обича жена си както себе си.“ (Еф. 5:28, 29, 33) Колко силна трябва да е любовта на съпруга към съпругата му? Павел писал: „Мъже, обичайте своите жени, както и Христос обичаше сбора и предаде себе си за него.“ (Еф. 5:25) Да, мъжът трябва да бъде готов да жертва дори живота си за своята жена, както  Христос се пожертвал за другите. Когато християнският съпруг се отнася към съпругата си с нежност, загриженост и себеотрицание, за нея ще е по–лесно да се подчинява на главенството му.

18. С каква помощ разполагат мъжете, за да изпълняват отговорностите си в брака?

18 Дали за съпрузите е прекалено трудно да оказват почит на съпругите си? Не, Йехова никога няма да изисква от тях нещо, което надхвърля възможностите им. Освен това служителите на Йехова могат да разчитат на най–могъщата сила във вселената — Божият свети дух. Исус казал: „Щом вие, макар и зли, знаете как да давате добри дарове на децата си, то колко повече Бащата, който е на небето, ще даде свети дух на онези, които му поискат!“ (Лука 11:13) Мъжете могат да се молят на Йехова да им помага чрез светия дух в отношенията им с другите, включително и със съпругите им. (Прочети Деяния 5:32.)

19. Какво ще обсъдим в следващата статия?

19 Ясно е, че мъжете носят голяма отговорност да се учат на подчинение спрямо Христос и да подражават на начина, по който той упражнява главенството си. Но какво да кажем за жените и най–вече за съпругите? В следващата статия ще обсъдим как те трябва да гледат на ролята си в уредбата на Йехова.

Спомняш ли си?

• На кои качества на Исус трябва да подражаваме?

• Как старейшините са длъжни да се отнасят към Божието стадо?

• Как мъжете трябва да се отнасят към съпругите си?

[Въпроси]

[Снимки на страница 10]

Подражавай на Исус, като оказваш почит на другите