Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Отвръщай очите си от безполезни неща!

Отвръщай очите си от безполезни неща!

 Отвръщай очите си от безполезни неща!

„Отвърни очите ми от безполезни неща, запази живота ми в пътя си!“ (ПС. 119:37)

1. Колко ценен дар е зрението?

КОЛКО ценно е зрението ни! Благодарение на него възприемаме всичко около себе си триизмерно и цветно. То ни помага да виждаме скъпи приятели или ни предупреждава за нежелани опасности. Чрез него оценяваме красивите неща, забелязваме чудесата на творението и получаваме доказателства за съществуването на Бога и за неговата слава. (Пс. 8:3, 4; 19:1, 2; 104:24; Рим. 1:20) И тъй като е важно средство за предаване на информация до ума, зрението има основна роля в придобиването на познание за Йехова и в укрепването на вярата в него. (Ис. Н. 1:8; Пс. 1:2, 3)

2. Защо трябва да внимаваме какво гледаме, и какво можем да научим от една от молитвите на псалмиста?

2 Това, което гледаме, може обаче и да ни навреди. Връзката между зрението и ума ни е толкова силна, че онова, което виждаме с очите си, може да събуди или да засили определени стремежи и желания в сърцето ни. И тъй като живеем в покварен и изпълнен с егоизъм свят, който е управляван от Сатана Дявола, ние сме обсипвани с информация и изображения, които лесно могат да ни заблудят, дори ако им хвърлим само бегъл поглед. (1 Йоан 5:19) Затова не е чудно, че псалмистът умолявал Бога: „Отвърни очите ми от безполезни неща, запази живота ми в пътя си!“ (Пс. 119:37)

Как очите ни могат да ни заблудят

3–5. Кои библейски разкази показват колко е опасно да позволим на очите си да ни съблазнят?

3 Да разгледаме какво се случило с първата жена, Ева. Сатана споменал, че очите ѝ ‘щели да се отворят’, ако тя яде от плода на „дървото на познанието за доброто и злото“. Вероятно Ева била заинтригувана от мисълта очите ѝ да „се отворят“. Желанието ѝ да яде от забранения плод се засилило още повече, когато видяла, „че дървото е добро за храна, примамливо за очите и приятно за погледа“. Именно желанието, с което Ева гледала дървото, я накарало да наруши Божията заповед. Нейният съпруг Адам също нарушил заповедта, което довело до катастрофални последствия за цялото човечество. (Бит. 2:17; 3:2–6; Рим. 5:12; Як. 1:14, 15)

4 В дните на Ной някои ангели също се повлияли от онова, което видели. В Битие 6:2 се казва следното за тях: „Синовете на истинския Бог забелязаха, че човешките дъщери са красиви, и започнаха да си вземат от тях за жени всички онези, които си избираха.“ Като гледали похотливо човешките дъщери, тези бунтовни ангели събудили в себе си неестествено желание за сексуални отношения с тях, вследствие на което им се родили деца, които станали насилници. Заради злите дела на хората по онова време било унищожено цялото човечество, с изключение на Ной и семейството му. (Бит. 6:4–7, 11, 12)

5 Векове по–късно, след като ‘видял’ някои от нещата, взети от завладения град Йерихон, израилтянинът Ахан се изкушил да ги открадне. Бог бил заповядал всичко в града да бъде унищожено, с изключение на определени предмети, които  щели да отидат в съкровищницата на Йехова. Израилтяните били предупредени ‘да се пазят от всичко, което е обречено на унищожение, да не би да пожелаят’ и да вземат нещо от града. Когато Ахан нарушил тази заповед, те претърпели поражение при град Гай и някои от тях умрели. Ахан не признавал кражбата си, докато не бил разобличен. Той казал, че ‘когато видял’ нещата, ‘ги пожелал и ги взел’. Желанието на очите му довело до неговото унищожение и до унищожението на ‘всичко, което му принадлежало’. (Ис. Н. 6:18, 19; 7:1–26) Ахан пожелал в сърцето си нещо, което му било забранено.

Нуждаем се от самодисциплина

6, 7. Какви „замисли“ използва често Сатана, за да ни впримчи, и как рекламните специалисти се възползват от тях?

6 Хората днес са изкушавани по същия начин, по който били изкушени Ева, непокорните ангели и Ахан. От всички „замисли“, които Сатана използва, за да ни заблуждава, събуждането на „желанията на очите“ има най–голяма сила. (2 Кор. 2:11; 1 Йоан 2:16) Съвременните рекламни специалисти знаят, че хората винаги са се влияели от това, което виждат. Един изтъкнат европейски експерт по маркетинг казва: „Зрението е сетивото, което най–често ни съблазнява. То взема връх над останалите сетива и има силата да ни накара да постъпим противно на всякаква логика.“

7 Не е изненадващо тогава, че рекламните специалисти ни обсипват с изображения, които са специално създадени, за да оказват силно въздействие и да събуждат желание за техните продукти или услуги. Един учен в САЩ, който изследвал влиянието на рекламите върху отделните хора, казва, че „целта им е не само да предават полезна информация, но преди всичко да предизвикват определени чувства и действия от страна на тези, които ги гледат“. Често използван метод са провокиращите неморални изображения, вследствие на което се е разпространила фразата „Сексът продава всичко“. Колко важно е тогава да внимаваме какво гледаме и на какви неща позволяваме да влизат в ума и сърцето ни!

