Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Книга, която помага на младежите да помнят Създателя си

Книга, която помага на младежите да помнят Създателя си

 Книга, която помага на младежите да помнят Създателя си

„ПОМНИ своя Велик създател в дните на младостта си“ — писал мъдрият Соломон преди около 3000 години. (Екл. 12:1) Християнските младежи вече разполагат с още нещо, което ще им помага да правят това. На областните конгреси на Свидетелите на Йехова „Водени от Божия дух“, които се проведоха от май 2008 г. до януари 2009 г. по целия свят, беше издадена книгата „Въпроси на младите хора — отговори, които помагат“ (2 том). *

От вътрешната страна на предната корица е поместено писмо от Ръководното тяло към младежите. От части то гласи: „Горещо се молим тази книга да ти помогне да устояваш на натиска и изкушенията, с които се сблъскват младежите днес, и да те научи да вземаш решения в хармония с Божията воля.“

Родителите с право искат да възпитават своя син или дъщеря „чрез поправянето и наставленията от Йехова“. (Еф. 6:4) В юношеските си години обаче много деца са неуверени и се нуждаят от ръководство. Ако детето ти е в такава възраст, как можеш да му помогнеш да извлече полза от това издание? Ето няколко предложения:

Сдобий се с личен екземпляр от книгата и се запознай подробно с нея. Това означава не само да я прочетеш, но и да се опиташ да разбереш как са поднесени мислите. Тя не просто казва на младежите кое е правилно и кое е погрешно, а се стреми да обучи техните „способности за разбиране“. (Евр. 5:14) Осигурява също практични предложения как да отстояват това, което е правилно. Например 15 глава („Как да се справя с натиска на околните?“) не само учи младежите да казват „не“, но и  посочва как да прилагат библейските принципи и какво да казват в различни ситуации, за да могат ‘да отговарят на всекиго’. (Кол. 4:6)

Възползвай се от характеристиките на книгата, които насърчават към изразяване на мнение. Макар че те са предназначени за младежите, ти също можеш да пишеш в своя екземпляр. * Например, като разглеждаш двата въпроса на 16 страница за ходенето с някого, се опитай да си припомниш как си мислел, когато си бил на възрастта на детето си. На празните редове можеш да напишеш как щеше да отговориш на въпросите тогава. След това се запитай: „Как мнението ми по въпроса се е променило през годините? Какво съм научил оттогава насам и как мога да предам това познание на детето си?“

Уважавай личното пространство на детето си. Изданието е замислено да подбуди детето ти да отговаря на въпросите писмено или наум. Целта ти е да надникнеш в сърцето му, а не в книгата му. В блока „Към родителите“ на 3 страница пише: „За да може детето ви да пише откровено в книгата, не гледайте в нея без разрешение. След време то само̀ може да сподели с вас въпросите, които го вълнуват.“

Помагало за семейното изучаване на Библията

Книгата „Въпроси на младите хора“ (2 том) е чудесно помагало, което може да се използва при семейното поклонение. * Но как да стане това, след като не са осигурени въпроси към абзаците? Използвай метод, който ще бъде най–подходящ за децата ти.

Например някои семейства може да решат да упражнят различни ситуации, когато разглеждат блока „План за действие при натиск“ на 132 и 133 страница. Първият въпрос там помага на детето ти да определи кое е най–голямото предизвикателство за него. Вторият въпрос разкрива при каква ситуация може да се появи натиск. След като обмисли последствията от поддаването или устояването на натиска, детето трябва да планира отговори, чрез които се съгласява с опонента, отклонява темата или провокира на свой ред. Помогни на своя син или дъщеря да измисли подходящи отговори, които ще може да използва с увереност и убедителност. (Пс. 119:46)

 Помощ в общуването

Книгата насърчава младежите да общуват с родителите си. Например блоковете „Как да говоря с родителите си за секса?“ (стр. 63, 64) и „Говори с родителите си!“ (стр. 189) осигуряват практични предложения как да се започне разговор на деликатна тема. Едно 13–годишно момиче пише: „Благодарение на тази книга събрах смелост да говоря с родителите си за нещата, които се въртяха в ума ми, и дори за някои свои постъпки.“

Книгата насърчава общуването и по други начини. В края на всяка глава има блок, озаглавен „Какво мислиш?“. Той може да се използва не само за преговор, но и като основа за семейно обсъждане. Към края на главите има и блок „План за действие“. Той позволява на младежите да запишат как конкретно могат да приложат наученото от главата. Последната част от него е „Въпроси, които искам да задам на родителите си“. Това ще насърчи младежите да се обърнат към родителите си за съвет.

