Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Спомняш ли си?

Спомняш ли си?

 Спомняш ли си?

Дали четенето на последните броеве на „Стражева кула“ ти достави удоволствие? Тогава провери дали ще можеш да отговориш на следните въпроси:

• Защо Месията трябвало да умре?

Със своята смърт Исус доказал, че един съвършен човек може да запази предаността си към Бога дори когато е подложен на най–сурови изпитания. Освен това той платил откупа за греха, наследен от потомците на Адам, и открил възможността за вечен живот. (15/12, стр. 22, 23)

• Какво може да помогне на човек да постави алкохола на правилното му място?

От помощ могат да бъдат молитвата и изучаването на Библията. Много е важно човек да развива самоконтрол, да се придържа към решението си и да си избере добри приятели. Ако реши да пие алкохол, той трябва да си постави ясна граница и да се научи да казва „не“. (1/1, стр. 7–9)

• Как да направиш общуването с децата си смислено?

Необходимо е нещо повече от това само да говориш с тях. Трябва да им задаваш въпроси и търпеливо да изслушваш отговорите им. Много семейства са открили, че времето за хранене е добра възможност за смислено общуване. (15/1, стр. 18, 19)

• В какъв смисъл Бог може да съжалява за нещо, след като е съвършен?

Понякога Бог може да промени отношението си към хората. Например израилтяните многократно изоставяли Йехова и следвали други богове. Тогава Йехова оттеглял защитата си. Когато израилтяните съжалявали за погрешните си дела и викали към него за помощ, той променял чувствата си спрямо тях, или ‘изпитвал съжаление’. (Съд. 2:18) (1/2, стр. 21)

• В кои случаи човек може да бъде покръстен отново?

Човек може да бъде покръстен отново, ако когато се е покръствал, тайно е вършел нещо, което би довело до изключването му, в случай че вече беше покръстен. (15/2, стр. 22)

• В кои три случая хората погрешно оправдават кражбата?

Някои смятат, че не е погрешно да крадат, защото са бедни. Други се оправдават, като казват „Всички го правят“. А трети, които са намерили нещо ценно и са го задържали за себе си, разсъждават „Щом съм го намерил, мое е“. Библията не одобрява подобни оправдания. (1/3, стр. 12–14)

• Какво представлява засяването на доброто семе в Исусовата притча за житото и плевелите?

Исус, „Човешкият син“, подготвил нивата за сеитба по време на своята земна служба. След това от Петдесетница през 33 г. доброто семе било засявано, когато християните били помазвани като синове на Бога, или ‘синове на Царството’. (15/3, стр. 20)

• Как символичното жито от Исусовата притча бива събирано в житницата на Йехова? (Мат. 13:30)

Това продължава през определен период по време на завършека на тази система. Помазаните синове на Царството, символичното жито, биват събирани в житницата на Йехова, като биват събирани във възстановения християнски сбор или като получават небесната си награда. (15/3, стр. 22)

• Кой определил кои са каноничните книги, които съставят Християнските гръцки писания?

Това не е някой църковен събор или религиозен водач. Истинските християни, ръководени от Божия свети дух, разпознали кои писания наистина били вдъхновени от Бога. Това е в съгласие с факта, че един от чудодейните дарове на духа, даден през първите десетилетия на християнския сбор, било ‘разбирането на вдъхновените изказвания’. (1 Кор. 12:4, 10) (1/4, стр. 28)