8. Как Библията подчертава колко е важно да пазим очите си?

8 Истинските християни не са предпазени от желанията на очите и на плътта. Затова Божието Слово ни насърчава да проявяваме самодисциплина по отношение на нещата, които гледаме и искаме. (1 Кор. 9:25, 27; прочети 1 Йоан 2:15–17.) Праведният мъж Йов разбирал колко силна е връзката между очите и желанията. Той казал: „Сключих договор с очите си. Тогава как бих посмял да заглеждам девица?“ (Йов 31:1) Йов не само не искал да докосне жена по неморален начин, но дори не си позволявал да мисли за това. Исус подчертал, че трябва да пазим ума си чист от неморални мисли, като казал: „Всеки, който гледа една жена така, че да събуди в себе си страст към нея, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.“ (Мат. 5:28)

Безполезни неща, от които трябва да бягаме

9. (а) Защо трябва да сме особено внимателни, когато използваме Интернет? (б) До какво може да доведе дори беглият поглед към порнографски материали?

9 В днешния свят е все по–обичайно ‘да се гледа’ порнография, особено в Интернет. Няма нужда ние да търсим такива сайтове — те сами ни намират! В какъв смисъл? На екрана на компютъра неочаквано може да се появи някаква реклама с предизвикателна снимка. Или когато бъде отворено, едно наглед безобидно електронно съобщение може да се окаже порнографска снимка, която е направена така, че да не можеш лесно да я затвориш. Дори ако я погледнеш само набързо, преди да я изтриеш, снимката вече е оставила отпечатък в ума ти. И най–краткият сблъсък с порнографията може да има  тъжни последствия. Той може да доведе до гузна съвест и дори да накара човек да води борба, за да изтрие неморалните сцени от ума си. Още по–лошо, ако някой умишлено „гледа“ такива материали, това показва, че не е умъртвил непозволените желания на сърцето си. (Прочети Ефесяни 5:3, 4, 12; Кол. 3:5, 6)

10. Защо децата са особено уязвими за порнографията, и как може да им повлияе гледането на такива материали?

10 Децата могат да бъдат привлечени към порнографията, подтиквани от своето естествено любопитство. Това обаче може да окаже трайно въздействие на начина, по който те възприемат сексуалните въпроси. Според едно сведение последствията варират от изкривено чувство за сексуалните норми до „трудност в поддържането на здрави и любещи взаимоотношения, нереалистичен възглед за жените и пристрастяване към порнографията, което да пречи на училищните занимания, приятелствата и семейните отношения“. Още по–сериозни могат да бъдат последствията за бъдещите брачни отношения.

11. Обясни с пример колко е опасно гледането на порнография.

11 Един християнин пише: „От всички неща, към които бях пристрастен, преди да стана Свидетел, най–трудно ми беше да се откажа от порнографията. Тези образи все още изникват в ума ми в най–неочаквания момент. Събуждат се от някаква миризма, музика, нещо, което виждам, или дори от случайна мисъл. Водя ежедневна борба.“ Друг брат разказва, че като дете, когато родителите му не били вкъщи, разглеждал порнографските списания на баща си, който не бил Свидетел. Той пише: „Колко ужасно въздействаха тези снимки на младия ми ум! Дори днес, двайсет и пет години по–късно, някои от тези образи все още са запечатани в ума ми. Колкото и да се боря с тях, те са там. Този факт ме кара да се чувствам виновен, макар че се старая да не мисля за тях.“ Колко мъдро ще бъде да се предпазим от подобни мъчителни чувства, като не гледаме безполезни неща! Как е възможно това? Трябва да се стремим ‘да завладеем всяка мисъл, за да я направим послушна на Христос’. (2 Кор. 10:5)

12, 13. Какви безполезни неща не бива да гледат християните, и защо?