Достигни сърцето

Като родител, целта ти е да достигнеш сърцето на детето си. Книгата „Въпроси на младите хора“ (2 том) ще ти помогне да направиш това. Обърни внимание как благодарение на нея един баща се радва на открито общуване с дъщеря си.

„С Ребека си имаме любими места, до които обичаме да ходим пеша, с колело или с колата. Видях, че при тези разходки тя е склонна да споделя повече с мене.

Първото нещо, което разгледахме от книгата, беше писмото от Ръководното тяло и блокът „Към родителите“. Исках дъщеря ми да знае, че както е посочено на 3 страница, може да пише в книгата си, без да се притеснява, защото няма да гледам какво е написала.

Оставих Ребека да избира кои глави да обсъждаме и в каква последователност. Една от първите глави, които избра, беше „Има ли нещо лошо в електронните игри?“. Никога не бих предположил, че ще се спре точно на нея. Но имаше причина за това. Много от приятелите ѝ играеха доста ужасяваща игра. Изобщо не подозирах какво насилие и неприличен език има в нея. Но разбрах за всичко това, когато обсъждахме блока „План за действие“ на 251 страница. Блокът помогна на Ребека да подготви отговор, в случай че някой ѝ оказва натиск да играе тази игра.

Днес Ребека не се притеснява да ми казва какво е написала в книгата си. Изучаването ни е като разговор. Редуваме се да четем и след това тя иска да обсъдим всичко, включително илюстрациите и блоковете. Така мога да споделям с нея какво е било, когато съм бил на нейната възраст, а тя ми казва как стоят нещата днес. Ребека наистина иска да споделя всичко!“

Много родители бяха развълнувани, когато беше обявена тази книга. Ръководното тяло се надява вторият том на „Въпроси на младите хора — отговори, които помагат“ да бъде от полза за християнските семейства по света. Дано тази книга помогне на всички, особено на скъпите ни младежи, ‘да продължават да живеят според духа’. (Гал. 5:16)

[Бележки под линия]

^ абз. 2 Книгата „Въпроси на младите хора“ (2 том) е на разположение на английски, македонски, немски, руски, френски и други езици. На български е издадена книгата „Въпроси на младите хора“ (1 том).

^ абз. 6 Някои от задачите и упражненията в книгата са за всички възрасти. Например блокът „Контролирай гнева си“ (стр. 221) може да е от полза както за детето ти, така и за самия тебе. Същото се отнася за блоковете „План за действие при натиск“ (стр. 132, 133), „Месечният ми бюджет“ (стр. 163) и „Моите цели“ (стр. 314).

^ абз. 9 Съветите в статията се отнасят също за рубриката „Въпроси на младите хора“ в списание „Пробудете се!“. Може да използвате и статиите от тази рубрика при семейното си поклонение.

[Блок на страница 30]

Какво казват някои младежи

„Когато четеш тази книга, трябва да си с молив в ръка и да размишляваш. Тя е направена като личен дневник, което ти помага да разсъждаваш и да обмисляш как да постъпваш, за да живееш по най–добрия начин.“ (Никола)

„Подложена съм на голям натиск да излизам с момчета, дори от страна на добронамерени хора. От първата част на книгата се убедих, че независимо какво казват другите, не съм готова да ходя с някого.“ (Катрина)

„Блокът „Мислиш ли за покръстване?“ ми помогна да гледам по–сериозно на покръстването си. Той ме подтикна да преосмисля навиците си за изучаване и молитва.“ (Ашли)

„Въпреки че родителите ми ме възпитават в истината от малка, тази книга ме накара сама да се замисля какво трябва да предприема в живота си. Тя ми помогна също да споделям повече с родителите си.“ (Замира)

[Снимка на страница 31]

Родители, запознайте се подробно с тази книга

[Снимка на страница 32]

Постави си за цел да достигнеш сърцето на детето си