Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Младежи, укрепвайте желанието си да служите на Йехова

Младежи, укрепвайте желанието си да служите на Йехова

 Младежи, укрепвайте желанието си да служите на Йехова

„Помни своя Велик създател в дните на младостта си.“ (ЕКЛ. 12:1)

1. Каква покана била отправена към децата в Израил?

ПРЕДИ около 3500 години пророкът на Йехова Моисей заповядал на свещениците и старейшините в Израил: „Събери целия народ, мъжете, жените, децата ..., за да слушат и да се учат, защото трябва да се боят от Йехова, вашият Бог, и внимателно да спазват всичките думи на този закон.“ (Втор. 31:12) Обърни внимание кои трябвало да присъстват на събранията за поклонение — мъжете, жените и децата. Да, дори на децата и младежите било заповядано да слушат, да се учат и да следват ръководството на Йехова.

2. Как Йехова проявявал загрижеността си към младежите в християнския сбор през първи век?

2 През първи век Йехова продължил да проявява загрижеността си към младежите в своя народ. Например той вдъхновил апостол Павел да включи в писмата си до сборовете конкретни напътствия за тях. (Прочети Ефесяни 6:1; Колосяни 3:20.) Младите християни, които прилагали тези съвети, увеличавали признателността си към своя любещ небесен Баща и получавали благословии от него.

3. Как младежите днес показват, че искат да служат на Бога?

3 Дали младежите днес са поканени да се събират, за да се покланят на Йехова? Да! Затова хората от Божия народ се радват да виждат как толкова много млади служители на Бога по целия свят приемат присърце подканата на Павел: „Нека мислим един за друг, за да се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания, какъвто навик са придобили някои, но да се насърчаваме взаимно, и то още повече, като виждаме, че денят наближава.“ (Евр. 10:24, 25) Освен това много деца участват заедно със своите родители в проповядването на добрата новина за Божието Царство. (Мат. 24:14) И в израз на искрената си любов към Йехова хиляди младежи се покръстват всяка година и се радват на благословиите от това да бъдат ученици на Христос. (Мат. 16:24; Мар. 10:29, 30)

Приемете поканата днес

4. На каква възраст могат младите да приемат поканата на Бога да му служат?

4 В Еклисиаст 12:1 се казва: „Помни своя Велик създател в дните на младостта си.“ Колко големи трябва да бъдете, за да приемете сърдечната покана да се покланяте на Йехова и да му служите? В Писанието никъде не се говори за определена възраст. Затова не позволявайте да ви възпира мисълта, че сте прекалено малки, за да слушате Йехова и да му служите. Независимо на колко години сте, Йехова ви насърчава да приемете поканата му.

5. Как могат родителите да помогнат на децата си да напредват духовно?

5 Мнозина от вас получават помощ, за да напредват духовно, от единия или от двамата си родители. В това отношение сте като Тимотей в библейски времена. Още от най–ранно детство той бил учен на свещените писания от майка си Евникия и от баба си Лоида. (2 Тим. 3:14, 15) Вашите  родители вероятно ви обучават по подобен начин, като изучават Библията с вас, молят се заедно с вас, вземат ви на събранията на сбора и на конгресите на Божия народ и участват с вас в проповедната служба. Наистина, вашите родители са получили от самия Йехова изключително важната отговорност да ви учат на неговите пътища. Дали сте признателни за тяхната любов и загриженост към вас? (Пр. 23:22)

6. (а) Според Псалм 110:3 какво поклонение е угодно на Йехова? (б) Какво ще разгледаме сега?

6 Но все пак, когато пораснете, Йехова иска „да докажете на себе си в какво се състои добрата, угодна и съвършена воля на Бога“, подобно на Тимотей. (Рим. 12:2) Ако и вие постъпите така, ще участвате в дейностите на сбора не защото родителите ви го очакват от вас, а защото вие самите искате да вършите волята на Бога. Ако служите на Йехова с готовност, това ще го зарадва. (Пс. 110:3) Тогава как можете да покажете, че искате да укрепвате желанието си да слушате Йехова и да следвате неговото ръководство? Ще разгледаме три важни начина, по които можете да направите това. Те са свързани с изучаването, молитвата и поведението. Нека да ги обсъдим един по един.

Опознайте Йехова като Личност

7. Как Исус оставил пример по отношение на изследването на Писанието, и какво му помогнало да направи това?