12 Друго „безполезно“ нещо, от което трябва да се пазим, са развлечения, които насърчават към материализъм и окултизъм или се отличават с насилие, кръвопролития и убийства. (Прочети Псалм 101:3.) Християнските родители са отговорни пред Йехова да внимават какво позволяват да се гледа в дома им. Разбира се, никой истински християнин няма умишлено да се занимава със спиритизъм. Въпреки това родителите трябва да знаят, че има филми, телевизионни сериали, видеоигри и дори комикси и детски книги, в които се описват или показват магически действия. (Пр. 22:5)

13 Независимо дали сме млади, или възрастни, не бива да намираме удоволствие във видеоигри и филми, които съдържат насилие и в които съвсем реално се показват кървави убийства. (Прочети Псалм 11:5.) Не бива да съсредоточаваме ума си върху действия, които Йехова не одобрява. Помни, че Сатана атакува мислите ни. (2 Кор. 11:3) Дори ако гледаме неща, които се смятат за приемливи, но отнемат прекалено много от времето ни, това пак може да пречи на семейното поклонение, ежедневното четене на Библията и подготовката за събранията. (Флп. 1:9, 10)

Да следваме примера на Исус

14, 15. Какво било забележително относно третия опит на Сатана да изкуши Исус, и как Исус устоял?

14 За съжаление в този покварен свят не можем съвсем да не виждаме безполезни неща. Дори Исус бил в подобна ситуация. При третия си опит да го отклони от вършенето на Божията воля ‘Дяволът го завел на една много висока планина и му  показал всички царства на света и тяхната слава’. (Мат. 4:8) Защо Сатана направил това? Несъмнено той искал да се възползва от силното влияние на очите. Ако видел величието на всички царства по света, Исус можел да се поддаде на желанието да стане световноизвестен. Но как реагирал той?

15 Исус не се съсредоточил върху това изкушаващо предложение. Той не позволил на такива погрешни желания да се загнездят в сърцето му. И не било нужно да размишлява върху предложението на Дявола, за да го отхвърли. Исус реагирал веднага, като заповядал: „Махни се, Сатана!“ (Мат. 4:10) Исус бил съсредоточен върху взаимоотношенията си с Йехова и отговорил в съгласие с целта, която имал в живота си — да изпълнява Божията воля. (Евр. 10:7) В резултат той успешно осуетил коварния план на Сатана.

16. Какво научаваме от примера на Исус, за да устояваме на изкушенията на Сатана?

16 Можем да научим много от примера на Исус. Първо, никой не е предпазен от методите на Сатана. (Мат. 24:24) Второ, онова, върху което съсредоточаваме погледа си, може да засили желанията на сърцето ни в положителна или в отрицателна насока. Трето, в опитите си да ни заблуди Сатана ще се възползва колкото се може повече от „желанията на очите“. (1 Пет. 5:8) И четвърто, ние също можем да се противопоставим на Сатана, като реагираме незабавно. (Як. 4:7; 1 Пет. 2:21)

Да пазим окото си „чисто“

17. Защо не е разумно да чакаме, докато се сблъскаме с нещо безполезно, за да решим какво да правим?

17 Когато се отдаваме на Йехова, ние тържествено му обещаваме да се отвръщаме от безполезните неща. Давайки обет да вършим Божията воля, ние се присъединяваме към думите на псалмиста: „Въздържам краката си от всеки лош път, за да спазвам твоето слово.“ (Пс. 119:101) Не е разумно да чакаме, докато се сблъскаме с нещо безполезно, за да решим какво да правим. Ние знаем какви неща осъжда Писанието и познаваме замислите на Сатана. Кога Исус бил изкушаван да превърне камъните в хлябове?  След като бил постил четирийсет дни и нощи и бил ‘огладнял’. (Мат. 4:1–4) Сатана знае кога сме слаби и е по–вероятно да се поддадем на изкушение. Следователно сега е времето да помислим внимателно по тези въпроси. Нека не отлагаме! Ако всеки ден помним обета, който сме дали на Йехова при отдаването си, ще бъдем твърдо решени да се отвръщаме от безполезните неща. (Пр. 1:5; 19:20)

18, 19. (а) Обясни разликата между ‘чистото’ и ‘злото’ око. (б) Защо е важно да мислим за онова, което е полезно, и какъв съвет се съдържа във Филипяни 4:8 по този въпрос?

18 Всеки ден виждаме все повече неща, които са привлекателни, но могат да отклонят вниманието ни. Следователно сега повече от когато и да било преди е важно да следваме съвета на Исус да пазим окото си „чисто“. (Мат. 6:22, 23) ‘Чистото’ око е напълно съсредоточено върху една цел — вършенето на Божията воля. За разлика от него ‘злото’ око е хитро и алчно и харесва безполезни неща.

19 Помни, че очите въздействат на ума, а умът въздейства на сърцето. Колко важно е тогава да мислим за онова, което е полезно! (Прочети Филипяни 4:8.) Нека продължаваме да повтаряме молитвата на псалмиста: „Отвърни очите ми от безполезни неща!“ Ако постъпваме в съгласие с тази молитва, можем да бъдем уверени, че Йехова ще „запази живота [ни] в пътя си“. (Пс. 119:37; Евр. 10:36)

Какво трябва да помним относно...

• връзката между очите, ума и сърцето?

• опасностите от гледането на порнография?

• съвета да пазим окото си „чисто“?

[Въпроси]

[Снимки на страница 23]

Какви безполезни неща не бива да гледат християните?