Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Смяташ ли Йехова за свой Баща?

Смяташ ли Йехова за свой Баща?

 Смяташ ли Йехова за свой Баща?

„ГОСПОДАРЮ, научи ни как да се молим.“ След като един от учениците му отправил тази молба, Исус отговорил: „Когато се молите, казвайте: ‘Татко, нека се свети твоето име.’“ (Лука 11:1, 2) Той можел да използва някоя от величествените титли на Йехова като „Всемогъщия“, ‘Великия наставник’, „Създателя“, „Древния по дни“ или „Царя на вечността“. (Бит. 49:25; Иса. 30:20; 40:28; Дан. 7:9; 1 Тим. 1:17) Вместо това Исус го нарекъл „татко“. Защо? Вероятно защото иска да се обръщаме към най–висшата личност във вселената по начина, по който едно смирено дете се обръща към любещия си баща.

На някои хора обаче им е трудно да гледат на Бога като на свой Баща. Една християнка на име Ана * признава: „Дори години след като се покръстих, ми беше трудно да се приближавам до Йехова и да му се моля като на свой Баща.“ Тя посочва една от причините за това: „Не помня родният ми баща някога да е проявявал любов към мене.“

В днешните тежки последни дни сърдечната бащинска любов често липсва. (2 Тим. 3:1, 3, бел. под линия) Затова много хора се чувстват като Ана. Насърчително е обаче да знаем, че има основателни причини да смятаме Йехова за свой любещ Баща.

Йехова е любещ Дарител

За да гледаме на Йехова като на свой Баща, трябва добре да го познаваме. Исус казал: „Никой не познава добре Сина освен Бащата, нито някой познава добре Бащата, освен Сина и онзи, на когото Синът желае да го разкрие.“ (Мат. 11:27) Чудесен начин да опознаем Йехова като Баща е да размишляваме върху онова, което Исус разкрил за истинския Бог. Какво всъщност разкрил той за Бащата?

Исус признал, че Йехова му е дал живота, като казал: „Аз живея благодарение на Бащата.“ (Йоан 6:57) Ние също дължим съществуването си на Бащата. (Пс. 36:9; Деян. 17:28) Какво подбудило Йехова да създаде и други живи същества? Нима това не била любовта? Несъмнено, след като сме получили този дар на живота, и ние, от своя страна, трябва да обичаме небесния си Баща.

Най–голямата проява на Божията любов към човечеството е осигуряването на Исусовата изкупителна жертва. Този израз на любов дава възможност на грешните хора да имат близки взаимоотношения с Йехова посредством любимия му Син. (Рим. 5:12; 1 Йоан 4:9, 10) И понеже небесният ни Баща изпълнява своите обещания, можем да бъдем сигурни, че всички, които го обичат и му се подчиняват, в крайна сметка ще придобият „славната свобода на Божиите деца“. (Рим. 8:21)

Освен това небесният ни Баща „изпраща слънцето си да изгрява“ над нас всеки ден. (Мат. 5:45) Дори не смятаме за необходимо да се молим то да изгрее. Но само колко се нуждаем от топлите му лъчи и каква радост ни носят те! Нашият Баща е също ненадминат Дарител, който знае материалните ни нужди още преди да поискаме каквото и да било от него. Нима тогава не трябва да отделяме време, за да наблюдаваме как той се грижи за творението си и да размишляваме с признателност за това? (Мат. 6:8, 26)

 Нашият Баща е милостив Защитник

Пророчеството на Исаия уверило Божия народ в древността: „‘Дори ако планините се преместят и хълмовете се разклатят, моята милост няма да се оттегли от тебе, нито договорът ми за мир ще се поклати’ — казва Йехова, който проявява милосърдие към тебе.“ (Иса. 54:10) Подчертавайки тази мисъл, молитвата на Исус през последната нощ от живота му на земята показва, че Йехова наистина е милостив Защитник. Исус се молел относно учениците си: „Те са в света, а аз идвам при тебе. Свети Татко, пази ги заради своето име.“ (Йоан 17:11, 14) Йехова действително пази и защитава последователите на Исус.