7 Първият начин, по който можете да покажете, че искате да засилите желанието си да служите на Йехова, е да четете Библията всеки ден. Можете да удовлетворите духовните си нужди и да придобиете скъпоценно библейско познание, като редовно четете Божието Слово. (Мат. 5:3) Исус оставил пример в това отношение. Веднъж на дванайсетгодишна възраст родителите му го намерили в храма „да седи между учителите, да ги слуша и да им задава въпроси“. (Лука 2:44–46) Още като дете Исус бил развил желание да чете и да разбира Писанието. Какво му помогнало да направи това? Несъмнено майка му Мария и приемният му баща Йосиф изиграли важна роля. Те били служители на Бога и учели Исус на Божиите напътствия от най–ранно детство. (Мат. 1:18–20; Лука 2:41, 51)

8. (а) Кога трябва да започнат родителите да внедряват любов към Божието Слово в децата си? (б) Разкажи случка, която потвърждава стойността на обучаването на децата от най–ранно детство.

8 Днес боящите се от Бога родители също разбират колко е важно да внедрят в сърцата на децата си желание за библейската истина още от най–ранно детство. (Втор. 6:6–9) Така постъпила една християнска сестра на име Руби скоро след раждането на първия ѝ син Джоузеф. Всеки ден тя му четяла от „Моята книга с библейски разкази“, а когато станал по–голям, му помагала да запомня различни стихове. Дали Джоузеф имал полза от това обучение? Щом се научил да говори, той можел да преразкаже със свои думи много библейски разкази. И когато бил на пет години, Джоузеф изнесъл първия си доклад в Теократичното училище за проповедна служба.

9. Защо са важни четенето на Библията и размисълът върху прочетеното?

9 За да продължавате да напредвате духовно, вие, младежи, трябва да развиете навика да четете Библията всеки ден и да запазите този навик както през юношеските си години, така и след това. (Пс. 71:17) Защо четенето на Библията ще ви помага да напредвате? Обърнете внимание какво казал Исус на своя Баща в молитва: „За да получат вечен живот, трябва да опознаят тебе, единственият истински Бог.“ (Йоан 17:3) Наистина, колкото повече познание придобивате за Йехова, толкова повече ще го виждате като действителна Личност и ще засилвате любовта си към него. (Евр. 11:27) Затова всеки път, когато четете Библията, използвайте тази възможност да научите повече за Йехова. Запитайте се: „Какво  научавам от този разказ за Йехова като Личност? Как този откъс от Библията показва любовта и загрижеността на Бога към мене?“ Като отделяте време да размишлявате върху тези въпроси, ще разберете как мисли Йехова и какви са неговите чувства, както и какво изисква от вас. (Прочети Притчи 2:1–5.) Подобно на младия Тимотей, ще се уверите в истинността на онова, което научавате от Писанието, и ще бъдете подтикнати с желание да се покланяте на Йехова. (2 Тим. 3:14)

Как молитвата засилва любовта ви към Йехова

10, 11. Как молитвата ви помага да укрепвате желанието си да служите на Бога?

10 Вторият начин, по който можете да укрепвате желанието си да служите на Йехова всеотдайно, е свързан с молитвата. В Псалм 65:2 четем: „Ти си онзи, който слуша молитви, при тебе ще идват всякакви хора.“ Дори по времето, когато израилтяните били в договорни отношения с Бога, чужденците, които отивали в храма на Йехова, можели да се обръщат към него в молитва. (3 Царе 8:41, 42) Бог не проявява пристрастие. Онези, които спазват заповедите му, имат уверението, че той ще чуе молитвите им. (Пр. 15:8) Несъмнено споменатите „всякакви хора“ включват и вас, младежи.

11 Знаете, че основата за всяко истинско приятелство е доброто общуване. Вероятно се радвате да споделяте своите мисли, притеснения и чувства с близък приятел. По подобен начин, като отправяте искрени молитви, вие общувате със своя Велик създател. (Флп. 4:6, 7) Говорете на Йехова така, сякаш изливате сърцето си пред любещ родител или близък приятел. Всъщност има пряка връзка между това как се молите и начина, по който гледате на Йехова. Ще забележите, че колкото по–близко става приятелството ви с Йехова, толкова по–смислени ще са и вашите молитви.

12. (а) Какво включва смислената молитва? (б) Какво ще ви помогне да усещате, че Йехова е близо до вас?

12 Помнете обаче, че смислената молитва включва повече от думи — трябва да вложите и най–съкровените си чувства. Стремете се в своите молитви да изразявате сърдечната си любов и дълбоко уважение към Йехова, както и пълното си доверие в него. Като виждате как Йехова отговаря на молитвите ви, ще усещате лично както никога преди, че „Йехова е близо до всички, които го призовават“. (Пс. 145:18) Да, Йехова ще се приближава до вас и ще ви дава сили да се противопоставяте на Дявола и да вземате правилни решения в живота си. (Прочети Яков 4:7, 8.)

13. (а) Как приятелството с Бога помогнало на една сестра? (б) Как приятелството с Бога ви помага да се справяте с натиска от околните?

13 Обърни внимание как Шери черпела сили от близките си взаимоотношения с Йехова. В гимназията тя печелела различни награди, тъй като била добра ученичка и се представяла добре в спорта. Когато завършила, ѝ предложили стипендия, която да ѝ помогне да получи висше  образование. Шери признава: „Предложението беше примамливо и треньорите и моите съученици ми оказваха силен натиск да го приема.“ Тя разбирала обаче, че придобиването на по–високо образование щяло да означава за нея да прекарва повечето от времето си в учене и тренировки и така щяла да има малко време за службата на Йехова. Какво направила Шери? Тя споделя: „След като се помолих на Йехова, отказах стипендията и станах редовна пионерка.“ Шери е редовна пионерка вече пет години и казва: „Не съжалявам за нищо. Изпитвам радост, като знам, че съм взела решение, което радва Йехова. Наистина, ако поставиш Божието Царство на първо място в живота си, всичко останало ще ти бъде прибавено.“ (Мат. 6:33)

Доброто поведение разкрива, че вашето „сърце е чисто“

14. Защо доброто ви поведение е важно в очите на Йехова?

14 Третият начин, по който можете да покажете, че с желание служите на Йехова, има връзка с вашето поведение. Йехова благославя младежите, които остават морално чисти. (Прочети Псалм 24:3–5.) Младият Самуил отказал да подражава на неморалното поведение на синовете на първосвещеника Илий. Доброто поведение на Самуил не останало незабелязано. В Библията се казва: „Момчето Самуил растеше и придобиваше одобрението както на Йехова, така и на хората.“ (1 Царе 2:26)

15. Поради какви причини запазвате добро поведение?

15 Живеем в свят, в който хората обичат само себе си и са високомерни, непослушни на родителите, неблагодарни, нелоялни, свирепи, надути и обичат удоволствията, вместо да обичат Бога, като това са само някои от характеристиките, изброени от Павел. (2 Тим. 3:1–5) Затова за вас вероятно е истинско предизвикателство да запазите образцово поведение в такава покварена среда. Всеки път обаче, когато постъпвате правилно и отказвате да участвате в погрешно поведение, доказвате, че сте на страната на Йехова по отношение на въпроса за всемирното върховенство. (Йов 2:3, 4) Също така изпитвате удовлетворение, като знаете, че откликвате на сърдечната подкана от Йехова: „Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, за да мога да отговарям на онзи, който ме укорява.“ (Пр. 27:11) И като знаете, че имате одобрението на Йехова, това укрепва желанието ви да му служите.

16. Как една сестра зарадвала сърцето на Йехова?

16 Една християнска сестра на име Каръл се придържала към библейските принципи, докато ходела на училище, и доброто ѝ поведение не останало незабелязано. Какъв бил резултатът? Съучениците на Каръл ѝ се подигравали, тъй като обучената ѝ от Библията съвест не ѝ позволявала да участва в различни празници и патриотични церемонии. При подобни случаи тя имала възможност да говори за вярванията си на другите. След години Каръл получила картичка от една своя бивша съученичка, която написала: „Винаги съм искала да се свържа с тебе и да ти благодаря. Твоето добро поведение и пример на млада християнка, съчетани със смелата ти позиция по отношение на празниците, не останаха незабелязани. Ти беше първата Свидетелка на Йехова, която познавах.“ Примерът на Каръл направил  толкова силно впечатление на нейната съученичка, че тя започнала да изучава Библията. Тя писала в картичката до Каръл, че е покръстена Свидетелка вече над 40 години! Подобно на Каръл и вие младежи, които смело се придържате към библейските принципи, можете да подтикнете някои хора с честни сърца да искат да опознаят Йехова.

Младежи, възхваляващи Йехова

17, 18. (а) Как гледаш на младежите в своя сбор? (б) Какво бъдеще очаква боящите се от Бога младежи?

17 Всички ние в световната организация на Йехова се радваме да виждаме хилядите пламенни младежи, които участват в истинското поклонение! Тези младежи укрепват желанието си да се покланят на Йехова, като четат Библията всеки ден, молят се и живеят според Божията воля. Такива образцови младежи са източник на освежение за своите родители и за всички в народа на Йехова. (Пр. 23:24, 25)

18 В бъдеще верните млади хора ще бъдат сред онези, които ще преминат в обещания от Бога нов свят. (Откр. 7:9, 14) Там те ще се радват на неизброими благословии, като продължават да засилват признателността си към Йехова, и ще могат да го възхваляват до безпределни времена. (Пс. 148:12, 13)

Можеш ли да обясниш?

• Как младежите могат да участват в истинското поклонение днес?

• Защо е важно да размишляваш, когато четеш Библията?

• Как молитвата ти помага да се приближаваш до Йехова?

• Какво постигаме с доброто си християнско поведение?

[Въпроси]

[Снимка на страница 5]

Дали имаш навика да четеш Библията всеки ден?