Един от начините, по които днес Бог ни защитава от клопките на Сатана, е като осигурява духовна храна навреме чрез „верния и разумен роб“. (Мат. 24:45) Необходимо е да се възползваме от тази укрепваща храна, ако искаме да сложим „пълните бойни доспехи от Бога“. Помисли например за „големия щит на вярата“, с който можем да угасим „всички горящи стрели на Злия“. (Еф. 6:11, 16) Нашата вяра ни предпазва от духовна вреда и показва, че признаваме защитната сила на нашия Баща.

Можем да разберем по–добре нежната милост на небесния ни Баща, като изследваме делата на Божия син на земята. Обърни внимание на записаното в Марко 10:13–16. Там Исус казва на учениците си: „Оставете децата да дойдат при мене.“ Когато малките деца се събрали около него, Исус нежно ги прегърнал и ги благословил. Навярно личицата им сияели от радост! И тъй като Исус казал „Който е видял мене, видял е и Бащата“, можем да сме сигурни, че истинският Бог иска да се доближим до него. (Йоан 14:9)

Йехова Бог проявява безгранична любов. Той е ненадминат Дарител и несравним Защитник, който иска да се приближим до него. (Як. 4:8) Несъмнено Йехова е най–добрият Баща!

Ползата за нас

Ние имаме голяма полза, когато се уповаваме на Йехова като на свой любещ и нежен небесен Баща. (Пр. 3:5, 6) Исус извлякъл полза, като се доверявал напълно на Баща си. Той казал на учениците си: „Не съм сам, но с мене е Бащата, който ме изпрати.“ (Йоан 8:16) Христос винаги бил сигурен, че Йехова ще го подкрепя. Например при покръстването му неговият Баща любещо го уверил: „Това е моят любим Син, когото одобрявам!“ (Мат. 3:15–17) Точно преди да умре, Исус извикал: „Татко, в твоите ръце предавам духа си.“ (Лука 23:46) Дори в този момент неговото доверие в Баща му не било отслабнало.

Ние също можем да имаме такова доверие в Бога. Та от какво да се страхуваме, щом Йехова е на наша страна? (Пс. 118:6) Ана, спомената в началото, била свикнала при трудности да разчита на собствените си сили. Но впоследствие изследвала живота и службата на Исус, като се съсредоточила върху близката му връзка с неговия небесен Баща. Какъв бил резултатът? Ана споделя: „Разбрах какво означава да имаш Баща и да разчиташ на него. Изпитах истински мир и щастие. Наистина няма защо да се притесняваме за каквото и да било.“

Още каква полза ще имаме, ако смятаме Йехова за свой Баща? Обикновено децата обичат родителите си и искат да ги зарадват. Подбуден от любов, Божият син ‘винаги вършел онова, което е угодно на Баща му’. (Йоан 8:29) По подобен начин любовта към небесния ни Баща може да ни подтиква да постъпваме мъдро и ‘да го възхваляваме пред всички’. (Мат. 11:25; Йоан 5:19)

Нашият Баща ‘ни държи за дясната ръка’

Нашият небесен Баща ни е осигурил и „помощник“ — неговият свети дух. Исус казал, че той „ще [ни] води в цялата истина“. (Йоан 14:15–17; 16:12, 13) Благодарение  на Божия свети дух можем да научим повече за своя Баща. Той ще ни помага да побеждаваме „здрави укрепления“, тоест предубеждения, погрешни схващания или изопачени възгледи, като така ще „завладяваме всяка мисъл, за да я направим послушна на Христос“. (2 Кор. 10:4, 5) Затова нека се молим на Йехова за обещания „помощник“, уверени, че „Бащата, който е на небето, ще даде свети дух на онези, които му поискат“. (Лука 11:13) Подходящо е също да се молим светият дух да ни помага да се приближаваме още повече до Йехова.

Малкото дете се чувства защитено, сигурно и спокойно, когато върви ръка за ръка с баща си. Ако наистина гледаш на Йехова като на свой Баща, можеш да вземеш присърце следните утешителни думи: „Аз, Йехова, твоят Бог, те държа за дясната ръка и ти казвам: ‘Не се страхувай, ще ти помогна!’“ (Иса. 41:13) Можеш да имаш чудесната привилегия „да ходиш“ с Бога вечно. (Мих. 6:8) Като продължаваш да вършиш волята на Йехова и го смяташ за свой Баща, ще се чувстваш обичан и ще изпитваш радост и чувство на сигурност.

[Бележка под линия]

^ абз. 3 Името е променено.